Posted on

Formerly in Somali is ee hore OR berigii hore.

In Somali how do you say formerly? Ee hore OR berigii hore.
Q: What’s formerly in Somali? A: ee hore OR berigii hore.
How to say formerly in Somali. Ee hore OR berigii hore.
Say formerly in Somali. Ee hore OR berigii hore.
The Somali word for formerly is ee hore OR berigii hore.
How do you say formerly in Somali? Ee hore OR berigii hore.
Formerly in Somali vocabulary. Ee hore OR berigii hore.
Formerly, Somali translation: ee hore OR berigii hore.
Formerly in Somali: ee hore OR berigii hore.
What is the Somali word for formerly? Ee hore OR berigii hore.
What’s the Somali word for formerly? It’s ee hore OR berigii hore.
Formerly in Somali translation. Ee hore OR berigii hore.
The Somali translation of formerly is ee hore OR berigii hore.
Somali word for formerly: ee hore OR berigii hore.
Translation of formerly in Somali: ee hore OR berigii hore.
Formerly in Somali is ee hore OR berigii hore.
In Somali translation of formerly. Ee hore OR berigii hore.
Formerly in Somali vocab. Ee hore OR berigii hore.
What’s the Somali for formerly? Ee hore OR berigii hore.

Somali

for

formerly

: ee hore OR berigii hore.

Posted on

Finds in Somali is helid OR soo saarid OR ogaansho.

In Somali how do you say finds? Helid OR soo saarid OR ogaansho.
Q: What’s finds in Somali? A: helid OR soo saarid OR ogaansho.
How to say finds in Somali. Helid OR soo saarid OR ogaansho.
Say finds in Somali. Helid OR soo saarid OR ogaansho.
The Somali word for finds is helid OR soo saarid OR ogaansho.
How do you say finds in Somali? Helid OR soo saarid OR ogaansho.
Finds in Somali vocabulary. Helid OR soo saarid OR ogaansho.
Finds, Somali translation: helid OR soo saarid OR ogaansho.
Finds in Somali: helid OR soo saarid OR ogaansho.
What is the Somali word for finds? Helid OR soo saarid OR ogaansho.
What’s the Somali word for finds? It’s helid OR soo saarid OR ogaansho.
Finds in Somali translation. Helid OR soo saarid OR ogaansho.
The Somali translation of finds is helid OR soo saarid OR ogaansho.
Somali word for finds: helid OR soo saarid OR ogaansho.
Translation of finds in Somali: helid OR soo saarid OR ogaansho.
Finds in Somali is helid OR soo saarid OR ogaansho.
In Somali translation of finds. Helid OR soo saarid OR ogaansho.
Finds in Somali vocab. Helid OR soo saarid OR ogaansho.
What’s the Somali for finds? Helid OR soo saarid OR ogaansho.

Somali

for

finds

: helid OR soo saarid OR ogaansho.

Posted on

Forthcoming in Somali is soo socda OR soo dhow.

In Somali how do you say forthcoming? Soo socda OR soo dhow.
Q: What’s forthcoming in Somali? A: soo socda OR soo dhow.
How to say forthcoming in Somali. Soo socda OR soo dhow.
Say forthcoming in Somali. Soo socda OR soo dhow.
The Somali word for forthcoming is soo socda OR soo dhow.
How do you say forthcoming in Somali? Soo socda OR soo dhow.
Forthcoming in Somali vocabulary. Soo socda OR soo dhow.
Forthcoming, Somali translation: soo socda OR soo dhow.
Forthcoming in Somali: soo socda OR soo dhow.
What is the Somali word for forthcoming? Soo socda OR soo dhow.
What’s the Somali word for forthcoming? It’s soo socda OR soo dhow.
Forthcoming in Somali translation. Soo socda OR soo dhow.
The Somali translation of forthcoming is soo socda OR soo dhow.
Somali word for forthcoming: soo socda OR soo dhow.
Translation of forthcoming in Somali: soo socda OR soo dhow.
Forthcoming in Somali is soo socda OR soo dhow.
In Somali translation of forthcoming. Soo socda OR soo dhow.
Forthcoming in Somali vocab. Soo socda OR soo dhow.
What’s the Somali for forthcoming? Soo socda OR soo dhow.

Somali

for

forthcoming

: soo socda OR soo dhow.

Posted on

Football club in Somali is naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.

In Somali how do you say football club? Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Q: What’s football club in Somali? A: naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
How to say football club in Somali. Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Say football club in Somali. Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
The Somali word for football club is naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
How do you say football club in Somali? Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Football club in Somali vocabulary. Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Football club, Somali translation: naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Football club in Somali: naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
What is the Somali word for football club? Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
What’s the Somali word for football club? It’s naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Football club in Somali translation. Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
The Somali translation of football club is naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Somali word for football club: naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Translation of football club in Somali: naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Football club in Somali is naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
In Somali translation of football club. Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
Football club in Somali vocab. Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.
What’s the Somali for football club? Naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.

Somali

for

football club

: naadiga kubada cagta OR kooxda kubada cagta.

Posted on

Filled in Somali is buuxiyey OR dhamaystiray.

In Somali how do you say filled? Buuxiyey OR dhamaystiray.
Q: What’s filled in Somali? A: buuxiyey OR dhamaystiray.
How to say filled in Somali. Buuxiyey OR dhamaystiray.
Say filled in Somali. Buuxiyey OR dhamaystiray.
The Somali word for filled is buuxiyey OR dhamaystiray.
How do you say filled in Somali? Buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali vocabulary. Buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled, Somali translation: buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali: buuxiyey OR dhamaystiray.
What is the Somali word for filled? Buuxiyey OR dhamaystiray.
What’s the Somali word for filled? It’s buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali translation. Buuxiyey OR dhamaystiray.
The Somali translation of filled is buuxiyey OR dhamaystiray.
Somali word for filled: buuxiyey OR dhamaystiray.
Translation of filled in Somali: buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali is buuxiyey OR dhamaystiray.
In Somali translation of filled. Buuxiyey OR dhamaystiray.
Filled in Somali vocab. Buuxiyey OR dhamaystiray.
What’s the Somali for filled? Buuxiyey OR dhamaystiray.

Somali

for

filled

: buuxiyey OR dhamaystiray.

Posted on

Falling in Somali is soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.

In Somali how do you say falling? Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Q: What’s falling in Somali? A: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
How to say falling in Somali. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Say falling in Somali. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
The Somali word for falling is soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
How do you say falling in Somali? Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali vocabulary. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling, Somali translation: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
What is the Somali word for falling? Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
What’s the Somali word for falling? It’s soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali translation. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
The Somali translation of falling is soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Somali word for falling: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Translation of falling in Somali: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali is soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
In Somali translation of falling. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali vocab. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
What’s the Somali for falling? Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.

Somali

for

falling

: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.

Posted on

Frequently in Somali is aalaa OR marmar badan.

In Somali how do you say frequently? Aalaa OR marmar badan.
Q: What’s frequently in Somali? A: aalaa OR marmar badan.
How to say frequently in Somali. Aalaa OR marmar badan.
Say frequently in Somali. Aalaa OR marmar badan.
The Somali word for frequently is aalaa OR marmar badan.
How do you say frequently in Somali? Aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali vocabulary. Aalaa OR marmar badan.
Frequently, Somali translation: aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali: aalaa OR marmar badan.
What is the Somali word for frequently? Aalaa OR marmar badan.
What’s the Somali word for frequently? It’s aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali translation. Aalaa OR marmar badan.
The Somali translation of frequently is aalaa OR marmar badan.
Somali word for frequently: aalaa OR marmar badan.
Translation of frequently in Somali: aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali is aalaa OR marmar badan.
In Somali translation of frequently. Aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali vocab. Aalaa OR marmar badan.
What’s the Somali for frequently? Aalaa OR marmar badan.

Somali

for

frequently

: aalaa OR marmar badan.

Posted on

Flight in Somali is duulitaan OR duulimaad OR fakasho.

In Somali how do you say flight? Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Q: What’s flight in Somali? A: duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
How to say flight in Somali. Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Say flight in Somali. Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
The Somali word for flight is duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
How do you say flight in Somali? Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Flight in Somali vocabulary. Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Flight, Somali translation: duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Flight in Somali: duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
What is the Somali word for flight? Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
What’s the Somali word for flight? It’s duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Flight in Somali translation. Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
The Somali translation of flight is duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Somali word for flight: duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Translation of flight in Somali: duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Flight in Somali is duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
In Somali translation of flight. Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
Flight in Somali vocab. Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.
What’s the Somali for flight? Duulitaan OR duulimaad OR fakasho.

Somali

for

flight

: duulitaan OR duulimaad OR fakasho.

Posted on

Facility in Somali is xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.

In Somali how do you say facility? Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Q: What’s facility in Somali? A: xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
How to say facility in Somali. Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Say facility in Somali. Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
The Somali word for facility is xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
How do you say facility in Somali? Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Facility in Somali vocabulary. Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Facility, Somali translation: xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Facility in Somali: xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
What is the Somali word for facility? Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
What’s the Somali word for facility? It’s xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Facility in Somali translation. Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
The Somali translation of facility is xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Somali word for facility: xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Translation of facility in Somali: xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Facility in Somali is xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
In Somali translation of facility. Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
Facility in Somali vocab. Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.
What’s the Somali for facility? Xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.

Somali

for

facility

: xirfad-wanaag OR qalab ama wax fududeeya hawl ama arin.

Posted on

Flooding in Somali is fatahmid OR daad qaadid.

In Somali how do you say flooding? Fatahmid OR daad qaadid.
Q: What’s flooding in Somali? A: fatahmid OR daad qaadid.
How to say flooding in Somali. Fatahmid OR daad qaadid.
Say flooding in Somali. Fatahmid OR daad qaadid.
The Somali word for flooding is fatahmid OR daad qaadid.
How do you say flooding in Somali? Fatahmid OR daad qaadid.
Flooding in Somali vocabulary. Fatahmid OR daad qaadid.
Flooding, Somali translation: fatahmid OR daad qaadid.
Flooding in Somali: fatahmid OR daad qaadid.
What is the Somali word for flooding? Fatahmid OR daad qaadid.
What’s the Somali word for flooding? It’s fatahmid OR daad qaadid.
Flooding in Somali translation. Fatahmid OR daad qaadid.
The Somali translation of flooding is fatahmid OR daad qaadid.
Somali word for flooding: fatahmid OR daad qaadid.
Translation of flooding in Somali: fatahmid OR daad qaadid.
Flooding in Somali is fatahmid OR daad qaadid.
In Somali translation of flooding. Fatahmid OR daad qaadid.
Flooding in Somali vocab. Fatahmid OR daad qaadid.
What’s the Somali for flooding? Fatahmid OR daad qaadid.

Somali

for

flooding

: fatahmid OR daad qaadid.