Posted on

How do you say factories in Somali? Warshado.

factories, Somali translation: warshado.
Q: What’s factories in Somali? A: warshado.
What is the Somali word for factories? Warshado.
What’s the Somali word for factories? It’s warshado.
Factories in Somali translation. Warshado.
How do you say factories in Somali? Warshado.
Factories in Somali vocabulary. Warshado.
Factories in Somali: warshado.
In Somali how do you say factories? Warshado.
Translation of factories in Somali: warshado.
Factories in Somali is warshado.
In Somali translation of factories. Warshado.
Factories in Somali vocab. Warshado.
The Somali word for factories is warshado.
How to say factories in Somali. Warshado.
Say factories in Somali. Warshado.
The Somali translation of factories is warshado.
Somali word for factories: warshado.
What’s the Somali for factories? Warshado.

Somali

for

factories

: warshado.

Posted on

How do you say fined in Somali? Ganaaxay.

fined, Somali translation: ganaaxay.
Q: What’s fined in Somali? A: ganaaxay.
What is the Somali word for fined? Ganaaxay.
What’s the Somali word for fined? It’s ganaaxay.
Fined in Somali translation. Ganaaxay.
How do you say fined in Somali? Ganaaxay.
Fined in Somali vocabulary. Ganaaxay.
Fined in Somali: ganaaxay.
In Somali how do you say fined? Ganaaxay.
Translation of fined in Somali: ganaaxay.
Fined in Somali is ganaaxay.
In Somali translation of fined. Ganaaxay.
Fined in Somali vocab. Ganaaxay.
The Somali word for fined is ganaaxay.
How to say fined in Somali. Ganaaxay.
Say fined in Somali. Ganaaxay.
The Somali translation of fined is ganaaxay.
Somali word for fined: ganaaxay.
What’s the Somali for fined? Ganaaxay.

Somali

for

fined

: ganaaxay.

Posted on

How do you say fence in Somali? Dayr.

fence, Somali translation: dayr.
Q: What’s fence in Somali? A: dayr.
What is the Somali word for fence? Dayr.
What’s the Somali word for fence? It’s dayr.
Fence in Somali translation. Dayr.
How do you say fence in Somali? Dayr.
Fence in Somali vocabulary. Dayr.
Fence in Somali: dayr.
In Somali how do you say fence? Dayr.
Translation of fence in Somali: dayr.
Fence in Somali is dayr.
In Somali translation of fence. Dayr.
Fence in Somali vocab. Dayr.
The Somali word for fence is dayr.
How to say fence in Somali. Dayr.
Say fence in Somali. Dayr.
The Somali translation of fence is dayr.
Somali word for fence: dayr.
What’s the Somali for fence? Dayr.

Somali

for

fence

: dayr.

Posted on

How do you say fuss in Somali? Qaylo ama walwal macno daro ah.

fuss, Somali translation: qaylo ama walwal macno daro ah.
Q: What’s fuss in Somali? A: qaylo ama walwal macno daro ah.
What is the Somali word for fuss? Qaylo ama walwal macno daro ah.
What’s the Somali word for fuss? It’s qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali translation. Qaylo ama walwal macno daro ah.
How do you say fuss in Somali? Qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali vocabulary. Qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali: qaylo ama walwal macno daro ah.
In Somali how do you say fuss? Qaylo ama walwal macno daro ah.
Translation of fuss in Somali: qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali is qaylo ama walwal macno daro ah.
In Somali translation of fuss. Qaylo ama walwal macno daro ah.
Fuss in Somali vocab. Qaylo ama walwal macno daro ah.
The Somali word for fuss is qaylo ama walwal macno daro ah.
How to say fuss in Somali. Qaylo ama walwal macno daro ah.
Say fuss in Somali. Qaylo ama walwal macno daro ah.
The Somali translation of fuss is qaylo ama walwal macno daro ah.
Somali word for fuss: qaylo ama walwal macno daro ah.
What’s the Somali for fuss? Qaylo ama walwal macno daro ah.

Somali

for

fuss

: qaylo ama walwal macno daro ah.

Posted on

How do you say fry in Somali? Shiilid.

fry, Somali translation: shiilid.
Q: What’s fry in Somali? A: shiilid.
What is the Somali word for fry? Shiilid.
What’s the Somali word for fry? It’s shiilid.
Fry in Somali translation. Shiilid.
How do you say fry in Somali? Shiilid.
Fry in Somali vocabulary. Shiilid.
Fry in Somali: shiilid.
In Somali how do you say fry? Shiilid.
Translation of fry in Somali: shiilid.
Fry in Somali is shiilid.
In Somali translation of fry. Shiilid.
Fry in Somali vocab. Shiilid.
The Somali word for fry is shiilid.
How to say fry in Somali. Shiilid.
Say fry in Somali. Shiilid.
The Somali translation of fry is shiilid.
Somali word for fry: shiilid.
What’s the Somali for fry? Shiilid.

Somali

for

fry

: shiilid.

Posted on

How do you say frontman in Somali? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.

frontman, Somali translation: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Q: What’s frontman in Somali? A: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What is the Somali word for frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What’s the Somali word for frontman? It’s qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali translation. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
How do you say frontman in Somali? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali vocabulary. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
In Somali how do you say frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Translation of frontman in Somali: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
In Somali translation of frontman. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali vocab. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
The Somali word for frontman is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
How to say frontman in Somali. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Say frontman in Somali. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
The Somali translation of frontman is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Somali word for frontman: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What’s the Somali for frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.

Somali

for

frontman

: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.

Posted on

How do you say fingers in Somali? Farro.

fingers, Somali translation: farro.
Q: What’s fingers in Somali? A: farro.
What is the Somali word for fingers? Farro.
What’s the Somali word for fingers? It’s farro.
Fingers in Somali translation. Farro.
How do you say fingers in Somali? Farro.
Fingers in Somali vocabulary. Farro.
Fingers in Somali: farro.
In Somali how do you say fingers? Farro.
Translation of fingers in Somali: farro.
Fingers in Somali is farro.
In Somali translation of fingers. Farro.
Fingers in Somali vocab. Farro.
The Somali word for fingers is farro.
How to say fingers in Somali. Farro.
Say fingers in Somali. Farro.
The Somali translation of fingers is farro.
Somali word for fingers: farro.
What’s the Somali for fingers? Farro.

Somali

for

fingers

: farro.

Posted on

How do you say footpaths in Somali? Raadad.

footpaths, Somali translation: raadad.
Q: What’s footpaths in Somali? A: raadad.
What is the Somali word for footpaths? Raadad.
What’s the Somali word for footpaths? It’s raadad.
Footpaths in Somali translation. Raadad.
How do you say footpaths in Somali? Raadad.
Footpaths in Somali vocabulary. Raadad.
Footpaths in Somali: raadad.
In Somali how do you say footpaths? Raadad.
Translation of footpaths in Somali: raadad.
Footpaths in Somali is raadad.
In Somali translation of footpaths. Raadad.
Footpaths in Somali vocab. Raadad.
The Somali word for footpaths is raadad.
How to say footpaths in Somali. Raadad.
Say footpaths in Somali. Raadad.
The Somali translation of footpaths is raadad.
Somali word for footpaths: raadad.
What’s the Somali for footpaths? Raadad.

Somali

for

footpaths

: raadad.

Posted on

How do you say footballer in Somali? Ciyaartooy.

footballer, Somali translation: ciyaartooy.
Q: What’s footballer in Somali? A: ciyaartooy.
What is the Somali word for footballer? Ciyaartooy.
What’s the Somali word for footballer? It’s ciyaartooy.
Footballer in Somali translation. Ciyaartooy.
How do you say footballer in Somali? Ciyaartooy.
Footballer in Somali vocabulary. Ciyaartooy.
Footballer in Somali: ciyaartooy.
In Somali how do you say footballer? Ciyaartooy.
Translation of footballer in Somali: ciyaartooy.
Footballer in Somali is ciyaartooy.
In Somali translation of footballer. Ciyaartooy.
Footballer in Somali vocab. Ciyaartooy.
The Somali word for footballer is ciyaartooy.
How to say footballer in Somali. Ciyaartooy.
Say footballer in Somali. Ciyaartooy.
The Somali translation of footballer is ciyaartooy.
Somali word for footballer: ciyaartooy.
What’s the Somali for footballer? Ciyaartooy.

Somali

for

footballer

: ciyaartooy.

Posted on

How do you say formal in Somali? Rasmi ah.

formal, Somali translation: rasmi ah.
Q: What’s formal in Somali? A: rasmi ah.
What is the Somali word for formal? Rasmi ah.
What’s the Somali word for formal? It’s rasmi ah.
Formal in Somali translation. Rasmi ah.
How do you say formal in Somali? Rasmi ah.
Formal in Somali vocabulary. Rasmi ah.
Formal in Somali: rasmi ah.
In Somali how do you say formal? Rasmi ah.
Translation of formal in Somali: rasmi ah.
Formal in Somali is rasmi ah.
In Somali translation of formal. Rasmi ah.
Formal in Somali vocab. Rasmi ah.
The Somali word for formal is rasmi ah.
How to say formal in Somali. Rasmi ah.
Say formal in Somali. Rasmi ah.
The Somali translation of formal is rasmi ah.
Somali word for formal: rasmi ah.
What’s the Somali for formal? Rasmi ah.

Somali

for

formal

: rasmi ah.