Posted on

Employed in Somali is shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.

In Somali how do you say employed? Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Q: What’s employed in Somali? A: shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
How to say employed in Somali. Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Say employed in Somali. Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
The Somali word for employed is shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
How do you say employed in Somali? Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Employed in Somali vocabulary. Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Employed, Somali translation: shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Employed in Somali: shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
What is the Somali word for employed? Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
What’s the Somali word for employed? It’s shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Employed in Somali translation. Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
The Somali translation of employed is shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Somali word for employed: shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Translation of employed in Somali: shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Employed in Somali is shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
In Somali translation of employed. Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
Employed in Somali vocab. Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.
What’s the Somali for employed? Shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.

Somali

for

employed

: shaqo geliyey OR shaqo-siiyey OR shaqaalay-siin.

Posted on

Estimated in Somali is qiyaasay OR cabiray.

In Somali how do you say estimated? Qiyaasay OR cabiray.
Q: What’s estimated in Somali? A: qiyaasay OR cabiray.
How to say estimated in Somali. Qiyaasay OR cabiray.
Say estimated in Somali. Qiyaasay OR cabiray.
The Somali word for estimated is qiyaasay OR cabiray.
How do you say estimated in Somali? Qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali vocabulary. Qiyaasay OR cabiray.
Estimated, Somali translation: qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali: qiyaasay OR cabiray.
What is the Somali word for estimated? Qiyaasay OR cabiray.
What’s the Somali word for estimated? It’s qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali translation. Qiyaasay OR cabiray.
The Somali translation of estimated is qiyaasay OR cabiray.
Somali word for estimated: qiyaasay OR cabiray.
Translation of estimated in Somali: qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali is qiyaasay OR cabiray.
In Somali translation of estimated. Qiyaasay OR cabiray.
Estimated in Somali vocab. Qiyaasay OR cabiray.
What’s the Somali for estimated? Qiyaasay OR cabiray.

Somali

for

estimated

: qiyaasay OR cabiray.

Posted on

Except in Somali is ma’ahee OR mooyaane.

In Somali how do you say except? Ma’ahee OR mooyaane.
Q: What’s except in Somali? A: ma’ahee OR mooyaane.
How to say except in Somali. Ma’ahee OR mooyaane.
Say except in Somali. Ma’ahee OR mooyaane.
The Somali word for except is ma’ahee OR mooyaane.
How do you say except in Somali? Ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali vocabulary. Ma’ahee OR mooyaane.
Except, Somali translation: ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali: ma’ahee OR mooyaane.
What is the Somali word for except? Ma’ahee OR mooyaane.
What’s the Somali word for except? It’s ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali translation. Ma’ahee OR mooyaane.
The Somali translation of except is ma’ahee OR mooyaane.
Somali word for except: ma’ahee OR mooyaane.
Translation of except in Somali: ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali is ma’ahee OR mooyaane.
In Somali translation of except. Ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali vocab. Ma’ahee OR mooyaane.
What’s the Somali for except? Ma’ahee OR mooyaane.

Somali

for

except

: ma’ahee OR mooyaane.

Posted on

Encounter in Somali is la-kulmid OR waajihid.

In Somali how do you say encounter? La-kulmid OR waajihid.
Q: What’s encounter in Somali? A: la-kulmid OR waajihid.
How to say encounter in Somali. La-kulmid OR waajihid.
Say encounter in Somali. La-kulmid OR waajihid.
The Somali word for encounter is la-kulmid OR waajihid.
How do you say encounter in Somali? La-kulmid OR waajihid.
Encounter in Somali vocabulary. La-kulmid OR waajihid.
Encounter, Somali translation: la-kulmid OR waajihid.
Encounter in Somali: la-kulmid OR waajihid.
What is the Somali word for encounter? La-kulmid OR waajihid.
What’s the Somali word for encounter? It’s la-kulmid OR waajihid.
Encounter in Somali translation. La-kulmid OR waajihid.
The Somali translation of encounter is la-kulmid OR waajihid.
Somali word for encounter: la-kulmid OR waajihid.
Translation of encounter in Somali: la-kulmid OR waajihid.
Encounter in Somali is la-kulmid OR waajihid.
In Somali translation of encounter. La-kulmid OR waajihid.
Encounter in Somali vocab. La-kulmid OR waajihid.
What’s the Somali for encounter? La-kulmid OR waajihid.

Somali

for

encounter

: la-kulmid OR waajihid.

Posted on

Effects in Somali is natiijooyin OR saamayn OR sababid.

In Somali how do you say effects? Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Q: What’s effects in Somali? A: natiijooyin OR saamayn OR sababid.
How to say effects in Somali. Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Say effects in Somali. Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
The Somali word for effects is natiijooyin OR saamayn OR sababid.
How do you say effects in Somali? Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Effects in Somali vocabulary. Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Effects, Somali translation: natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Effects in Somali: natiijooyin OR saamayn OR sababid.
What is the Somali word for effects? Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
What’s the Somali word for effects? It’s natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Effects in Somali translation. Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
The Somali translation of effects is natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Somali word for effects: natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Translation of effects in Somali: natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Effects in Somali is natiijooyin OR saamayn OR sababid.
In Somali translation of effects. Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
Effects in Somali vocab. Natiijooyin OR saamayn OR sababid.
What’s the Somali for effects? Natiijooyin OR saamayn OR sababid.

Somali

for

effects

: natiijooyin OR saamayn OR sababid.

Posted on

Existing in Somali is jira OR jooga.

In Somali how do you say existing? Jira OR jooga.
Q: What’s existing in Somali? A: jira OR jooga.
How to say existing in Somali. Jira OR jooga.
Say existing in Somali. Jira OR jooga.
The Somali word for existing is jira OR jooga.
How do you say existing in Somali? Jira OR jooga.
Existing in Somali vocabulary. Jira OR jooga.
Existing, Somali translation: jira OR jooga.
Existing in Somali: jira OR jooga.
What is the Somali word for existing? Jira OR jooga.
What’s the Somali word for existing? It’s jira OR jooga.
Existing in Somali translation. Jira OR jooga.
The Somali translation of existing is jira OR jooga.
Somali word for existing: jira OR jooga.
Translation of existing in Somali: jira OR jooga.
Existing in Somali is jira OR jooga.
In Somali translation of existing. Jira OR jooga.
Existing in Somali vocab. Jira OR jooga.
What’s the Somali for existing? Jira OR jooga.

Somali

for

existing

: jira OR jooga.

Posted on

Exploring in Somali is baadhitaan OR sahmin.

In Somali how do you say exploring? Baadhitaan OR sahmin.
Q: What’s exploring in Somali? A: baadhitaan OR sahmin.
How to say exploring in Somali. Baadhitaan OR sahmin.
Say exploring in Somali. Baadhitaan OR sahmin.
The Somali word for exploring is baadhitaan OR sahmin.
How do you say exploring in Somali? Baadhitaan OR sahmin.
Exploring in Somali vocabulary. Baadhitaan OR sahmin.
Exploring, Somali translation: baadhitaan OR sahmin.
Exploring in Somali: baadhitaan OR sahmin.
What is the Somali word for exploring? Baadhitaan OR sahmin.
What’s the Somali word for exploring? It’s baadhitaan OR sahmin.
Exploring in Somali translation. Baadhitaan OR sahmin.
The Somali translation of exploring is baadhitaan OR sahmin.
Somali word for exploring: baadhitaan OR sahmin.
Translation of exploring in Somali: baadhitaan OR sahmin.
Exploring in Somali is baadhitaan OR sahmin.
In Somali translation of exploring. Baadhitaan OR sahmin.
Exploring in Somali vocab. Baadhitaan OR sahmin.
What’s the Somali for exploring? Baadhitaan OR sahmin.

Somali

for

exploring

: baadhitaan OR sahmin.

Posted on

Empty in Somali is madhan OR aanay waxba ku jirin.

In Somali how do you say empty? Madhan OR aanay waxba ku jirin.
Q: What’s empty in Somali? A: madhan OR aanay waxba ku jirin.
How to say empty in Somali. Madhan OR aanay waxba ku jirin.
Say empty in Somali. Madhan OR aanay waxba ku jirin.
The Somali word for empty is madhan OR aanay waxba ku jirin.
How do you say empty in Somali? Madhan OR aanay waxba ku jirin.
Empty in Somali vocabulary. Madhan OR aanay waxba ku jirin.
Empty, Somali translation: madhan OR aanay waxba ku jirin.
Empty in Somali: madhan OR aanay waxba ku jirin.
What is the Somali word for empty? Madhan OR aanay waxba ku jirin.
What’s the Somali word for empty? It’s madhan OR aanay waxba ku jirin.
Empty in Somali translation. Madhan OR aanay waxba ku jirin.
The Somali translation of empty is madhan OR aanay waxba ku jirin.
Somali word for empty: madhan OR aanay waxba ku jirin.
Translation of empty in Somali: madhan OR aanay waxba ku jirin.
Empty in Somali is madhan OR aanay waxba ku jirin.
In Somali translation of empty. Madhan OR aanay waxba ku jirin.
Empty in Somali vocab. Madhan OR aanay waxba ku jirin.
What’s the Somali for empty? Madhan OR aanay waxba ku jirin.

Somali

for

empty

: madhan OR aanay waxba ku jirin.

Posted on

Engine in Somali is matoor.

In Somali how do you say engine? Matoor.
Q: What’s engine in Somali? A: matoor.
How to say engine in Somali. Matoor.
Say engine in Somali. Matoor.
The Somali word for engine is matoor.
How do you say engine in Somali? Matoor.
Engine in Somali vocabulary. Matoor.
Engine, Somali translation: matoor.
Engine in Somali: matoor.
What is the Somali word for engine? Matoor.
What’s the Somali word for engine? It’s matoor.
Engine in Somali translation. Matoor.
The Somali translation of engine is matoor.
Somali word for engine: matoor.
Translation of engine in Somali: matoor.
Engine in Somali is matoor.
In Somali translation of engine. Matoor.
Engine in Somali vocab. Matoor.
What’s the Somali for engine? Matoor.

Somali

for

engine

: matoor.

Posted on

Elected in Somali is la doortay OR doortay.

In Somali how do you say elected? La doortay OR doortay.
Q: What’s elected in Somali? A: la doortay OR doortay.
How to say elected in Somali. La doortay OR doortay.
Say elected in Somali. La doortay OR doortay.
The Somali word for elected is la doortay OR doortay.
How do you say elected in Somali? La doortay OR doortay.
Elected in Somali vocabulary. La doortay OR doortay.
Elected, Somali translation: la doortay OR doortay.
Elected in Somali: la doortay OR doortay.
What is the Somali word for elected? La doortay OR doortay.
What’s the Somali word for elected? It’s la doortay OR doortay.
Elected in Somali translation. La doortay OR doortay.
The Somali translation of elected is la doortay OR doortay.
Somali word for elected: la doortay OR doortay.
Translation of elected in Somali: la doortay OR doortay.
Elected in Somali is la doortay OR doortay.
In Somali translation of elected. La doortay OR doortay.
Elected in Somali vocab. La doortay OR doortay.
What’s the Somali for elected? La doortay OR doortay.

Somali

for

elected

: la doortay OR doortay.