Posted on

How do you say duet in Somali? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

duet, Somali translation: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Q: What’s duet in Somali? A: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What is the Somali word for duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What’s the Somali word for duet? It’s jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali translation. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
How do you say duet in Somali? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali vocabulary. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
In Somali how do you say duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Translation of duet in Somali: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
In Somali translation of duet. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali vocab. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
The Somali word for duet is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
How to say duet in Somali. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Say duet in Somali. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
The Somali translation of duet is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Somali word for duet: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What’s the Somali for duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

Somali

for

duet

: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

Posted on

How do you say destruction in Somali? Bur-burin.

destruction, Somali translation: bur-burin.
Q: What’s destruction in Somali? A: bur-burin.
What is the Somali word for destruction? Bur-burin.
What’s the Somali word for destruction? It’s bur-burin.
Destruction in Somali translation. Bur-burin.
How do you say destruction in Somali? Bur-burin.
Destruction in Somali vocabulary. Bur-burin.
Destruction in Somali: bur-burin.
In Somali how do you say destruction? Bur-burin.
Translation of destruction in Somali: bur-burin.
Destruction in Somali is bur-burin.
In Somali translation of destruction. Bur-burin.
Destruction in Somali vocab. Bur-burin.
The Somali word for destruction is bur-burin.
How to say destruction in Somali. Bur-burin.
Say destruction in Somali. Bur-burin.
The Somali translation of destruction is bur-burin.
Somali word for destruction: bur-burin.
What’s the Somali for destruction? Bur-burin.

Somali

for

destruction

: bur-burin.

Posted on

How do you say departments in Somali? Waaxo.

departments, Somali translation: waaxo.
Q: What’s departments in Somali? A: waaxo.
What is the Somali word for departments? Waaxo.
What’s the Somali word for departments? It’s waaxo.
Departments in Somali translation. Waaxo.
How do you say departments in Somali? Waaxo.
Departments in Somali vocabulary. Waaxo.
Departments in Somali: waaxo.
In Somali how do you say departments? Waaxo.
Translation of departments in Somali: waaxo.
Departments in Somali is waaxo.
In Somali translation of departments. Waaxo.
Departments in Somali vocab. Waaxo.
The Somali word for departments is waaxo.
How to say departments in Somali. Waaxo.
Say departments in Somali. Waaxo.
The Somali translation of departments is waaxo.
Somali word for departments: waaxo.
What’s the Somali for departments? Waaxo.

Somali

for

departments

: waaxo.

Posted on

How do you say dolphins in Somali? Haanbarooyin.

dolphins, Somali translation: haanbarooyin.
Q: What’s dolphins in Somali? A: haanbarooyin.
What is the Somali word for dolphins? Haanbarooyin.
What’s the Somali word for dolphins? It’s haanbarooyin.
Dolphins in Somali translation. Haanbarooyin.
How do you say dolphins in Somali? Haanbarooyin.
Dolphins in Somali vocabulary. Haanbarooyin.
Dolphins in Somali: haanbarooyin.
In Somali how do you say dolphins? Haanbarooyin.
Translation of dolphins in Somali: haanbarooyin.
Dolphins in Somali is haanbarooyin.
In Somali translation of dolphins. Haanbarooyin.
Dolphins in Somali vocab. Haanbarooyin.
The Somali word for dolphins is haanbarooyin.
How to say dolphins in Somali. Haanbarooyin.
Say dolphins in Somali. Haanbarooyin.
The Somali translation of dolphins is haanbarooyin.
Somali word for dolphins: haanbarooyin.
What’s the Somali for dolphins? Haanbarooyin.

Somali

for

dolphins

: haanbarooyin.

Posted on

How do you say deadline in Somali? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

deadline, Somali translation: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Q: What’s deadline in Somali? A: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What is the Somali word for deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What’s the Somali word for deadline? It’s wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali translation. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
How do you say deadline in Somali? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali vocabulary. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
In Somali how do you say deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Translation of deadline in Somali: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
In Somali translation of deadline. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali vocab. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
The Somali word for deadline is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
How to say deadline in Somali. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Say deadline in Somali. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
The Somali translation of deadline is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Somali word for deadline: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What’s the Somali for deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

Somali

for

deadline

: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

Posted on

How do you say dying in Somali? Dhimasho.

dying, Somali translation: dhimasho.
Q: What’s dying in Somali? A: dhimasho.
What is the Somali word for dying? Dhimasho.
What’s the Somali word for dying? It’s dhimasho.
Dying in Somali translation. Dhimasho.
How do you say dying in Somali? Dhimasho.
Dying in Somali vocabulary. Dhimasho.
Dying in Somali: dhimasho.
In Somali how do you say dying? Dhimasho.
Translation of dying in Somali: dhimasho.
Dying in Somali is dhimasho.
In Somali translation of dying. Dhimasho.
Dying in Somali vocab. Dhimasho.
The Somali word for dying is dhimasho.
How to say dying in Somali. Dhimasho.
Say dying in Somali. Dhimasho.
The Somali translation of dying is dhimasho.
Somali word for dying: dhimasho.
What’s the Somali for dying? Dhimasho.

Somali

for

dying

: dhimasho.

Posted on

How do you say dreaming in Somali? Riyoon.

dreaming, Somali translation: riyoon.
Q: What’s dreaming in Somali? A: riyoon.
What is the Somali word for dreaming? Riyoon.
What’s the Somali word for dreaming? It’s riyoon.
Dreaming in Somali translation. Riyoon.
How do you say dreaming in Somali? Riyoon.
Dreaming in Somali vocabulary. Riyoon.
Dreaming in Somali: riyoon.
In Somali how do you say dreaming? Riyoon.
Translation of dreaming in Somali: riyoon.
Dreaming in Somali is riyoon.
In Somali translation of dreaming. Riyoon.
Dreaming in Somali vocab. Riyoon.
The Somali word for dreaming is riyoon.
How to say dreaming in Somali. Riyoon.
Say dreaming in Somali. Riyoon.
The Somali translation of dreaming is riyoon.
Somali word for dreaming: riyoon.
What’s the Somali for dreaming? Riyoon.

Somali

for

dreaming

: riyoon.

Posted on

How do you say dozen in Somali? Darsin.

dozen, Somali translation: darsin.
Q: What’s dozen in Somali? A: darsin.
What is the Somali word for dozen? Darsin.
What’s the Somali word for dozen? It’s darsin.
Dozen in Somali translation. Darsin.
How do you say dozen in Somali? Darsin.
Dozen in Somali vocabulary. Darsin.
Dozen in Somali: darsin.
In Somali how do you say dozen? Darsin.
Translation of dozen in Somali: darsin.
Dozen in Somali is darsin.
In Somali translation of dozen. Darsin.
Dozen in Somali vocab. Darsin.
The Somali word for dozen is darsin.
How to say dozen in Somali. Darsin.
Say dozen in Somali. Darsin.
The Somali translation of dozen is darsin.
Somali word for dozen: darsin.
What’s the Somali for dozen? Darsin.

Somali

for

dozen

: darsin.

Posted on

How do you say desperate in Somali? Xaalad xun oo khatar ah.

desperate, Somali translation: xaalad xun oo khatar ah.
Q: What’s desperate in Somali? A: xaalad xun oo khatar ah.
What is the Somali word for desperate? Xaalad xun oo khatar ah.
What’s the Somali word for desperate? It’s xaalad xun oo khatar ah.
Desperate in Somali translation. Xaalad xun oo khatar ah.
How do you say desperate in Somali? Xaalad xun oo khatar ah.
Desperate in Somali vocabulary. Xaalad xun oo khatar ah.
Desperate in Somali: xaalad xun oo khatar ah.
In Somali how do you say desperate? Xaalad xun oo khatar ah.
Translation of desperate in Somali: xaalad xun oo khatar ah.
Desperate in Somali is xaalad xun oo khatar ah.
In Somali translation of desperate. Xaalad xun oo khatar ah.
Desperate in Somali vocab. Xaalad xun oo khatar ah.
The Somali word for desperate is xaalad xun oo khatar ah.
How to say desperate in Somali. Xaalad xun oo khatar ah.
Say desperate in Somali. Xaalad xun oo khatar ah.
The Somali translation of desperate is xaalad xun oo khatar ah.
Somali word for desperate: xaalad xun oo khatar ah.
What’s the Somali for desperate? Xaalad xun oo khatar ah.

Somali

for

desperate

: xaalad xun oo khatar ah.

Posted on

How do you say dam in Somali? Biyo-xidheen.

dam, Somali translation: biyo-xidheen.
Q: What’s dam in Somali? A: biyo-xidheen.
What is the Somali word for dam? Biyo-xidheen.
What’s the Somali word for dam? It’s biyo-xidheen.
Dam in Somali translation. Biyo-xidheen.
How do you say dam in Somali? Biyo-xidheen.
Dam in Somali vocabulary. Biyo-xidheen.
Dam in Somali: biyo-xidheen.
In Somali how do you say dam? Biyo-xidheen.
Translation of dam in Somali: biyo-xidheen.
Dam in Somali is biyo-xidheen.
In Somali translation of dam. Biyo-xidheen.
Dam in Somali vocab. Biyo-xidheen.
The Somali word for dam is biyo-xidheen.
How to say dam in Somali. Biyo-xidheen.
Say dam in Somali. Biyo-xidheen.
The Somali translation of dam is biyo-xidheen.
Somali word for dam: biyo-xidheen.
What’s the Somali for dam? Biyo-xidheen.

Somali

for

dam

: biyo-xidheen.