Posted on

Dare in Somali is ku dhiirasho OR ku careyn.

In Somali how do you say dare? Ku dhiirasho OR ku careyn.
Q: What’s dare in Somali? A: ku dhiirasho OR ku careyn.
How to say dare in Somali. Ku dhiirasho OR ku careyn.
Say dare in Somali. Ku dhiirasho OR ku careyn.
The Somali word for dare is ku dhiirasho OR ku careyn.
How do you say dare in Somali? Ku dhiirasho OR ku careyn.
Dare in Somali vocabulary. Ku dhiirasho OR ku careyn.
Dare, Somali translation: ku dhiirasho OR ku careyn.
Dare in Somali: ku dhiirasho OR ku careyn.
What is the Somali word for dare? Ku dhiirasho OR ku careyn.
What’s the Somali word for dare? It’s ku dhiirasho OR ku careyn.
Dare in Somali translation. Ku dhiirasho OR ku careyn.
The Somali translation of dare is ku dhiirasho OR ku careyn.
Somali word for dare: ku dhiirasho OR ku careyn.
Translation of dare in Somali: ku dhiirasho OR ku careyn.
Dare in Somali is ku dhiirasho OR ku careyn.
In Somali translation of dare. Ku dhiirasho OR ku careyn.
Dare in Somali vocab. Ku dhiirasho OR ku careyn.
What’s the Somali for dare? Ku dhiirasho OR ku careyn.

Somali

for

dare

: ku dhiirasho OR ku careyn.

Posted on

Drew in Somali is sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.

In Somali how do you say drew? Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Q: What’s drew in Somali? A: sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
How to say drew in Somali. Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Say drew in Somali. Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
The Somali word for drew is sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
How do you say drew in Somali? Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Drew in Somali vocabulary. Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Drew, Somali translation: sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Drew in Somali: sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
What is the Somali word for drew? Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
What’s the Somali word for drew? It’s sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Drew in Somali translation. Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
The Somali translation of drew is sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Somali word for drew: sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Translation of drew in Somali: sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Drew in Somali is sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
In Somali translation of drew. Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
Drew in Somali vocab. Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.
What’s the Somali for drew? Sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.

Somali

for

drew

: sawiray OR soo bixiyey OR soo jiiday.

Posted on

Designated in Somali is cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.

In Somali how do you say designated? Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Q: What’s designated in Somali? A: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
How to say designated in Somali. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Say designated in Somali. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
The Somali word for designated is cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
How do you say designated in Somali? Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali vocabulary. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated, Somali translation: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
What is the Somali word for designated? Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
What’s the Somali word for designated? It’s cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali translation. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
The Somali translation of designated is cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Somali word for designated: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Translation of designated in Somali: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali is cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
In Somali translation of designated. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
Designated in Somali vocab. Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.
What’s the Somali for designated? Cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.

Somali

for

designated

: cayimay OR xaddiday OR ku magacaabay.

Posted on

Delegates in Somali is wafdiyo OR ergo.

In Somali how do you say delegates? Wafdiyo OR ergo.
Q: What’s delegates in Somali? A: wafdiyo OR ergo.
How to say delegates in Somali. Wafdiyo OR ergo.
Say delegates in Somali. Wafdiyo OR ergo.
The Somali word for delegates is wafdiyo OR ergo.
How do you say delegates in Somali? Wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali vocabulary. Wafdiyo OR ergo.
Delegates, Somali translation: wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali: wafdiyo OR ergo.
What is the Somali word for delegates? Wafdiyo OR ergo.
What’s the Somali word for delegates? It’s wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali translation. Wafdiyo OR ergo.
The Somali translation of delegates is wafdiyo OR ergo.
Somali word for delegates: wafdiyo OR ergo.
Translation of delegates in Somali: wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali is wafdiyo OR ergo.
In Somali translation of delegates. Wafdiyo OR ergo.
Delegates in Somali vocab. Wafdiyo OR ergo.
What’s the Somali for delegates? Wafdiyo OR ergo.

Somali

for

delegates

: wafdiyo OR ergo.

Posted on

Dramatically in Somali is riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.

In Somali how do you say dramatically? Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Q: What’s dramatically in Somali? A: riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
How to say dramatically in Somali. Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Say dramatically in Somali. Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
The Somali word for dramatically is riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
How do you say dramatically in Somali? Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Dramatically in Somali vocabulary. Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Dramatically, Somali translation: riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Dramatically in Somali: riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
What is the Somali word for dramatically? Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
What’s the Somali word for dramatically? It’s riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Dramatically in Somali translation. Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
The Somali translation of dramatically is riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Somali word for dramatically: riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Translation of dramatically in Somali: riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Dramatically in Somali is riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
In Somali translation of dramatically. Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
Dramatically in Somali vocab. Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.
What’s the Somali for dramatically? Riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.

Somali

for

dramatically

: riwaayad la xidhiidha OR xiiso leh.

Posted on

Depends in Somali is ku tiirsan OR ku xidhan.

In Somali how do you say depends? Ku tiirsan OR ku xidhan.
Q: What’s depends in Somali? A: ku tiirsan OR ku xidhan.
How to say depends in Somali. Ku tiirsan OR ku xidhan.
Say depends in Somali. Ku tiirsan OR ku xidhan.
The Somali word for depends is ku tiirsan OR ku xidhan.
How do you say depends in Somali? Ku tiirsan OR ku xidhan.
Depends in Somali vocabulary. Ku tiirsan OR ku xidhan.
Depends, Somali translation: ku tiirsan OR ku xidhan.
Depends in Somali: ku tiirsan OR ku xidhan.
What is the Somali word for depends? Ku tiirsan OR ku xidhan.
What’s the Somali word for depends? It’s ku tiirsan OR ku xidhan.
Depends in Somali translation. Ku tiirsan OR ku xidhan.
The Somali translation of depends is ku tiirsan OR ku xidhan.
Somali word for depends: ku tiirsan OR ku xidhan.
Translation of depends in Somali: ku tiirsan OR ku xidhan.
Depends in Somali is ku tiirsan OR ku xidhan.
In Somali translation of depends. Ku tiirsan OR ku xidhan.
Depends in Somali vocab. Ku tiirsan OR ku xidhan.
What’s the Somali for depends? Ku tiirsan OR ku xidhan.

Somali

for

depends

: ku tiirsan OR ku xidhan.

Posted on

Delivering in Somali is u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.

In Somali how do you say delivering? U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Q: What’s delivering in Somali? A: u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
How to say delivering in Somali. U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Say delivering in Somali. U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
The Somali word for delivering is u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
How do you say delivering in Somali? U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Delivering in Somali vocabulary. U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Delivering, Somali translation: u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Delivering in Somali: u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
What is the Somali word for delivering? U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
What’s the Somali word for delivering? It’s u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Delivering in Somali translation. U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
The Somali translation of delivering is u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Somali word for delivering: u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Translation of delivering in Somali: u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Delivering in Somali is u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
In Somali translation of delivering. U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
Delivering in Somali vocab. U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.
What’s the Somali for delivering? U geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.

Somali

for

delivering

: u geyn OR gaarsiin OR siiddeyn OR fasaxid.

Posted on

Downloads in Somali is ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.

In Somali how do you say downloads? Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Q: What’s downloads in Somali? A: ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
How to say downloads in Somali. Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Say downloads in Somali. Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
The Somali word for downloads is ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
How do you say downloads in Somali? Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Downloads in Somali vocabulary. Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Downloads, Somali translation: ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Downloads in Somali: ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
What is the Somali word for downloads? Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
What’s the Somali word for downloads? It’s ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Downloads in Somali translation. Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
The Somali translation of downloads is ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Somali word for downloads: ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Translation of downloads in Somali: ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Downloads in Somali is ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
In Somali translation of downloads. Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
Downloads in Somali vocab. Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.
What’s the Somali for downloads? Ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.

Somali

for

downloads

: ku soo wareejin OR sida macluumaad ama barnaamij kumbiyuutar iwm.

Posted on

Dismissed in Somali is shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.

In Somali how do you say dismissed? Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Q: What’s dismissed in Somali? A: shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
How to say dismissed in Somali. Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Say dismissed in Somali. Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
The Somali word for dismissed is shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
How do you say dismissed in Somali? Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Dismissed in Somali vocabulary. Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Dismissed, Somali translation: shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Dismissed in Somali: shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
What is the Somali word for dismissed? Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
What’s the Somali word for dismissed? It’s shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Dismissed in Somali translation. Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
The Somali translation of dismissed is shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Somali word for dismissed: shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Translation of dismissed in Somali: shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Dismissed in Somali is shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
In Somali translation of dismissed. Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
Dismissed in Somali vocab. Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.
What’s the Somali for dismissed? Shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.

Somali

for

dismissed

: shaqo ka caydhin OR sii-dayn OR joojin sharci ahaan.

Posted on

Directed in Somali is tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.

In Somali how do you say directed? Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Q: What’s directed in Somali? A: tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
How to say directed in Somali. Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Say directed in Somali. Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
The Somali word for directed is tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
How do you say directed in Somali? Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Directed in Somali vocabulary. Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Directed, Somali translation: tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Directed in Somali: tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
What is the Somali word for directed? Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
What’s the Somali word for directed? It’s tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Directed in Somali translation. Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
The Somali translation of directed is tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Somali word for directed: tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Translation of directed in Somali: tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Directed in Somali is tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
In Somali translation of directed. Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
Directed in Somali vocab. Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.
What’s the Somali for directed? Tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.

Somali

for

directed

: tilmaamay OR agaasimay OR amar-siiyey.