Posted on

Concentrate in Somali is xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.

In Somali how do you say concentrate? Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Q: What’s concentrate in Somali? A: xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
How to say concentrate in Somali. Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Say concentrate in Somali. Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
The Somali word for concentrate is xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
How do you say concentrate in Somali? Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Concentrate in Somali vocabulary. Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Concentrate, Somali translation: xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Concentrate in Somali: xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
What is the Somali word for concentrate? Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
What’s the Somali word for concentrate? It’s xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Concentrate in Somali translation. Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
The Somali translation of concentrate is xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Somali word for concentrate: xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Translation of concentrate in Somali: xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Concentrate in Somali is xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
In Somali translation of concentrate. Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
Concentrate in Somali vocab. Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.
What’s the Somali for concentrate? Xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.

Somali

for

concentrate

: xoog-saarid OR adkayn OR meel isugu keenid.

Posted on

Citizens in Somali is muwaadiniin OR wadaniyiin.

In Somali how do you say citizens? Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Q: What’s citizens in Somali? A: muwaadiniin OR wadaniyiin.
How to say citizens in Somali. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Say citizens in Somali. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
The Somali word for citizens is muwaadiniin OR wadaniyiin.
How do you say citizens in Somali? Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali vocabulary. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens, Somali translation: muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali: muwaadiniin OR wadaniyiin.
What is the Somali word for citizens? Muwaadiniin OR wadaniyiin.
What’s the Somali word for citizens? It’s muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali translation. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
The Somali translation of citizens is muwaadiniin OR wadaniyiin.
Somali word for citizens: muwaadiniin OR wadaniyiin.
Translation of citizens in Somali: muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali is muwaadiniin OR wadaniyiin.
In Somali translation of citizens. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
Citizens in Somali vocab. Muwaadiniin OR wadaniyiin.
What’s the Somali for citizens? Muwaadiniin OR wadaniyiin.

Somali

for

citizens

: muwaadiniin OR wadaniyiin.

Posted on

Constituency in Somali is deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.

In Somali how do you say constituency? Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Q: What’s constituency in Somali? A: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
How to say constituency in Somali. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Say constituency in Somali. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
The Somali word for constituency is deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
How do you say constituency in Somali? Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali vocabulary. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency, Somali translation: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
What is the Somali word for constituency? Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
What’s the Somali word for constituency? It’s deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali translation. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
The Somali translation of constituency is deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Somali word for constituency: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Translation of constituency in Somali: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali is deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
In Somali translation of constituency. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
Constituency in Somali vocab. Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.
What’s the Somali for constituency? Deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.

Somali

for

constituency

: deegaanka laga soo doorto xildhibaan ama deegaanka ay degan yihiin dadka soo doortay.

Posted on

Conducted in Somali is hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.

In Somali how do you say conducted? Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Q: What’s conducted in Somali? A: hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
How to say conducted in Somali. Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Say conducted in Somali. Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
The Somali word for conducted is hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
How do you say conducted in Somali? Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Conducted in Somali vocabulary. Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Conducted, Somali translation: hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Conducted in Somali: hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
What is the Somali word for conducted? Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
What’s the Somali word for conducted? It’s hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Conducted in Somali translation. Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
The Somali translation of conducted is hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Somali word for conducted: hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Translation of conducted in Somali: hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Conducted in Somali is hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
In Somali translation of conducted. Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
Conducted in Somali vocab. Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.
What’s the Somali for conducted? Hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.

Somali

for

conducted

: hogaamiyey OR akhlaaq u dhamay OR dabbray OR gudbiyey OR fuliyey.

Posted on

Citizen in Somali is waddani OR muwaadin.

In Somali how do you say citizen? Waddani OR muwaadin.
Q: What’s citizen in Somali? A: waddani OR muwaadin.
How to say citizen in Somali. Waddani OR muwaadin.
Say citizen in Somali. Waddani OR muwaadin.
The Somali word for citizen is waddani OR muwaadin.
How do you say citizen in Somali? Waddani OR muwaadin.
Citizen in Somali vocabulary. Waddani OR muwaadin.
Citizen, Somali translation: waddani OR muwaadin.
Citizen in Somali: waddani OR muwaadin.
What is the Somali word for citizen? Waddani OR muwaadin.
What’s the Somali word for citizen? It’s waddani OR muwaadin.
Citizen in Somali translation. Waddani OR muwaadin.
The Somali translation of citizen is waddani OR muwaadin.
Somali word for citizen: waddani OR muwaadin.
Translation of citizen in Somali: waddani OR muwaadin.
Citizen in Somali is waddani OR muwaadin.
In Somali translation of citizen. Waddani OR muwaadin.
Citizen in Somali vocab. Waddani OR muwaadin.
What’s the Somali for citizen? Waddani OR muwaadin.

Somali

for

citizen

: waddani OR muwaadin.

Posted on

Critical in Somali is ceeb raadis badan OR heer xun.

In Somali how do you say critical? Ceeb raadis badan OR heer xun.
Q: What’s critical in Somali? A: ceeb raadis badan OR heer xun.
How to say critical in Somali. Ceeb raadis badan OR heer xun.
Say critical in Somali. Ceeb raadis badan OR heer xun.
The Somali word for critical is ceeb raadis badan OR heer xun.
How do you say critical in Somali? Ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali vocabulary. Ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical, Somali translation: ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali: ceeb raadis badan OR heer xun.
What is the Somali word for critical? Ceeb raadis badan OR heer xun.
What’s the Somali word for critical? It’s ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali translation. Ceeb raadis badan OR heer xun.
The Somali translation of critical is ceeb raadis badan OR heer xun.
Somali word for critical: ceeb raadis badan OR heer xun.
Translation of critical in Somali: ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali is ceeb raadis badan OR heer xun.
In Somali translation of critical. Ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali vocab. Ceeb raadis badan OR heer xun.
What’s the Somali for critical? Ceeb raadis badan OR heer xun.

Somali

for

critical

: ceeb raadis badan OR heer xun.

Posted on

Chimes in Somali is dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.

In Somali how do you say chimes? Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Q: What’s chimes in Somali? A: dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
How to say chimes in Somali. Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Say chimes in Somali. Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
The Somali word for chimes is dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
How do you say chimes in Somali? Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Chimes in Somali vocabulary. Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Chimes, Somali translation: dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Chimes in Somali: dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
What is the Somali word for chimes? Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
What’s the Somali word for chimes? It’s dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Chimes in Somali translation. Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
The Somali translation of chimes is dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Somali word for chimes: dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Translation of chimes in Somali: dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Chimes in Somali is dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
In Somali translation of chimes. Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
Chimes in Somali vocab. Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.
What’s the Somali for chimes? Dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.

Somali

for

chimes

: dhawaaqyo gambaleelo oo isku mar yeedha OR garaacyada saacadaha.

Posted on

Chips in Somali is baradho OR bataato.

In Somali how do you say chips? Baradho OR bataato.
Q: What’s chips in Somali? A: baradho OR bataato.
How to say chips in Somali. Baradho OR bataato.
Say chips in Somali. Baradho OR bataato.
The Somali word for chips is baradho OR bataato.
How do you say chips in Somali? Baradho OR bataato.
Chips in Somali vocabulary. Baradho OR bataato.
Chips, Somali translation: baradho OR bataato.
Chips in Somali: baradho OR bataato.
What is the Somali word for chips? Baradho OR bataato.
What’s the Somali word for chips? It’s baradho OR bataato.
Chips in Somali translation. Baradho OR bataato.
The Somali translation of chips is baradho OR bataato.
Somali word for chips: baradho OR bataato.
Translation of chips in Somali: baradho OR bataato.
Chips in Somali is baradho OR bataato.
In Somali translation of chips. Baradho OR bataato.
Chips in Somali vocab. Baradho OR bataato.
What’s the Somali for chips? Baradho OR bataato.

Somali

for

chips

: baradho OR bataato.

Posted on

Chaos in Somali is jaah-wareer OR qas.

In Somali how do you say chaos? Jaah-wareer OR qas.
Q: What’s chaos in Somali? A: jaah-wareer OR qas.
How to say chaos in Somali. Jaah-wareer OR qas.
Say chaos in Somali. Jaah-wareer OR qas.
The Somali word for chaos is jaah-wareer OR qas.
How do you say chaos in Somali? Jaah-wareer OR qas.
Chaos in Somali vocabulary. Jaah-wareer OR qas.
Chaos, Somali translation: jaah-wareer OR qas.
Chaos in Somali: jaah-wareer OR qas.
What is the Somali word for chaos? Jaah-wareer OR qas.
What’s the Somali word for chaos? It’s jaah-wareer OR qas.
Chaos in Somali translation. Jaah-wareer OR qas.
The Somali translation of chaos is jaah-wareer OR qas.
Somali word for chaos: jaah-wareer OR qas.
Translation of chaos in Somali: jaah-wareer OR qas.
Chaos in Somali is jaah-wareer OR qas.
In Somali translation of chaos. Jaah-wareer OR qas.
Chaos in Somali vocab. Jaah-wareer OR qas.
What’s the Somali for chaos? Jaah-wareer OR qas.

Somali

for

chaos

: jaah-wareer OR qas.

Posted on

Celebrities in Somali is caan OR dad caan ah.

In Somali how do you say celebrities? Caan OR dad caan ah.
Q: What’s celebrities in Somali? A: caan OR dad caan ah.
How to say celebrities in Somali. Caan OR dad caan ah.
Say celebrities in Somali. Caan OR dad caan ah.
The Somali word for celebrities is caan OR dad caan ah.
How do you say celebrities in Somali? Caan OR dad caan ah.
Celebrities in Somali vocabulary. Caan OR dad caan ah.
Celebrities, Somali translation: caan OR dad caan ah.
Celebrities in Somali: caan OR dad caan ah.
What is the Somali word for celebrities? Caan OR dad caan ah.
What’s the Somali word for celebrities? It’s caan OR dad caan ah.
Celebrities in Somali translation. Caan OR dad caan ah.
The Somali translation of celebrities is caan OR dad caan ah.
Somali word for celebrities: caan OR dad caan ah.
Translation of celebrities in Somali: caan OR dad caan ah.
Celebrities in Somali is caan OR dad caan ah.
In Somali translation of celebrities. Caan OR dad caan ah.
Celebrities in Somali vocab. Caan OR dad caan ah.
What’s the Somali for celebrities? Caan OR dad caan ah.

Somali

for

celebrities

: caan OR dad caan ah.