Posted on

The Somali word for Britain is Biritaaniya.

Q: What’s Britain in Somali? A: Biritaaniya.
How do you say Britain in Somali? Biritaaniya.
Britain in Somali vocabulary. Biritaaniya.
Britain, Somali translation: Biritaaniya.
Britain in Somali: Biritaaniya.
How to say Britain in Somali. Biritaaniya.
Say Britain in Somali. Biritaaniya.
What is the Somali word for Britain? Biritaaniya.
What’s the Somali word for Britain? It’s Biritaaniya.
Britain in Somali translation. Biritaaniya.
In Somali how do you say Britain? Biritaaniya.
Translation of Britain in Somali: Biritaaniya.
Britain in Somali is Biritaaniya.
In Somali translation of Britain. Biritaaniya.
Britain in Somali vocab. Biritaaniya.
The Somali translation of Britain is Biritaaniya.
Somali word for Britain: Biritaaniya.
What’s the Somali for Britain? Biritaaniya.

Somali

for

Britain

: Biritaaniya.

Posted on

The Somali word for blues is nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.

Q: What’s blues in Somali? A: nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
How do you say blues in Somali? Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Blues in Somali vocabulary. Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Blues, Somali translation: nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Blues in Somali: nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
How to say blues in Somali. Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Say blues in Somali. Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
What is the Somali word for blues? Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
What’s the Somali word for blues? It’s nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Blues in Somali translation. Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
In Somali how do you say blues? Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Translation of blues in Somali: nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Blues in Somali is nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
In Somali translation of blues. Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Blues in Somali vocab. Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
The Somali translation of blues is nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
Somali word for blues: nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.
What’s the Somali for blues? Nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.

Somali

for

blues

: nooc muusiko ah oo ay bilaabeen maraykanka madow.

Posted on

The Somali word for battle is dagaal laba waddan.

Q: What’s battle in Somali? A: dagaal laba waddan.
How do you say battle in Somali? Dagaal laba waddan.
Battle in Somali vocabulary. Dagaal laba waddan.
Battle, Somali translation: dagaal laba waddan.
Battle in Somali: dagaal laba waddan.
How to say battle in Somali. Dagaal laba waddan.
Say battle in Somali. Dagaal laba waddan.
What is the Somali word for battle? Dagaal laba waddan.
What’s the Somali word for battle? It’s dagaal laba waddan.
Battle in Somali translation. Dagaal laba waddan.
In Somali how do you say battle? Dagaal laba waddan.
Translation of battle in Somali: dagaal laba waddan.
Battle in Somali is dagaal laba waddan.
In Somali translation of battle. Dagaal laba waddan.
Battle in Somali vocab. Dagaal laba waddan.
The Somali translation of battle is dagaal laba waddan.
Somali word for battle: dagaal laba waddan.
What’s the Somali for battle? Dagaal laba waddan.

Somali

for

battle

: dagaal laba waddan.

Posted on

The Somali word for box is sanduuq.

Q: What’s box in Somali? A: sanduuq.
How do you say box in Somali? Sanduuq.
Box in Somali vocabulary. Sanduuq.
Box, Somali translation: sanduuq.
Box in Somali: sanduuq.
How to say box in Somali. Sanduuq.
Say box in Somali. Sanduuq.
What is the Somali word for box? Sanduuq.
What’s the Somali word for box? It’s sanduuq.
Box in Somali translation. Sanduuq.
In Somali how do you say box? Sanduuq.
Translation of box in Somali: sanduuq.
Box in Somali is sanduuq.
In Somali translation of box. Sanduuq.
Box in Somali vocab. Sanduuq.
The Somali translation of box is sanduuq.
Somali word for box: sanduuq.
What’s the Somali for box? Sanduuq.

Somali

for

box

: sanduuq.

Posted on

The Somali word for buses is basas.

Q: What’s buses in Somali? A: basas.
How do you say buses in Somali? Basas.
Buses in Somali vocabulary. Basas.
Buses, Somali translation: basas.
Buses in Somali: basas.
How to say buses in Somali. Basas.
Say buses in Somali. Basas.
What is the Somali word for buses? Basas.
What’s the Somali word for buses? It’s basas.
Buses in Somali translation. Basas.
In Somali how do you say buses? Basas.
Translation of buses in Somali: basas.
Buses in Somali is basas.
In Somali translation of buses. Basas.
Buses in Somali vocab. Basas.
The Somali translation of buses is basas.
Somali word for buses: basas.
What’s the Somali for buses? Basas.

Somali

for

buses

: basas.