Posted on

Bet in Somali is sharad OR hubaal OR sha-ratan.

In Somali how do you say bet? Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Q: What’s bet in Somali? A: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
How to say bet in Somali. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Say bet in Somali. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
The Somali word for bet is sharad OR hubaal OR sha-ratan.
How do you say bet in Somali? Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali vocabulary. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet, Somali translation: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
What is the Somali word for bet? Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
What’s the Somali word for bet? It’s sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali translation. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
The Somali translation of bet is sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Somali word for bet: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Translation of bet in Somali: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali is sharad OR hubaal OR sha-ratan.
In Somali translation of bet. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali vocab. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
What’s the Somali for bet? Sharad OR hubaal OR sha-ratan.

Somali

for

bet

: sharad OR hubaal OR sha-ratan.

Posted on

Bottle in Somali is dhalo OR quraarad.

In Somali how do you say bottle? Dhalo OR quraarad.
Q: What’s bottle in Somali? A: dhalo OR quraarad.
How to say bottle in Somali. Dhalo OR quraarad.
Say bottle in Somali. Dhalo OR quraarad.
The Somali word for bottle is dhalo OR quraarad.
How do you say bottle in Somali? Dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali vocabulary. Dhalo OR quraarad.
Bottle, Somali translation: dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali: dhalo OR quraarad.
What is the Somali word for bottle? Dhalo OR quraarad.
What’s the Somali word for bottle? It’s dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali translation. Dhalo OR quraarad.
The Somali translation of bottle is dhalo OR quraarad.
Somali word for bottle: dhalo OR quraarad.
Translation of bottle in Somali: dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali is dhalo OR quraarad.
In Somali translation of bottle. Dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali vocab. Dhalo OR quraarad.
What’s the Somali for bottle? Dhalo OR quraarad.

Somali

for

bottle

: dhalo OR quraarad.

Posted on

Bitter in Somali is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.

In Somali how do you say bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Q: What’s bitter in Somali? A: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
How to say bitter in Somali. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Say bitter in Somali. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
The Somali word for bitter is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
How do you say bitter in Somali? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali vocabulary. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter, Somali translation: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What is the Somali word for bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What’s the Somali word for bitter? It’s khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali translation. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
The Somali translation of bitter is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Somali word for bitter: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Translation of bitter in Somali: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
In Somali translation of bitter. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali vocab. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What’s the Somali for bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.

Somali

for

bitter

: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.

Posted on

Blooms in Somali is ubax OR ubax bixin.

In Somali how do you say blooms? Ubax OR ubax bixin.
Q: What’s blooms in Somali? A: ubax OR ubax bixin.
How to say blooms in Somali. Ubax OR ubax bixin.
Say blooms in Somali. Ubax OR ubax bixin.
The Somali word for blooms is ubax OR ubax bixin.
How do you say blooms in Somali? Ubax OR ubax bixin.
Blooms in Somali vocabulary. Ubax OR ubax bixin.
Blooms, Somali translation: ubax OR ubax bixin.
Blooms in Somali: ubax OR ubax bixin.
What is the Somali word for blooms? Ubax OR ubax bixin.
What’s the Somali word for blooms? It’s ubax OR ubax bixin.
Blooms in Somali translation. Ubax OR ubax bixin.
The Somali translation of blooms is ubax OR ubax bixin.
Somali word for blooms: ubax OR ubax bixin.
Translation of blooms in Somali: ubax OR ubax bixin.
Blooms in Somali is ubax OR ubax bixin.
In Somali translation of blooms. Ubax OR ubax bixin.
Blooms in Somali vocab. Ubax OR ubax bixin.
What’s the Somali for blooms? Ubax OR ubax bixin.

Somali

for

blooms

: ubax OR ubax bixin.

Posted on

Blind in Somali is indho la’ OR aan waxba arkayn.

In Somali how do you say blind? Indho la’ OR aan waxba arkayn.
Q: What’s blind in Somali? A: indho la’ OR aan waxba arkayn.
How to say blind in Somali. Indho la’ OR aan waxba arkayn.
Say blind in Somali. Indho la’ OR aan waxba arkayn.
The Somali word for blind is indho la’ OR aan waxba arkayn.
How do you say blind in Somali? Indho la’ OR aan waxba arkayn.
Blind in Somali vocabulary. Indho la’ OR aan waxba arkayn.
Blind, Somali translation: indho la’ OR aan waxba arkayn.
Blind in Somali: indho la’ OR aan waxba arkayn.
What is the Somali word for blind? Indho la’ OR aan waxba arkayn.
What’s the Somali word for blind? It’s indho la’ OR aan waxba arkayn.
Blind in Somali translation. Indho la’ OR aan waxba arkayn.
The Somali translation of blind is indho la’ OR aan waxba arkayn.
Somali word for blind: indho la’ OR aan waxba arkayn.
Translation of blind in Somali: indho la’ OR aan waxba arkayn.
Blind in Somali is indho la’ OR aan waxba arkayn.
In Somali translation of blind. Indho la’ OR aan waxba arkayn.
Blind in Somali vocab. Indho la’ OR aan waxba arkayn.
What’s the Somali for blind? Indho la’ OR aan waxba arkayn.

Somali

for

blind

: indho la’ OR aan waxba arkayn.

Posted on

Breed in Somali is tartan OR tarmid OR dhalidda badan.

In Somali how do you say breed? Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Q: What’s breed in Somali? A: tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
How to say breed in Somali. Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Say breed in Somali. Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
The Somali word for breed is tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
How do you say breed in Somali? Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Breed in Somali vocabulary. Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Breed, Somali translation: tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Breed in Somali: tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
What is the Somali word for breed? Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
What’s the Somali word for breed? It’s tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Breed in Somali translation. Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
The Somali translation of breed is tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Somali word for breed: tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Translation of breed in Somali: tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Breed in Somali is tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
In Somali translation of breed. Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
Breed in Somali vocab. Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.
What’s the Somali for breed? Tartan OR tarmid OR dhalidda badan.

Somali

for

breed

: tartan OR tarmid OR dhalidda badan.

Posted on

Bush in Somali is duur OR kayn OR baadiye.

In Somali how do you say bush? Duur OR kayn OR baadiye.
Q: What’s bush in Somali? A: duur OR kayn OR baadiye.
How to say bush in Somali. Duur OR kayn OR baadiye.
Say bush in Somali. Duur OR kayn OR baadiye.
The Somali word for bush is duur OR kayn OR baadiye.
How do you say bush in Somali? Duur OR kayn OR baadiye.
Bush in Somali vocabulary. Duur OR kayn OR baadiye.
Bush, Somali translation: duur OR kayn OR baadiye.
Bush in Somali: duur OR kayn OR baadiye.
What is the Somali word for bush? Duur OR kayn OR baadiye.
What’s the Somali word for bush? It’s duur OR kayn OR baadiye.
Bush in Somali translation. Duur OR kayn OR baadiye.
The Somali translation of bush is duur OR kayn OR baadiye.
Somali word for bush: duur OR kayn OR baadiye.
Translation of bush in Somali: duur OR kayn OR baadiye.
Bush in Somali is duur OR kayn OR baadiye.
In Somali translation of bush. Duur OR kayn OR baadiye.
Bush in Somali vocab. Duur OR kayn OR baadiye.
What’s the Somali for bush? Duur OR kayn OR baadiye.

Somali

for

bush

: duur OR kayn OR baadiye.

Posted on

Bound in Somali is u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.

In Somali how do you say bound? U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Q: What’s bound in Somali? A: u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
How to say bound in Somali. U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Say bound in Somali. U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
The Somali word for bound is u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
How do you say bound in Somali? U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Bound in Somali vocabulary. U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Bound, Somali translation: u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Bound in Somali: u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
What is the Somali word for bound? U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
What’s the Somali word for bound? It’s u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Bound in Somali translation. U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
The Somali translation of bound is u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Somali word for bound: u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Translation of bound in Somali: u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Bound in Somali is u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
In Somali translation of bound. U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
Bound in Somali vocab. U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.
What’s the Somali for bound? U socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.

Somali

for

bound

: u socda OR raba inuu aado OR xuduud ku eekaansho.

Posted on

Bond in Somali is isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.

In Somali how do you say bond? Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Q: What’s bond in Somali? A: isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
How to say bond in Somali. Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Say bond in Somali. Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
The Somali word for bond is isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
How do you say bond in Somali? Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Bond in Somali vocabulary. Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Bond, Somali translation: isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Bond in Somali: isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
What is the Somali word for bond? Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
What’s the Somali word for bond? It’s isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Bond in Somali translation. Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
The Somali translation of bond is isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Somali word for bond: isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Translation of bond in Somali: isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Bond in Somali is isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
In Somali translation of bond. Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
Bond in Somali vocab. Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.
What’s the Somali for bond? Isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.

Somali

for

bond

: isbahaysi OR isku dhejin OR wada dhaqan iyo xidhiidh fiican oo ka dhexeeya laba qof iyo inka badan.

Posted on

Booked in Somali is boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.

In Somali how do you say booked? Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Q: What’s booked in Somali? A: boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
How to say booked in Somali. Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Say booked in Somali. Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
The Somali word for booked is boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
How do you say booked in Somali? Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Booked in Somali vocabulary. Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Booked, Somali translation: boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Booked in Somali: boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
What is the Somali word for booked? Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
What’s the Somali word for booked? It’s boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Booked in Somali translation. Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
The Somali translation of booked is boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Somali word for booked: boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Translation of booked in Somali: boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Booked in Somali is boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
In Somali translation of booked. Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
Booked in Somali vocab. Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.
What’s the Somali for booked? Boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.

Somali

for

booked

: boos ceshi dalbaday OR boos-celis samaystay.