Posted on

Building in Somali is dhismo OR daar.

In Somali how do you say building? Dhismo OR daar.
Q: What’s building in Somali? A: dhismo OR daar.
How to say building in Somali. Dhismo OR daar.
Say building in Somali. Dhismo OR daar.
The Somali word for building is dhismo OR daar.
How do you say building in Somali? Dhismo OR daar.
Building in Somali vocabulary. Dhismo OR daar.
Building, Somali translation: dhismo OR daar.
Building in Somali: dhismo OR daar.
What is the Somali word for building? Dhismo OR daar.
What’s the Somali word for building? It’s dhismo OR daar.
Building in Somali translation. Dhismo OR daar.
The Somali translation of building is dhismo OR daar.
Somali word for building: dhismo OR daar.
Translation of building in Somali: dhismo OR daar.
Building in Somali is dhismo OR daar.
In Somali translation of building. Dhismo OR daar.
Building in Somali vocab. Dhismo OR daar.
What’s the Somali for building? Dhismo OR daar.

Somali

for

building

: dhismo OR daar.

Posted on

Before in Somali is ka hor.

In Somali how do you say before? Ka hor.
Q: What’s before in Somali? A: ka hor.
How to say before in Somali. Ka hor.
Say before in Somali. Ka hor.
The Somali word for before is ka hor.
How do you say before in Somali? Ka hor.
Before in Somali vocabulary. Ka hor.
Before, Somali translation: ka hor.
Before in Somali: ka hor.
What is the Somali word for before? Ka hor.
What’s the Somali word for before? It’s ka hor.
Before in Somali translation. Ka hor.
The Somali translation of before is ka hor.
Somali word for before: ka hor.
Translation of before in Somali: ka hor.
Before in Somali is ka hor.
In Somali translation of before. Ka hor.
Before in Somali vocab. Ka hor.
What’s the Somali for before? Ka hor.

Somali

for

before

: ka hor.

Posted on

Band in Somali is duub OR koox muusiko ama urur.

In Somali how do you say band? Duub OR koox muusiko ama urur.
Q: What’s band in Somali? A: duub OR koox muusiko ama urur.
How to say band in Somali. Duub OR koox muusiko ama urur.
Say band in Somali. Duub OR koox muusiko ama urur.
The Somali word for band is duub OR koox muusiko ama urur.
How do you say band in Somali? Duub OR koox muusiko ama urur.
Band in Somali vocabulary. Duub OR koox muusiko ama urur.
Band, Somali translation: duub OR koox muusiko ama urur.
Band in Somali: duub OR koox muusiko ama urur.
What is the Somali word for band? Duub OR koox muusiko ama urur.
What’s the Somali word for band? It’s duub OR koox muusiko ama urur.
Band in Somali translation. Duub OR koox muusiko ama urur.
The Somali translation of band is duub OR koox muusiko ama urur.
Somali word for band: duub OR koox muusiko ama urur.
Translation of band in Somali: duub OR koox muusiko ama urur.
Band in Somali is duub OR koox muusiko ama urur.
In Somali translation of band. Duub OR koox muusiko ama urur.
Band in Somali vocab. Duub OR koox muusiko ama urur.
What’s the Somali for band? Duub OR koox muusiko ama urur.

Somali

for

band

: duub OR koox muusiko ama urur.

Posted on

Back in Somali is dhabar OR ku noqod.

In Somali how do you say back? Dhabar OR ku noqod.
Q: What’s back in Somali? A: dhabar OR ku noqod.
How to say back in Somali. Dhabar OR ku noqod.
Say back in Somali. Dhabar OR ku noqod.
The Somali word for back is dhabar OR ku noqod.
How do you say back in Somali? Dhabar OR ku noqod.
Back in Somali vocabulary. Dhabar OR ku noqod.
Back, Somali translation: dhabar OR ku noqod.
Back in Somali: dhabar OR ku noqod.
What is the Somali word for back? Dhabar OR ku noqod.
What’s the Somali word for back? It’s dhabar OR ku noqod.
Back in Somali translation. Dhabar OR ku noqod.
The Somali translation of back is dhabar OR ku noqod.
Somali word for back: dhabar OR ku noqod.
Translation of back in Somali: dhabar OR ku noqod.
Back in Somali is dhabar OR ku noqod.
In Somali translation of back. Dhabar OR ku noqod.
Back in Somali vocab. Dhabar OR ku noqod.
What’s the Somali for back? Dhabar OR ku noqod.

Somali

for

back

: dhabar OR ku noqod.

Posted on

What’s the Somali word for boyfriend? It’s saaxiib.

How do you say boyfriend in Somali? saaxiib.
Q: What’s boyfriend in Somali? A: saaxiib.
Boyfriend in Somali: saaxiib.
How to say boyfriend in Somali. Saaxiib.

Boyfriend in Somali vocabulary. Saaxiib.
Boyfriend, Somali translation: saaxiib.
Say boyfriend in Somali. Saaxiib.
What is the Somali word for boyfriend? Saaxiib.
In Somali how do you say boyfriend? Saaxiib.
Translation of boyfriend in Somali: saaxiib.
What’s the Somali word for boyfriend? It’s saaxiib.
Boyfriend in Somali translation. Saaxiib.
Boyfriend in Somali is saaxiib.
In Somali translation of boyfriend. Saaxiib.
What’s the Somali for boyfriend? Saaxiib.
Boyfriend in Somali vocab. Saaxiib.
The Somali translation of boyfriend is saaxiib.
Somali word for boyfriend: saaxiib.
The Somali word for boyfriend is saaxiib.

Somali

for

boyfriend

: saaxiib.

Posted on

What’s the Somali word for buildings? It’s dhismayaal.

How do you say buildings in Somali? dhismayaal.
Q: What’s buildings in Somali? A: dhismayaal.
Buildings in Somali: dhismayaal.
How to say buildings in Somali. Dhismayaal.

Buildings in Somali vocabulary. Dhismayaal.
Buildings, Somali translation: dhismayaal.
Say buildings in Somali. Dhismayaal.
What is the Somali word for buildings? Dhismayaal.
In Somali how do you say buildings? Dhismayaal.
Translation of buildings in Somali: dhismayaal.
What’s the Somali word for buildings? It’s dhismayaal.
Buildings in Somali translation. Dhismayaal.
Buildings in Somali is dhismayaal.
In Somali translation of buildings. Dhismayaal.
What’s the Somali for buildings? Dhismayaal.
Buildings in Somali vocab. Dhismayaal.
The Somali translation of buildings is dhismayaal.
Somali word for buildings: dhismayaal.
The Somali word for buildings is dhismayaal.

Somali

for

buildings

: dhismayaal.

Posted on

How do you say babies in Somali? Carruuro.

babies, Somali translation: carruuro.

somali baby photo
Photo by Ray in Manila

Q: What’s babies in Somali? A: carruuro.
What is the Somali word for babies? Carruuro.
What’s the Somali word for babies? It’s carruuro.
Babies in Somali translation. Carruuro.
How do you say babies in Somali? Carruuro.
Babies in Somali vocabulary. Carruuro.
Babies in Somali: carruuro.
In Somali how do you say babies? Carruuro.
Translation of babies in Somali: carruuro.
Babies in Somali is carruuro.
In Somali translation of babies. Carruuro.
Babies in Somali vocab. Carruuro.
The Somali word for babies is carruuro.
How to say babies in Somali. Carruuro.
Say babies in Somali. Carruuro.
The Somali translation of babies is carruuro.
Somali word for babies: carruuro.
What’s the Somali for babies? Carruuro.

Somali

for

babies

: carruuro.

Posted on

How do you say butter in Somali? Burcad.

butter, Somali translation: burcad.
Q: What’s butter in Somali? A: burcad.
What is the Somali word for butter? Burcad.
What’s the Somali word for butter? It’s burcad.
Butter in Somali translation. Burcad.
How do you say butter in Somali? Burcad.
Butter in Somali vocabulary. Burcad.
Butter in Somali: burcad.
In Somali how do you say butter? Burcad.
Translation of butter in Somali: burcad.
Butter in Somali is burcad.
In Somali translation of butter. Burcad.
Butter in Somali vocab. Burcad.
The Somali word for butter is burcad.
How to say butter in Somali. Burcad.
Say butter in Somali. Burcad.
The Somali translation of butter is burcad.
Somali word for butter: burcad.
What’s the Somali for butter? Burcad.

Somali

for

butter

: burcad.

Posted on

How do you say broadband in Somali? Baroodhbaanta.

broadband, Somali translation: baroodhbaanta.
Q: What’s broadband in Somali? A: baroodhbaanta.
What is the Somali word for broadband? Baroodhbaanta.
What’s the Somali word for broadband? It’s baroodhbaanta.
Broadband in Somali translation. Baroodhbaanta.
How do you say broadband in Somali? Baroodhbaanta.
Broadband in Somali vocabulary. Baroodhbaanta.
Broadband in Somali: baroodhbaanta.
In Somali how do you say broadband? Baroodhbaanta.
Translation of broadband in Somali: baroodhbaanta.
Broadband in Somali is baroodhbaanta.
In Somali translation of broadband. Baroodhbaanta.
Broadband in Somali vocab. Baroodhbaanta.
The Somali word for broadband is baroodhbaanta.
How to say broadband in Somali. Baroodhbaanta.
Say broadband in Somali. Baroodhbaanta.
The Somali translation of broadband is baroodhbaanta.
Somali word for broadband: baroodhbaanta.
What’s the Somali for broadband? Baroodhbaanta.

Somali

for

broadband

: baroodhbaanta.

Posted on

How do you say berry in Somali? Midho yar-yar oo canabka u eeg.

berry, Somali translation: midho yar-yar oo canabka u eeg.
Q: What’s berry in Somali? A: midho yar-yar oo canabka u eeg.
What is the Somali word for berry? Midho yar-yar oo canabka u eeg.
What’s the Somali word for berry? It’s midho yar-yar oo canabka u eeg.
Berry in Somali translation. Midho yar-yar oo canabka u eeg.
How do you say berry in Somali? Midho yar-yar oo canabka u eeg.
Berry in Somali vocabulary. Midho yar-yar oo canabka u eeg.
Berry in Somali: midho yar-yar oo canabka u eeg.
In Somali how do you say berry? Midho yar-yar oo canabka u eeg.
Translation of berry in Somali: midho yar-yar oo canabka u eeg.
Berry in Somali is midho yar-yar oo canabka u eeg.
In Somali translation of berry. Midho yar-yar oo canabka u eeg.
Berry in Somali vocab. Midho yar-yar oo canabka u eeg.
The Somali word for berry is midho yar-yar oo canabka u eeg.
How to say berry in Somali. Midho yar-yar oo canabka u eeg.
Say berry in Somali. Midho yar-yar oo canabka u eeg.
The Somali translation of berry is midho yar-yar oo canabka u eeg.
Somali word for berry: midho yar-yar oo canabka u eeg.
What’s the Somali for berry? Midho yar-yar oo canabka u eeg.

Somali

for

berry

: midho yar-yar oo canabka u eeg.