Posted on

What’s the Somali word for brother? It’s Walaal.

How do you say brother in Somali? Walaal.
Q: What’s brother in Somali? A: Walaal.
Brother in Somali: Walaal.
How to say brother in Somali. Walaal.

Brother in Somali vocabulary. Walaal.
Brother, Somali translation: Walaal.
Say brother in Somali. Walaal.
What is the Somali word for brother? Walaal.
In Somali how do you say brother? Walaal.
Translation of brother in Somali: Walaal.
What’s the Somali word for brother? It’s Walaal.
Brother in Somali translation. Walaal.
Brother in Somali is Walaal.
In Somali translation of brother. Walaal.
What’s the Somali for brother? Walaal.
Brother in Somali vocab. Walaal.
The Somali translation of brother is Walaal.
Somali word for brother: Walaal.
The Somali word for brother is Walaal.

Somali

for

brother

: Walaal.

Posted on

What’s the Somali word for bullet? It’s rasaas.

How do you say bullet in Somali? rasaas.
Q: What’s bullet in Somali? A: rasaas.
Bullet in Somali: rasaas.
How to say bullet in Somali. Rasaas.

Bullet in Somali vocabulary. Rasaas.
Bullet, Somali translation: rasaas.
Say bullet in Somali. Rasaas.
What is the Somali word for bullet? Rasaas.
In Somali how do you say bullet? Rasaas.
Translation of bullet in Somali: rasaas.
What’s the Somali word for bullet? It’s rasaas.
Bullet in Somali translation. Rasaas.
Bullet in Somali is rasaas.
In Somali translation of bullet. Rasaas.
What’s the Somali for bullet? Rasaas.
Bullet in Somali vocab. Rasaas.
The Somali translation of bullet is rasaas.
Somali word for bullet: rasaas.
The Somali word for bullet is rasaas.

Somali

for

bullet

: rasaas.

Posted on

What’s the Somali word for blaze? It’s holac.

How do you say blaze in Somali? holac.
Q: What’s blaze in Somali? A: holac.
Blaze in Somali: holac.
How to say blaze in Somali. Holac.

Blaze in Somali vocabulary. Holac.
Blaze, Somali translation: holac.
Say blaze in Somali. Holac.
What is the Somali word for blaze? Holac.
In Somali how do you say blaze? Holac.
Translation of blaze in Somali: holac.
What’s the Somali word for blaze? It’s holac.
Blaze in Somali translation. Holac.
Blaze in Somali is holac.
In Somali translation of blaze. Holac.
What’s the Somali for blaze? Holac.
Blaze in Somali vocab. Holac.
The Somali translation of blaze is holac.
Somali word for blaze: holac.
The Somali word for blaze is holac.

Somali

for

blaze

: holac.

Posted on

Bosses in Somali is madax OR dadka meello xukuma.

In Somali how do you say bosses? Madax OR dadka meello xukuma.
Q: What’s bosses in Somali? A: madax OR dadka meello xukuma.
How to say bosses in Somali. Madax OR dadka meello xukuma.
Say bosses in Somali. Madax OR dadka meello xukuma.
The Somali word for bosses is madax OR dadka meello xukuma.
How do you say bosses in Somali? Madax OR dadka meello xukuma.
Bosses in Somali vocabulary. Madax OR dadka meello xukuma.
Bosses, Somali translation: madax OR dadka meello xukuma.
Bosses in Somali: madax OR dadka meello xukuma.
What is the Somali word for bosses? Madax OR dadka meello xukuma.
What’s the Somali word for bosses? It’s madax OR dadka meello xukuma.
Bosses in Somali translation. Madax OR dadka meello xukuma.
The Somali translation of bosses is madax OR dadka meello xukuma.
Somali word for bosses: madax OR dadka meello xukuma.
Translation of bosses in Somali: madax OR dadka meello xukuma.
Bosses in Somali is madax OR dadka meello xukuma.
In Somali translation of bosses. Madax OR dadka meello xukuma.
Bosses in Somali vocab. Madax OR dadka meello xukuma.
What’s the Somali for bosses? Madax OR dadka meello xukuma.

Somali

for

bosses

: madax OR dadka meello xukuma.

Posted on

Boar in Somali is dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.

In Somali how do you say boar? Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Q: What’s boar in Somali? A: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
How to say boar in Somali. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Say boar in Somali. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
The Somali word for boar is dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
How do you say boar in Somali? Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali vocabulary. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar, Somali translation: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
What is the Somali word for boar? Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
What’s the Somali word for boar? It’s dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali translation. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
The Somali translation of boar is dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Somali word for boar: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Translation of boar in Somali: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali is dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
In Somali translation of boar. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
Boar in Somali vocab. Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.
What’s the Somali for boar? Dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.

Somali

for

boar

: dooraafka lab ka ah ama hilibkiisa.

Posted on

Bailed in Somali is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.

In Somali how do you say bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Q: What’s bailed in Somali? A: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
How to say bailed in Somali. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Say bailed in Somali. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
The Somali word for bailed is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
How do you say bailed in Somali? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali vocabulary. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed, Somali translation: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What is the Somali word for bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What’s the Somali word for bailed? It’s doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali translation. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
The Somali translation of bailed is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Somali word for bailed: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Translation of bailed in Somali: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali is doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
In Somali translation of bailed. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
Bailed in Somali vocab. Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.
What’s the Somali for bailed? Doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.

Somali

for

bailed

: doon biyo ka dhuray OR lacag ka bixiyey qof xidhan si loo soo daayo.

Posted on

Brush in Somali is burush OR buraashid.

In Somali how do you say brush? Burush OR buraashid.
Q: What’s brush in Somali? A: burush OR buraashid.
How to say brush in Somali. Burush OR buraashid.
Say brush in Somali. Burush OR buraashid.
The Somali word for brush is burush OR buraashid.
How do you say brush in Somali? Burush OR buraashid.
Brush in Somali vocabulary. Burush OR buraashid.
Brush, Somali translation: burush OR buraashid.
Brush in Somali: burush OR buraashid.
What is the Somali word for brush? Burush OR buraashid.
What’s the Somali word for brush? It’s burush OR buraashid.
Brush in Somali translation. Burush OR buraashid.
The Somali translation of brush is burush OR buraashid.
Somali word for brush: burush OR buraashid.
Translation of brush in Somali: burush OR buraashid.
Brush in Somali is burush OR buraashid.
In Somali translation of brush. Burush OR buraashid.
Brush in Somali vocab. Burush OR buraashid.
What’s the Somali for brush? Burush OR buraashid.

Somali

for

brush

: burush OR buraashid.

Posted on

Bet in Somali is sharad OR hubaal OR sha-ratan.

In Somali how do you say bet? Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Q: What’s bet in Somali? A: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
How to say bet in Somali. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Say bet in Somali. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
The Somali word for bet is sharad OR hubaal OR sha-ratan.
How do you say bet in Somali? Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali vocabulary. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet, Somali translation: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
What is the Somali word for bet? Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
What’s the Somali word for bet? It’s sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali translation. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
The Somali translation of bet is sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Somali word for bet: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Translation of bet in Somali: sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali is sharad OR hubaal OR sha-ratan.
In Somali translation of bet. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
Bet in Somali vocab. Sharad OR hubaal OR sha-ratan.
What’s the Somali for bet? Sharad OR hubaal OR sha-ratan.

Somali

for

bet

: sharad OR hubaal OR sha-ratan.

Posted on

Bottle in Somali is dhalo OR quraarad.

In Somali how do you say bottle? Dhalo OR quraarad.
Q: What’s bottle in Somali? A: dhalo OR quraarad.
How to say bottle in Somali. Dhalo OR quraarad.
Say bottle in Somali. Dhalo OR quraarad.
The Somali word for bottle is dhalo OR quraarad.
How do you say bottle in Somali? Dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali vocabulary. Dhalo OR quraarad.
Bottle, Somali translation: dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali: dhalo OR quraarad.
What is the Somali word for bottle? Dhalo OR quraarad.
What’s the Somali word for bottle? It’s dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali translation. Dhalo OR quraarad.
The Somali translation of bottle is dhalo OR quraarad.
Somali word for bottle: dhalo OR quraarad.
Translation of bottle in Somali: dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali is dhalo OR quraarad.
In Somali translation of bottle. Dhalo OR quraarad.
Bottle in Somali vocab. Dhalo OR quraarad.
What’s the Somali for bottle? Dhalo OR quraarad.

Somali

for

bottle

: dhalo OR quraarad.

Posted on

Bitter in Somali is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.

In Somali how do you say bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Q: What’s bitter in Somali? A: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
How to say bitter in Somali. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Say bitter in Somali. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
The Somali word for bitter is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
How do you say bitter in Somali? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali vocabulary. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter, Somali translation: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What is the Somali word for bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What’s the Somali word for bitter? It’s khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali translation. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
The Somali translation of bitter is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Somali word for bitter: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Translation of bitter in Somali: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali is khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
In Somali translation of bitter. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
Bitter in Somali vocab. Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.
What’s the Somali for bitter? Khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.

Somali

for

bitter

: khadhaadh OR aad u xun OR uur-xumo qaba.