Posted on

Appointment in Somali is balan OR kulan.

In Somali how do you say appointment? Balan OR kulan.
Q: What’s appointment in Somali? A: balan OR kulan.
How to say appointment in Somali. Balan OR kulan.
Say appointment in Somali. Balan OR kulan.
The Somali word for appointment is balan OR kulan.
How do you say appointment in Somali? Balan OR kulan.
Appointment in Somali vocabulary. Balan OR kulan.
Appointment, Somali translation: balan OR kulan.
Appointment in Somali: balan OR kulan.
What is the Somali word for appointment? Balan OR kulan.
What’s the Somali word for appointment? It’s balan OR kulan.
Appointment in Somali translation. Balan OR kulan.
The Somali translation of appointment is balan OR kulan.
Somali word for appointment: balan OR kulan.
Translation of appointment in Somali: balan OR kulan.
Appointment in Somali is balan OR kulan.
In Somali translation of appointment. Balan OR kulan.
Appointment in Somali vocab. Balan OR kulan.
What’s the Somali for appointment? Balan OR kulan.

Somali

for

appointment

: balan OR kulan.

Posted on

Afterwards in Somali is arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.

In Somali how do you say afterwards? Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Q: What’s afterwards in Somali? A: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
How to say afterwards in Somali. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Say afterwards in Somali. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
The Somali word for afterwards is arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
How do you say afterwards in Somali? Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali vocabulary. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards, Somali translation: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
What is the Somali word for afterwards? Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
What’s the Somali word for afterwards? It’s arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali translation. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
The Somali translation of afterwards is arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Somali word for afterwards: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Translation of afterwards in Somali: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali is arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
In Somali translation of afterwards. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali vocab. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
What’s the Somali for afterwards? Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.

Somali

for

afterwards

: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.

Posted on

Assistant in Somali is kal-kaaliye OR gacan-yare.

In Somali how do you say assistant? Kal-kaaliye OR gacan-yare.
Q: What’s assistant in Somali? A: kal-kaaliye OR gacan-yare.
How to say assistant in Somali. Kal-kaaliye OR gacan-yare.
Say assistant in Somali. Kal-kaaliye OR gacan-yare.
The Somali word for assistant is kal-kaaliye OR gacan-yare.
How do you say assistant in Somali? Kal-kaaliye OR gacan-yare.
Assistant in Somali vocabulary. Kal-kaaliye OR gacan-yare.
Assistant, Somali translation: kal-kaaliye OR gacan-yare.
Assistant in Somali: kal-kaaliye OR gacan-yare.
What is the Somali word for assistant? Kal-kaaliye OR gacan-yare.
What’s the Somali word for assistant? It’s kal-kaaliye OR gacan-yare.
Assistant in Somali translation. Kal-kaaliye OR gacan-yare.
The Somali translation of assistant is kal-kaaliye OR gacan-yare.
Somali word for assistant: kal-kaaliye OR gacan-yare.
Translation of assistant in Somali: kal-kaaliye OR gacan-yare.
Assistant in Somali is kal-kaaliye OR gacan-yare.
In Somali translation of assistant. Kal-kaaliye OR gacan-yare.
Assistant in Somali vocab. Kal-kaaliye OR gacan-yare.
What’s the Somali for assistant? Kal-kaaliye OR gacan-yare.

Somali

for

assistant

: kal-kaaliye OR gacan-yare.

Posted on

Accessible in Somali is wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.

In Somali how do you say accessible? Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Q: What’s accessible in Somali? A: wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
How to say accessible in Somali. Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Say accessible in Somali. Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
The Somali word for accessible is wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
How do you say accessible in Somali? Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Accessible in Somali vocabulary. Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Accessible, Somali translation: wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Accessible in Somali: wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
What is the Somali word for accessible? Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
What’s the Somali word for accessible? It’s wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Accessible in Somali translation. Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
The Somali translation of accessible is wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Somali word for accessible: wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Translation of accessible in Somali: wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Accessible in Somali is wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
In Somali translation of accessible. Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
Accessible in Somali vocab. Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.
What’s the Somali for accessible? Wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.

Somali

for

accessible

: wax la heli karo OR arki karo ama la geli karo.

Posted on

Awareness in Somali is aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.

In Somali how do you say awareness? Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Q: What’s awareness in Somali? A: aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
How to say awareness in Somali. Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Say awareness in Somali. Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
The Somali word for awareness is aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
How do you say awareness in Somali? Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Awareness in Somali vocabulary. Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Awareness, Somali translation: aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Awareness in Somali: aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
What is the Somali word for awareness? Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
What’s the Somali word for awareness? It’s aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Awareness in Somali translation. Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
The Somali translation of awareness is aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Somali word for awareness: aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Translation of awareness in Somali: aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Awareness in Somali is aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
In Somali translation of awareness. Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
Awareness in Somali vocab. Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.
What’s the Somali for awareness? Aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.

Somali

for

awareness

: aqoonsanaan OR ogaan OR ka war-hayn.

Posted on

Arrested in Somali is xidhay OR xabsi dhigay.

In Somali how do you say arrested? Xidhay OR xabsi dhigay.
Q: What’s arrested in Somali? A: xidhay OR xabsi dhigay.
How to say arrested in Somali. Xidhay OR xabsi dhigay.
Say arrested in Somali. Xidhay OR xabsi dhigay.
The Somali word for arrested is xidhay OR xabsi dhigay.
How do you say arrested in Somali? Xidhay OR xabsi dhigay.
Arrested in Somali vocabulary. Xidhay OR xabsi dhigay.
Arrested, Somali translation: xidhay OR xabsi dhigay.
Arrested in Somali: xidhay OR xabsi dhigay.
What is the Somali word for arrested? Xidhay OR xabsi dhigay.
What’s the Somali word for arrested? It’s xidhay OR xabsi dhigay.
Arrested in Somali translation. Xidhay OR xabsi dhigay.
The Somali translation of arrested is xidhay OR xabsi dhigay.
Somali word for arrested: xidhay OR xabsi dhigay.
Translation of arrested in Somali: xidhay OR xabsi dhigay.
Arrested in Somali is xidhay OR xabsi dhigay.
In Somali translation of arrested. Xidhay OR xabsi dhigay.
Arrested in Somali vocab. Xidhay OR xabsi dhigay.
What’s the Somali for arrested? Xidhay OR xabsi dhigay.

Somali

for

arrested

: xidhay OR xabsi dhigay.

Posted on

Afraid in Somali is baqanaya OR cabsanaya.

In Somali how do you say afraid? Baqanaya OR cabsanaya.
Q: What’s afraid in Somali? A: baqanaya OR cabsanaya.
How to say afraid in Somali. Baqanaya OR cabsanaya.
Say afraid in Somali. Baqanaya OR cabsanaya.
The Somali word for afraid is baqanaya OR cabsanaya.
How do you say afraid in Somali? Baqanaya OR cabsanaya.
Afraid in Somali vocabulary. Baqanaya OR cabsanaya.
Afraid, Somali translation: baqanaya OR cabsanaya.
Afraid in Somali: baqanaya OR cabsanaya.
What is the Somali word for afraid? Baqanaya OR cabsanaya.
What’s the Somali word for afraid? It’s baqanaya OR cabsanaya.
Afraid in Somali translation. Baqanaya OR cabsanaya.
The Somali translation of afraid is baqanaya OR cabsanaya.
Somali word for afraid: baqanaya OR cabsanaya.
Translation of afraid in Somali: baqanaya OR cabsanaya.
Afraid in Somali is baqanaya OR cabsanaya.
In Somali translation of afraid. Baqanaya OR cabsanaya.
Afraid in Somali vocab. Baqanaya OR cabsanaya.
What’s the Somali for afraid? Baqanaya OR cabsanaya.

Somali

for

afraid

: baqanaya OR cabsanaya.

Posted on

Allegations in Somali is eeddo OR dacwado.

In Somali how do you say allegations? Eeddo OR dacwado.
Q: What’s allegations in Somali? A: eeddo OR dacwado.
How to say allegations in Somali. Eeddo OR dacwado.
Say allegations in Somali. Eeddo OR dacwado.
The Somali word for allegations is eeddo OR dacwado.
How do you say allegations in Somali? Eeddo OR dacwado.
Allegations in Somali vocabulary. Eeddo OR dacwado.
Allegations, Somali translation: eeddo OR dacwado.
Allegations in Somali: eeddo OR dacwado.
What is the Somali word for allegations? Eeddo OR dacwado.
What’s the Somali word for allegations? It’s eeddo OR dacwado.
Allegations in Somali translation. Eeddo OR dacwado.
The Somali translation of allegations is eeddo OR dacwado.
Somali word for allegations: eeddo OR dacwado.
Translation of allegations in Somali: eeddo OR dacwado.
Allegations in Somali is eeddo OR dacwado.
In Somali translation of allegations. Eeddo OR dacwado.
Allegations in Somali vocab. Eeddo OR dacwado.
What’s the Somali for allegations? Eeddo OR dacwado.

Somali

for

allegations

: eeddo OR dacwado.

Posted on

Anger in Somali is cadho OR xanaaq.

In Somali how do you say anger? Cadho OR xanaaq.
Q: What’s anger in Somali? A: cadho OR xanaaq.
How to say anger in Somali. Cadho OR xanaaq.
Say anger in Somali. Cadho OR xanaaq.
The Somali word for anger is cadho OR xanaaq.
How do you say anger in Somali? Cadho OR xanaaq.
Anger in Somali vocabulary. Cadho OR xanaaq.
Anger, Somali translation: cadho OR xanaaq.
Anger in Somali: cadho OR xanaaq.
What is the Somali word for anger? Cadho OR xanaaq.
What’s the Somali word for anger? It’s cadho OR xanaaq.
Anger in Somali translation. Cadho OR xanaaq.
The Somali translation of anger is cadho OR xanaaq.
Somali word for anger: cadho OR xanaaq.
Translation of anger in Somali: cadho OR xanaaq.
Anger in Somali is cadho OR xanaaq.
In Somali translation of anger. Cadho OR xanaaq.
Anger in Somali vocab. Cadho OR xanaaq.
What’s the Somali for anger? Cadho OR xanaaq.

Somali

for

anger

: cadho OR xanaaq.

Posted on

Arise in Somali is soo baxay OR bilaabmay.

In Somali how do you say arise? Soo baxay OR bilaabmay.
Q: What’s arise in Somali? A: soo baxay OR bilaabmay.
How to say arise in Somali. Soo baxay OR bilaabmay.
Say arise in Somali. Soo baxay OR bilaabmay.
The Somali word for arise is soo baxay OR bilaabmay.
How do you say arise in Somali? Soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali vocabulary. Soo baxay OR bilaabmay.
Arise, Somali translation: soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali: soo baxay OR bilaabmay.
What is the Somali word for arise? Soo baxay OR bilaabmay.
What’s the Somali word for arise? It’s soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali translation. Soo baxay OR bilaabmay.
The Somali translation of arise is soo baxay OR bilaabmay.
Somali word for arise: soo baxay OR bilaabmay.
Translation of arise in Somali: soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali is soo baxay OR bilaabmay.
In Somali translation of arise. Soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali vocab. Soo baxay OR bilaabmay.
What’s the Somali for arise? Soo baxay OR bilaabmay.

Somali

for

arise

: soo baxay OR bilaabmay.