Posted on

How do you say anymore in Somali? Wax dambe.

anymore, Somali translation: wax dambe.
Q: What’s anymore in Somali? A: wax dambe.
What is the Somali word for anymore? Wax dambe.
What’s the Somali word for anymore? It’s wax dambe.
Anymore in Somali translation. Wax dambe.
How do you say anymore in Somali? Wax dambe.
Anymore in Somali vocabulary. Wax dambe.
Anymore in Somali: wax dambe.
In Somali how do you say anymore? Wax dambe.
Translation of anymore in Somali: wax dambe.
Anymore in Somali is wax dambe.
In Somali translation of anymore. Wax dambe.
Anymore in Somali vocab. Wax dambe.
The Somali word for anymore is wax dambe.
How to say anymore in Somali. Wax dambe.
Say anymore in Somali. Wax dambe.
The Somali translation of anymore is wax dambe.
Somali word for anymore: wax dambe.
What’s the Somali for anymore? Wax dambe.

Somali

for

anymore

: wax dambe.

Posted on

How do you say advertise in Somali? Xayeysiin.

advertise, Somali translation: xayeysiin.
Q: What’s advertise in Somali? A: xayeysiin.
What is the Somali word for advertise? Xayeysiin.
What’s the Somali word for advertise? It’s xayeysiin.
Advertise in Somali translation. Xayeysiin.
How do you say advertise in Somali? Xayeysiin.
Advertise in Somali vocabulary. Xayeysiin.
Advertise in Somali: xayeysiin.
In Somali how do you say advertise? Xayeysiin.
Translation of advertise in Somali: xayeysiin.
Advertise in Somali is xayeysiin.
In Somali translation of advertise. Xayeysiin.
Advertise in Somali vocab. Xayeysiin.
The Somali word for advertise is xayeysiin.
How to say advertise in Somali. Xayeysiin.
Say advertise in Somali. Xayeysiin.
The Somali translation of advertise is xayeysiin.
Somali word for advertise: xayeysiin.
What’s the Somali for advertise? Xayeysiin.

Somali

for

advertise

: xayeysiin.

Posted on

How do you say assault in Somali? Faro-xumayn.

assault, Somali translation: faro-xumayn.
Q: What’s assault in Somali? A: faro-xumayn.
What is the Somali word for assault? Faro-xumayn.
What’s the Somali word for assault? It’s faro-xumayn.
Assault in Somali translation. Faro-xumayn.
How do you say assault in Somali? Faro-xumayn.
Assault in Somali vocabulary. Faro-xumayn.
Assault in Somali: faro-xumayn.
In Somali how do you say assault? Faro-xumayn.
Translation of assault in Somali: faro-xumayn.
Assault in Somali is faro-xumayn.
In Somali translation of assault. Faro-xumayn.
Assault in Somali vocab. Faro-xumayn.
The Somali word for assault is faro-xumayn.
How to say assault in Somali. Faro-xumayn.
Say assault in Somali. Faro-xumayn.
The Somali translation of assault is faro-xumayn.
Somali word for assault: faro-xumayn.
What’s the Somali for assault? Faro-xumayn.

Somali

for

assault

: faro-xumayn.

Posted on

How do you say affecting in Somali? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.

affecting, Somali translation: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Q: What’s affecting in Somali? A: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
What is the Somali word for affecting? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
What’s the Somali word for affecting? It’s wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali translation. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
How do you say affecting in Somali? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali vocabulary. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
In Somali how do you say affecting? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Translation of affecting in Somali: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali is wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
In Somali translation of affecting. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali vocab. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
The Somali word for affecting is wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
How to say affecting in Somali. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Say affecting in Somali. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
The Somali translation of affecting is wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Somali word for affecting: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
What’s the Somali for affecting? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.

Somali

for

affecting

: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.

Posted on

How do you say approximately in Somali? Ugu dhawaan.

approximately, Somali translation: ugu dhawaan.
Q: What’s approximately in Somali? A: ugu dhawaan.
What is the Somali word for approximately? Ugu dhawaan.
What’s the Somali word for approximately? It’s ugu dhawaan.
Approximately in Somali translation. Ugu dhawaan.
How do you say approximately in Somali? Ugu dhawaan.
Approximately in Somali vocabulary. Ugu dhawaan.
Approximately in Somali: ugu dhawaan.
In Somali how do you say approximately? Ugu dhawaan.
Translation of approximately in Somali: ugu dhawaan.
Approximately in Somali is ugu dhawaan.
In Somali translation of approximately. Ugu dhawaan.
Approximately in Somali vocab. Ugu dhawaan.
The Somali word for approximately is ugu dhawaan.
How to say approximately in Somali. Ugu dhawaan.
Say approximately in Somali. Ugu dhawaan.
The Somali translation of approximately is ugu dhawaan.
Somali word for approximately: ugu dhawaan.
What’s the Somali for approximately? Ugu dhawaan.

Somali

for

approximately

: ugu dhawaan.

Posted on

How do you say afield in Somali? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.

afield, Somali translation: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Q: What’s afield in Somali? A: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
What is the Somali word for afield? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
What’s the Somali word for afield? It’s ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali translation. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
How do you say afield in Somali? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali vocabulary. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
In Somali how do you say afield? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Translation of afield in Somali: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali is ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
In Somali translation of afield. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Afield in Somali vocab. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
The Somali word for afield is ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
How to say afield in Somali. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Say afield in Somali. Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
The Somali translation of afield is ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
Somali word for afield: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.
What’s the Somali for afield? Ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.

Somali

for

afield

: ka fog hoyga ama meesha la degan yahay.

Posted on

How do you say awesome in Somali? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.

awesome, Somali translation: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Q: What’s awesome in Somali? A: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
What is the Somali word for awesome? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
What’s the Somali word for awesome? It’s cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali translation. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
How do you say awesome in Somali? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali vocabulary. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
In Somali how do you say awesome? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Translation of awesome in Somali: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali is cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
In Somali translation of awesome. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Awesome in Somali vocab. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
The Somali word for awesome is cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
How to say awesome in Somali. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Say awesome in Somali. Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
The Somali translation of awesome is cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
Somali word for awesome: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.
What’s the Somali for awesome? Cajiib ah oo aan loo qaadan karin.

Somali

for

awesome

: cajiib ah oo aan loo qaadan karin.

Posted on

How do you say acid in Somali? Aysiidh.

acid, Somali translation: aysiidh.
Q: What’s acid in Somali? A: aysiidh.
What is the Somali word for acid? Aysiidh.
What’s the Somali word for acid? It’s aysiidh.
Acid in Somali translation. Aysiidh.
How do you say acid in Somali? Aysiidh.
Acid in Somali vocabulary. Aysiidh.
Acid in Somali: aysiidh.
In Somali how do you say acid? Aysiidh.
Translation of acid in Somali: aysiidh.
Acid in Somali is aysiidh.
In Somali translation of acid. Aysiidh.
Acid in Somali vocab. Aysiidh.
The Somali word for acid is aysiidh.
How to say acid in Somali. Aysiidh.
Say acid in Somali. Aysiidh.
The Somali translation of acid is aysiidh.
Somali word for acid: aysiidh.
What’s the Somali for acid? Aysiidh.

Somali

for

acid

: aysiidh.

Posted on

How do you say architectural in Somali? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.

architectural, Somali translation: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Q: What’s architectural in Somali? A: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
What is the Somali word for architectural? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
What’s the Somali word for architectural? It’s ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali translation. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
How do you say architectural in Somali? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali vocabulary. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
In Somali how do you say architectural? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Translation of architectural in Somali: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali is ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
In Somali translation of architectural. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Architectural in Somali vocab. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
The Somali word for architectural is ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
How to say architectural in Somali. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Say architectural in Somali. Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
The Somali translation of architectural is ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
Somali word for architectural: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.
What’s the Somali for architectural? Ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.

Somali

for

architectural

: ee la xidhiidha nashqada dhismayaasha.

Posted on

How do you say accents in Somali? Lahjado.

accents, Somali translation: lahjado.
Q: What’s accents in Somali? A: lahjado.
What is the Somali word for accents? Lahjado.
What’s the Somali word for accents? It’s lahjado.
Accents in Somali translation. Lahjado.
How do you say accents in Somali? Lahjado.
Accents in Somali vocabulary. Lahjado.
Accents in Somali: lahjado.
In Somali how do you say accents? Lahjado.
Translation of accents in Somali: lahjado.
Accents in Somali is lahjado.
In Somali translation of accents. Lahjado.
Accents in Somali vocab. Lahjado.
The Somali word for accents is lahjado.
How to say accents in Somali. Lahjado.
Say accents in Somali. Lahjado.
The Somali translation of accents is lahjado.
Somali word for accents: lahjado.
What’s the Somali for accents? Lahjado.

Somali

for

accents

: lahjado.