Posted on

Anger in Somali is cadho OR xanaaq.

In Somali how do you say anger? Cadho OR xanaaq.
Q: What’s anger in Somali? A: cadho OR xanaaq.
How to say anger in Somali. Cadho OR xanaaq.
Say anger in Somali. Cadho OR xanaaq.
The Somali word for anger is cadho OR xanaaq.
How do you say anger in Somali? Cadho OR xanaaq.
Anger in Somali vocabulary. Cadho OR xanaaq.
Anger, Somali translation: cadho OR xanaaq.
Anger in Somali: cadho OR xanaaq.
What is the Somali word for anger? Cadho OR xanaaq.
What’s the Somali word for anger? It’s cadho OR xanaaq.
Anger in Somali translation. Cadho OR xanaaq.
The Somali translation of anger is cadho OR xanaaq.
Somali word for anger: cadho OR xanaaq.
Translation of anger in Somali: cadho OR xanaaq.
Anger in Somali is cadho OR xanaaq.
In Somali translation of anger. Cadho OR xanaaq.
Anger in Somali vocab. Cadho OR xanaaq.
What’s the Somali for anger? Cadho OR xanaaq.

Somali

for

anger

: cadho OR xanaaq.

Posted on

Arise in Somali is soo baxay OR bilaabmay.

In Somali how do you say arise? Soo baxay OR bilaabmay.
Q: What’s arise in Somali? A: soo baxay OR bilaabmay.
How to say arise in Somali. Soo baxay OR bilaabmay.
Say arise in Somali. Soo baxay OR bilaabmay.
The Somali word for arise is soo baxay OR bilaabmay.
How do you say arise in Somali? Soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali vocabulary. Soo baxay OR bilaabmay.
Arise, Somali translation: soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali: soo baxay OR bilaabmay.
What is the Somali word for arise? Soo baxay OR bilaabmay.
What’s the Somali word for arise? It’s soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali translation. Soo baxay OR bilaabmay.
The Somali translation of arise is soo baxay OR bilaabmay.
Somali word for arise: soo baxay OR bilaabmay.
Translation of arise in Somali: soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali is soo baxay OR bilaabmay.
In Somali translation of arise. Soo baxay OR bilaabmay.
Arise in Somali vocab. Soo baxay OR bilaabmay.
What’s the Somali for arise? Soo baxay OR bilaabmay.

Somali

for

arise

: soo baxay OR bilaabmay.

Posted on

Accent in Somali is cod OR dhawaaq OR lahjad.

In Somali how do you say accent? Cod OR dhawaaq OR lahjad.
Q: What’s accent in Somali? A: cod OR dhawaaq OR lahjad.
How to say accent in Somali. Cod OR dhawaaq OR lahjad.
Say accent in Somali. Cod OR dhawaaq OR lahjad.
The Somali word for accent is cod OR dhawaaq OR lahjad.
How do you say accent in Somali? Cod OR dhawaaq OR lahjad.
Accent in Somali vocabulary. Cod OR dhawaaq OR lahjad.
Accent, Somali translation: cod OR dhawaaq OR lahjad.
Accent in Somali: cod OR dhawaaq OR lahjad.
What is the Somali word for accent? Cod OR dhawaaq OR lahjad.
What’s the Somali word for accent? It’s cod OR dhawaaq OR lahjad.
Accent in Somali translation. Cod OR dhawaaq OR lahjad.
The Somali translation of accent is cod OR dhawaaq OR lahjad.
Somali word for accent: cod OR dhawaaq OR lahjad.
Translation of accent in Somali: cod OR dhawaaq OR lahjad.
Accent in Somali is cod OR dhawaaq OR lahjad.
In Somali translation of accent. Cod OR dhawaaq OR lahjad.
Accent in Somali vocab. Cod OR dhawaaq OR lahjad.
What’s the Somali for accent? Cod OR dhawaaq OR lahjad.

Somali

for

accent

: cod OR dhawaaq OR lahjad.

Posted on

Apply in Somali is arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.

In Somali how do you say apply? Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Q: What’s apply in Somali? A: arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
How to say apply in Somali. Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Say apply in Somali. Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
The Somali word for apply is arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
How do you say apply in Somali? Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Apply in Somali vocabulary. Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Apply, Somali translation: arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Apply in Somali: arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
What is the Somali word for apply? Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
What’s the Somali word for apply? It’s arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Apply in Somali translation. Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
The Somali translation of apply is arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Somali word for apply: arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Translation of apply in Somali: arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Apply in Somali is arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
In Somali translation of apply. Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
Apply in Somali vocab. Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.
What’s the Somali for apply? Arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.

Somali

for

apply

: arji u qorosho OR codsi u gudbin OR marin. Dhayid.

Posted on

Associated in Somali is isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.

In Somali how do you say associated? Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Q: What’s associated in Somali? A: isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
How to say associated in Somali. Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Say associated in Somali. Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
The Somali word for associated is isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
How do you say associated in Somali? Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Associated in Somali vocabulary. Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Associated, Somali translation: isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Associated in Somali: isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
What is the Somali word for associated? Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
What’s the Somali word for associated? It’s isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Associated in Somali translation. Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
The Somali translation of associated is isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Somali word for associated: isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Translation of associated in Somali: isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Associated in Somali is isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
In Somali translation of associated. Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
Associated in Somali vocab. Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.
What’s the Somali for associated? Isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.

Somali

for

associated

: isku xidhnaan ama isku koox ama urur OR isku xidhay ama isu keenay.

Posted on

Announcement in Somali is ogeysiin OR daah-ka-qaadid.

In Somali how do you say announcement? Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Q: What’s announcement in Somali? A: ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
How to say announcement in Somali. Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Say announcement in Somali. Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
The Somali word for announcement is ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
How do you say announcement in Somali? Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Announcement in Somali vocabulary. Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Announcement, Somali translation: ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Announcement in Somali: ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
What is the Somali word for announcement? Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
What’s the Somali word for announcement? It’s ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Announcement in Somali translation. Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
The Somali translation of announcement is ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Somali word for announcement: ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Translation of announcement in Somali: ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Announcement in Somali is ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
In Somali translation of announcement. Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
Announcement in Somali vocab. Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.
What’s the Somali for announcement? Ogeysiin OR daah-ka-qaadid.

Somali

for

announcement

: ogeysiin OR daah-ka-qaadid.

Posted on

Appointed in Somali is jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.

In Somali how do you say appointed? Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Q: What’s appointed in Somali? A: jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
How to say appointed in Somali. Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Say appointed in Somali. Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
The Somali word for appointed is jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
How do you say appointed in Somali? Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Appointed in Somali vocabulary. Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Appointed, Somali translation: jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Appointed in Somali: jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
What is the Somali word for appointed? Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
What’s the Somali word for appointed? It’s jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Appointed in Somali translation. Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
The Somali translation of appointed is jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Somali word for appointed: jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Translation of appointed in Somali: jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Appointed in Somali is jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
In Somali translation of appointed. Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
Appointed in Somali vocab. Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.
What’s the Somali for appointed? Jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.

Somali

for

appointed

: jago u magacaabay OR wakhti u qabtay.

Posted on

Achieved in Somali is ku guulaystay OR gaadhay.

In Somali how do you say achieved? Ku guulaystay OR gaadhay.
Q: What’s achieved in Somali? A: ku guulaystay OR gaadhay.
How to say achieved in Somali. Ku guulaystay OR gaadhay.
Say achieved in Somali. Ku guulaystay OR gaadhay.
The Somali word for achieved is ku guulaystay OR gaadhay.
How do you say achieved in Somali? Ku guulaystay OR gaadhay.
Achieved in Somali vocabulary. Ku guulaystay OR gaadhay.
Achieved, Somali translation: ku guulaystay OR gaadhay.
Achieved in Somali: ku guulaystay OR gaadhay.
What is the Somali word for achieved? Ku guulaystay OR gaadhay.
What’s the Somali word for achieved? It’s ku guulaystay OR gaadhay.
Achieved in Somali translation. Ku guulaystay OR gaadhay.
The Somali translation of achieved is ku guulaystay OR gaadhay.
Somali word for achieved: ku guulaystay OR gaadhay.
Translation of achieved in Somali: ku guulaystay OR gaadhay.
Achieved in Somali is ku guulaystay OR gaadhay.
In Somali translation of achieved. Ku guulaystay OR gaadhay.
Achieved in Somali vocab. Ku guulaystay OR gaadhay.
What’s the Somali for achieved? Ku guulaystay OR gaadhay.

Somali

for

achieved

: ku guulaystay OR gaadhay.

Posted on

Artistic in Somali is la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.

In Somali how do you say artistic? La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Q: What’s artistic in Somali? A: la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
How to say artistic in Somali. La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Say artistic in Somali. La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
The Somali word for artistic is la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
How do you say artistic in Somali? La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Artistic in Somali vocabulary. La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Artistic, Somali translation: la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Artistic in Somali: la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
What is the Somali word for artistic? La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
What’s the Somali word for artistic? It’s la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Artistic in Somali translation. La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
The Somali translation of artistic is la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Somali word for artistic: la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Translation of artistic in Somali: la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Artistic in Somali is la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
In Somali translation of artistic. La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
Artistic in Somali vocab. La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.
What’s the Somali for artistic? La xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.

Somali

for

artistic

: la xidhiidha farshaxanka OR ama fanka.

Posted on

Ability in Somali is awood OR qudrad.

In Somali how do you say ability? Awood OR qudrad.
Q: What’s ability in Somali? A: awood OR qudrad.
How to say ability in Somali. Awood OR qudrad.
Say ability in Somali. Awood OR qudrad.
The Somali word for ability is awood OR qudrad.
How do you say ability in Somali? Awood OR qudrad.
Ability in Somali vocabulary. Awood OR qudrad.
Ability, Somali translation: awood OR qudrad.
Ability in Somali: awood OR qudrad.
What is the Somali word for ability? Awood OR qudrad.
What’s the Somali word for ability? It’s awood OR qudrad.
Ability in Somali translation. Awood OR qudrad.
The Somali translation of ability is awood OR qudrad.
Somali word for ability: awood OR qudrad.
Translation of ability in Somali: awood OR qudrad.
Ability in Somali is awood OR qudrad.
In Somali translation of ability. Awood OR qudrad.
Ability in Somali vocab. Awood OR qudrad.
What’s the Somali for ability? Awood OR qudrad.

Somali

for

ability

: awood OR qudrad.