Posted on

Supposed in Somali is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.

In Somali how do you say supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Q: What’s supposed in Somali? A: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
How to say supposed in Somali. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Say supposed in Somali. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
The Somali word for supposed is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
How do you say supposed in Somali? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali vocabulary. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed, Somali translation: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What is the Somali word for supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What’s the Somali word for supposed? It’s la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali translation. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
The Somali translation of supposed is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Somali word for supposed: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Translation of supposed in Somali: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali is la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
In Somali translation of supposed. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
Supposed in Somali vocab. La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.
What’s the Somali for supposed? La rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.

Somali

for

supposed

: la rabay OR ay ahayd OR wax loo baahnaa inay dacaan oo kale.