Posted on

Sources in Somali is illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.

In Somali how do you say sources? Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Q: What’s sources in Somali? A: illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
How to say sources in Somali. Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Say sources in Somali. Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
The Somali word for sources is illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
How do you say sources in Somali? Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Sources in Somali vocabulary. Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Sources, Somali translation: illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Sources in Somali: illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
What is the Somali word for sources? Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
What’s the Somali word for sources? It’s illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Sources in Somali translation. Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
The Somali translation of sources is illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Somali word for sources: illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Translation of sources in Somali: illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Sources in Somali is illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
In Somali translation of sources. Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
Sources in Somali vocab. Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.
What’s the Somali for sources? Illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.

Somali

for

sources

: illo wax ka soo baxaan OR asalka ama bilowga wax ka soo baxaan.