Posted on

Snaps in Somali is jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.

In Somali how do you say snaps? Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Q: What’s snaps in Somali? A: jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
How to say snaps in Somali. Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Say snaps in Somali. Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
The Somali word for snaps is jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
How do you say snaps in Somali? Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Snaps in Somali vocabulary. Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Snaps, Somali translation: jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Snaps in Somali: jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
What is the Somali word for snaps? Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
What’s the Somali word for snaps? It’s jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Snaps in Somali translation. Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
The Somali translation of snaps is jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Somali word for snaps: jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Translation of snaps in Somali: jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Snaps in Somali is jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
In Somali translation of snaps. Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
Snaps in Somali vocab. Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.
What’s the Somali for snaps? Jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.

Somali

for

snaps

: jebin OR sawir ka qaadis OR si cadho ka muuqato u hadlid.