Posted on

Secure in Somali is badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.

In Somali how do you say secure? Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Q: What’s secure in Somali? A: badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
How to say secure in Somali. Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Say secure in Somali. Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
The Somali word for secure is badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
How do you say secure in Somali? Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Secure in Somali vocabulary. Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Secure, Somali translation: badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Secure in Somali: badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
What is the Somali word for secure? Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
What’s the Somali word for secure? It’s badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Secure in Somali translation. Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
The Somali translation of secure is badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Somali word for secure: badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Translation of secure in Somali: badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Secure in Somali is badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
In Somali translation of secure. Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
Secure in Somali vocab. Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.
What’s the Somali for secure? Badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.

Somali

for

secure

: badbaadsan OR si adag u xidhid OR ku aamin qabid.