Posted on

Seals in Somali is xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.

In Somali how do you say seals? Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Q: What’s seals in Somali? A: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
How to say seals in Somali. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Say seals in Somali. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
The Somali word for seals is xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
How do you say seals in Somali? Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali vocabulary. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals, Somali translation: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
What is the Somali word for seals? Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
What’s the Somali word for seals? It’s xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali translation. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
The Somali translation of seals is xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Somali word for seals: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Translation of seals in Somali: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali is xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
In Somali translation of seals. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
Seals in Somali vocab. Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.
What’s the Somali for seals? Xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.

Somali

for

seals

: xayawaano badeed OR birri iyo biyo ku nool ah.