Posted on

Schemes in Somali is mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.

In Somali how do you say schemes? Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Q: What’s schemes in Somali? A: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
How to say schemes in Somali. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Say schemes in Somali. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
The Somali word for schemes is mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
How do you say schemes in Somali? Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali vocabulary. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes, Somali translation: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
What is the Somali word for schemes? Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
What’s the Somali word for schemes? It’s mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali translation. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
The Somali translation of schemes is mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Somali word for schemes: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Translation of schemes in Somali: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali is mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
In Somali translation of schemes. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
Schemes in Somali vocab. Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.
What’s the Somali for schemes? Mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.

Somali

for

schemes

: mu’aamarooyin OR khidaddo OR qorshayaal qarsoodi ah.