Posted on

Sandy in Somali is ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.

In Somali how do you say sandy? Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Q: What’s sandy in Somali? A: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
How to say sandy in Somali. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Say sandy in Somali. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
The Somali word for sandy is ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
How do you say sandy in Somali? Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali vocabulary. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy, Somali translation: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
What is the Somali word for sandy? Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
What’s the Somali word for sandy? It’s ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali translation. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
The Somali translation of sandy is ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Somali word for sandy: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Translation of sandy in Somali: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali is ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
In Somali translation of sandy. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
Sandy in Somali vocab. Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.
What’s the Somali for sandy? Ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.

Somali

for

sandy

: ciid leh OR ciid u eeg OR cammuud badan.