Posted on

Rings in Somali is faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.

In Somali how do you say rings? Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Q: What’s rings in Somali? A: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
How to say rings in Somali. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Say rings in Somali. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
The Somali word for rings is faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
How do you say rings in Somali? Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali vocabulary. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings, Somali translation: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
What is the Somali word for rings? Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
What’s the Somali word for rings? It’s faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali translation. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
The Somali translation of rings is faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Somali word for rings: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Translation of rings in Somali: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali is faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
In Somali translation of rings. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
Rings in Somali vocab. Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.
What’s the Somali for rings? Faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.

Somali

for

rings

: faraantiyo OR far-gashiyo OR wareegyo OR xalqado.