Posted on

Regretted in Somali is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.

In Somali how do you say regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Q: What’s regretted in Somali? A: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
How to say regretted in Somali. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Say regretted in Somali. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
The Somali word for regretted is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
How do you say regretted in Somali? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali vocabulary. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted, Somali translation: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What is the Somali word for regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What’s the Somali word for regretted? It’s ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali translation. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
The Somali translation of regretted is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Somali word for regretted: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Translation of regretted in Somali: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali is ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
In Somali translation of regretted. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
Regretted in Somali vocab. Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.
What’s the Somali for regretted? Ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.

Somali

for

regretted

: ka qoomameeyey OR ka shaleeyey OR ka xumaaday.