Posted on

Provided in Somali is u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.

In Somali how do you say provided? U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Q: What’s provided in Somali? A: u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
How to say provided in Somali. U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Say provided in Somali. U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
The Somali word for provided is u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
How do you say provided in Somali? U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Provided in Somali vocabulary. U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Provided, Somali translation: u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Provided in Somali: u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
What is the Somali word for provided? U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
What’s the Somali word for provided? It’s u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Provided in Somali translation. U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
The Somali translation of provided is u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Somali word for provided: u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Translation of provided in Somali: u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Provided in Somali is u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
In Somali translation of provided. U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
Provided in Somali vocab. U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.
What’s the Somali for provided? U diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.

Somali

for

provided

: u diyaariyey OR siiyey OR bixiyey OR fal sharci lagu xidho.