Posted on

Political in Somali is ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.

In Somali how do you say political? Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Q: What’s political in Somali? A: ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
How to say political in Somali. Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Say political in Somali. Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
The Somali word for political is ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
How do you say political in Somali? Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Political in Somali vocabulary. Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Political, Somali translation: ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Political in Somali: ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
What is the Somali word for political? Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
What’s the Somali word for political? It’s ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Political in Somali translation. Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
The Somali translation of political is ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Somali word for political: ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Translation of political in Somali: ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Political in Somali is ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
In Somali translation of political. Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
Political in Somali vocab. Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.
What’s the Somali for political? Ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.

Somali

for

political

: ee siyaasadeed OR siyaasad la xidhiidha.