Posted on

Policing in Somali is ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.

In Somali how do you say policing? Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Q: What’s policing in Somali? A: ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
How to say policing in Somali. Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Say policing in Somali. Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
The Somali word for policing is ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
How do you say policing in Somali? Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Policing in Somali vocabulary. Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Policing, Somali translation: ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Policing in Somali: ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
What is the Somali word for policing? Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
What’s the Somali word for policing? It’s ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Policing in Somali translation. Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
The Somali translation of policing is ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Somali word for policing: ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Translation of policing in Somali: ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Policing in Somali is ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
In Somali translation of policing. Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
Policing in Somali vocab. Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.
What’s the Somali for policing? Ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.

Somali

for

policing

: ilaalinta nabad-gelyada OR ilaalin OR askar u dirid.