Posted on

Play in Somali is ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.

In Somali how do you say play? Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Q: What’s play in Somali? A: ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
How to say play in Somali. Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Say play in Somali. Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
The Somali word for play is ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
How do you say play in Somali? Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Play in Somali vocabulary. Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Play, Somali translation: ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Play in Somali: ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
What is the Somali word for play? Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
What’s the Somali word for play? It’s ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Play in Somali translation. Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
The Somali translation of play is ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Somali word for play: ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Translation of play in Somali: ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Play in Somali is ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
In Somali translation of play. Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
Play in Somali vocab. Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.
What’s the Somali for play? Ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.

Somali

for

play

: ciyaarid OR shidid OR daarid OR dheel OR ciyaar.