Posted on

Pet in Somali is salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.

In Somali how do you say pet? Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Q: What’s pet in Somali? A: salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
How to say pet in Somali. Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Say pet in Somali. Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
The Somali word for pet is salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
How do you say pet in Somali? Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Pet in Somali vocabulary. Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Pet, Somali translation: salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Pet in Somali: salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
What is the Somali word for pet? Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
What’s the Somali word for pet? It’s salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Pet in Somali translation. Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
The Somali translation of pet is salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Somali word for pet: salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Translation of pet in Somali: salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Pet in Somali is salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
In Somali translation of pet. Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
Pet in Somali vocab. Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.
What’s the Somali for pet? Salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.

Somali

for

pet

: salaaxid OR is-dhuuqid OR xayawaanka guriga lugu rabaayadaysto.