Posted on

Part in Somali is qayb OR qaar OR biraha matoorka.

In Somali how do you say part? Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Q: What’s part in Somali? A: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
How to say part in Somali. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Say part in Somali. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
The Somali word for part is qayb OR qaar OR biraha matoorka.
How do you say part in Somali? Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali vocabulary. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part, Somali translation: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
What is the Somali word for part? Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
What’s the Somali word for part? It’s qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali translation. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
The Somali translation of part is qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Somali word for part: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Translation of part in Somali: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali is qayb OR qaar OR biraha matoorka.
In Somali translation of part. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali vocab. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
What’s the Somali for part? Qayb OR qaar OR biraha matoorka.

Somali

for

part

: qayb OR qaar OR biraha matoorka.