Posted on

Opened in Somali is furan OR furay.

In Somali how do you say opened? Furan OR furay.
Q: What’s opened in Somali? A: furan OR furay.
How to say opened in Somali. Furan OR furay.
Say opened in Somali. Furan OR furay.
The Somali word for opened is furan OR furay.
How do you say opened in Somali? Furan OR furay.
Opened in Somali vocabulary. Furan OR furay.
Opened, Somali translation: furan OR furay.
Opened in Somali: furan OR furay.
What is the Somali word for opened? Furan OR furay.
What’s the Somali word for opened? It’s furan OR furay.
Opened in Somali translation. Furan OR furay.
The Somali translation of opened is furan OR furay.
Somali word for opened: furan OR furay.
Translation of opened in Somali: furan OR furay.
Opened in Somali is furan OR furay.
In Somali translation of opened. Furan OR furay.
Opened in Somali vocab. Furan OR furay.
What’s the Somali for opened? Furan OR furay.

Somali

for

opened

: furan OR furay.

Posted on

Broadcasts in Somali is warfaafin OR warbaahin.

In Somali how do you say broadcasts? Warfaafin OR warbaahin.
Q: What’s broadcasts in Somali? A: warfaafin OR warbaahin.
How to say broadcasts in Somali. Warfaafin OR warbaahin.
Say broadcasts in Somali. Warfaafin OR warbaahin.
The Somali word for broadcasts is warfaafin OR warbaahin.
How do you say broadcasts in Somali? Warfaafin OR warbaahin.
Broadcasts in Somali vocabulary. Warfaafin OR warbaahin.
Broadcasts, Somali translation: warfaafin OR warbaahin.
Broadcasts in Somali: warfaafin OR warbaahin.
What is the Somali word for broadcasts? Warfaafin OR warbaahin.
What’s the Somali word for broadcasts? It’s warfaafin OR warbaahin.
Broadcasts in Somali translation. Warfaafin OR warbaahin.
The Somali translation of broadcasts is warfaafin OR warbaahin.
Somali word for broadcasts: warfaafin OR warbaahin.
Translation of broadcasts in Somali: warfaafin OR warbaahin.
Broadcasts in Somali is warfaafin OR warbaahin.
In Somali translation of broadcasts. Warfaafin OR warbaahin.
Broadcasts in Somali vocab. Warfaafin OR warbaahin.
What’s the Somali for broadcasts? Warfaafin OR warbaahin.

Somali

for

broadcasts

: warfaafin OR warbaahin.

Posted on

Appeal in Somali is codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.

In Somali how do you say appeal? Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Q: What’s appeal in Somali? A: codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
How to say appeal in Somali. Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Say appeal in Somali. Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
The Somali word for appeal is codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
How do you say appeal in Somali? Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Appeal in Somali vocabulary. Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Appeal, Somali translation: codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Appeal in Somali: codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
What is the Somali word for appeal? Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
What’s the Somali word for appeal? It’s codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Appeal in Somali translation. Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
The Somali translation of appeal is codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Somali word for appeal: codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Translation of appeal in Somali: codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Appeal in Somali is codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
In Somali translation of appeal. Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
Appeal in Somali vocab. Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.
What’s the Somali for appeal? Codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.

Somali

for

appeal

: codsasho OR rafcaan OR codsi deg-deg ah.

Posted on

Tissue in Somali is warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.

In Somali how do you say tissue? Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Q: What’s tissue in Somali? A: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
How to say tissue in Somali. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Say tissue in Somali. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
The Somali word for tissue is warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
How do you say tissue in Somali? Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali vocabulary. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue, Somali translation: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
What is the Somali word for tissue? Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
What’s the Somali word for tissue? It’s warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali translation. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
The Somali translation of tissue is warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Somali word for tissue: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Translation of tissue in Somali: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali is warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
In Somali translation of tissue. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
Tissue in Somali vocab. Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.
What’s the Somali for tissue? Warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.

Somali

for

tissue

: warqad jilicsan oo afka layska mariyo OR istaraasho OR xubin.

Posted on

Menu in Somali is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.

In Somali how do you say menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Q: What’s menu in Somali? A: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
How to say menu in Somali. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Say menu in Somali. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
The Somali word for menu is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
How do you say menu in Somali? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali vocabulary. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu, Somali translation: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What is the Somali word for menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What’s the Somali word for menu? It’s buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali translation. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
The Somali translation of menu is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Somali word for menu: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Translation of menu in Somali: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali is buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
In Somali translation of menu. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
Menu in Somali vocab. Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.
What’s the Somali for menu? Buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.

Somali

for

menu

: buug OR xaashi yar oo lagu qoro cuntada taal makhaayada ama baarka.