Posted on

Backing in Somali is dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.

In Somali how do you say backing? Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Q: What’s backing in Somali? A: dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
How to say backing in Somali. Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Say backing in Somali. Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
The Somali word for backing is dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
How do you say backing in Somali? Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Backing in Somali vocabulary. Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Backing, Somali translation: dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Backing in Somali: dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
What is the Somali word for backing? Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
What’s the Somali word for backing? It’s dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Backing in Somali translation. Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
The Somali translation of backing is dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Somali word for backing: dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Translation of backing in Somali: dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Backing in Somali is dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
In Somali translation of backing. Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
Backing in Somali vocab. Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.
What’s the Somali for backing? Dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.

Somali

for

backing

: dhaqaale siin OR gacankiin OR taageerid.

Posted on

Statement in Somali is bayaan OR qoraal xisaabeed.

In Somali how do you say statement? Bayaan OR qoraal xisaabeed.
Q: What’s statement in Somali? A: bayaan OR qoraal xisaabeed.
How to say statement in Somali. Bayaan OR qoraal xisaabeed.
Say statement in Somali. Bayaan OR qoraal xisaabeed.
The Somali word for statement is bayaan OR qoraal xisaabeed.
How do you say statement in Somali? Bayaan OR qoraal xisaabeed.
Statement in Somali vocabulary. Bayaan OR qoraal xisaabeed.
Statement, Somali translation: bayaan OR qoraal xisaabeed.
Statement in Somali: bayaan OR qoraal xisaabeed.
What is the Somali word for statement? Bayaan OR qoraal xisaabeed.
What’s the Somali word for statement? It’s bayaan OR qoraal xisaabeed.
Statement in Somali translation. Bayaan OR qoraal xisaabeed.
The Somali translation of statement is bayaan OR qoraal xisaabeed.
Somali word for statement: bayaan OR qoraal xisaabeed.
Translation of statement in Somali: bayaan OR qoraal xisaabeed.
Statement in Somali is bayaan OR qoraal xisaabeed.
In Somali translation of statement. Bayaan OR qoraal xisaabeed.
Statement in Somali vocab. Bayaan OR qoraal xisaabeed.
What’s the Somali for statement? Bayaan OR qoraal xisaabeed.

Somali

for

statement

: bayaan OR qoraal xisaabeed.

Posted on

Continued in Somali is sii socda OR sii-wadid OR socday.

In Somali how do you say continued? Sii socda OR sii-wadid OR socday.
Q: What’s continued in Somali? A: sii socda OR sii-wadid OR socday.
How to say continued in Somali. Sii socda OR sii-wadid OR socday.
Say continued in Somali. Sii socda OR sii-wadid OR socday.
The Somali word for continued is sii socda OR sii-wadid OR socday.
How do you say continued in Somali? Sii socda OR sii-wadid OR socday.
Continued in Somali vocabulary. Sii socda OR sii-wadid OR socday.
Continued, Somali translation: sii socda OR sii-wadid OR socday.
Continued in Somali: sii socda OR sii-wadid OR socday.
What is the Somali word for continued? Sii socda OR sii-wadid OR socday.
What’s the Somali word for continued? It’s sii socda OR sii-wadid OR socday.
Continued in Somali translation. Sii socda OR sii-wadid OR socday.
The Somali translation of continued is sii socda OR sii-wadid OR socday.
Somali word for continued: sii socda OR sii-wadid OR socday.
Translation of continued in Somali: sii socda OR sii-wadid OR socday.
Continued in Somali is sii socda OR sii-wadid OR socday.
In Somali translation of continued. Sii socda OR sii-wadid OR socday.
Continued in Somali vocab. Sii socda OR sii-wadid OR socday.
What’s the Somali for continued? Sii socda OR sii-wadid OR socday.

Somali

for

continued

: sii socda OR sii-wadid OR socday.

Posted on

Bypass in Somali is dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.

In Somali how do you say bypass? Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Q: What’s bypass in Somali? A: dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
How to say bypass in Somali. Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Say bypass in Somali. Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
The Somali word for bypass is dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
How do you say bypass in Somali? Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Bypass in Somali vocabulary. Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Bypass, Somali translation: dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Bypass in Somali: dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
What is the Somali word for bypass? Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
What’s the Somali word for bypass? It’s dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Bypass in Somali translation. Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
The Somali translation of bypass is dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Somali word for bypass: dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Translation of bypass in Somali: dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Bypass in Somali is dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
In Somali translation of bypass. Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
Bypass in Somali vocab. Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.
What’s the Somali for bypass? Dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.

Somali

for

bypass

: dariiq gees ah marin OR ka fogaansho.

Posted on

Setting in Somali is gun-dhigid OR aasaaska.

In Somali how do you say setting? Gun-dhigid OR aasaaska.
Q: What’s setting in Somali? A: gun-dhigid OR aasaaska.
How to say setting in Somali. Gun-dhigid OR aasaaska.
Say setting in Somali. Gun-dhigid OR aasaaska.
The Somali word for setting is gun-dhigid OR aasaaska.
How do you say setting in Somali? Gun-dhigid OR aasaaska.
Setting in Somali vocabulary. Gun-dhigid OR aasaaska.
Setting, Somali translation: gun-dhigid OR aasaaska.
Setting in Somali: gun-dhigid OR aasaaska.
What is the Somali word for setting? Gun-dhigid OR aasaaska.
What’s the Somali word for setting? It’s gun-dhigid OR aasaaska.
Setting in Somali translation. Gun-dhigid OR aasaaska.
The Somali translation of setting is gun-dhigid OR aasaaska.
Somali word for setting: gun-dhigid OR aasaaska.
Translation of setting in Somali: gun-dhigid OR aasaaska.
Setting in Somali is gun-dhigid OR aasaaska.
In Somali translation of setting. Gun-dhigid OR aasaaska.
Setting in Somali vocab. Gun-dhigid OR aasaaska.
What’s the Somali for setting? Gun-dhigid OR aasaaska.

Somali

for

setting

: gun-dhigid OR aasaaska.