Posted on

What’s the Somali word for anagrams? It’s xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.

How do you say anagrams in Somali? xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Q: What’s anagrams in Somali? A: xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Anagrams in Somali: xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
How to say anagrams in Somali. Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.

Anagrams in Somali vocabulary. Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Anagrams, Somali translation: xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Say anagrams in Somali. Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
What is the Somali word for anagrams? Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
In Somali how do you say anagrams? Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Translation of anagrams in Somali: xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
What’s the Somali word for anagrams? It’s xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Anagrams in Somali translation. Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Anagrams in Somali is xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
In Somali translation of anagrams. Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
What’s the Somali for anagrams? Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Anagrams in Somali vocab. Xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
The Somali translation of anagrams is xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
Somali word for anagrams: xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.
The Somali word for anagrams is xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.

Somali

for

anagrams

: xarfaha ereyo ka kooban yahay oo marka la kala qalibo ama lays daba mariyo sameeya ereyo kale.

Posted on

What’s the Somali word for routes? It’s jidad.

How do you say routes in Somali? jidad.
Q: What’s routes in Somali? A: jidad.
Routes in Somali: jidad.
How to say routes in Somali. Jidad.

Routes in Somali vocabulary. Jidad.
Routes, Somali translation: jidad.
Say routes in Somali. Jidad.
What is the Somali word for routes? Jidad.
In Somali how do you say routes? Jidad.
Translation of routes in Somali: jidad.
What’s the Somali word for routes? It’s jidad.
Routes in Somali translation. Jidad.
Routes in Somali is jidad.
In Somali translation of routes. Jidad.
What’s the Somali for routes? Jidad.
Routes in Somali vocab. Jidad.
The Somali translation of routes is jidad.
Somali word for routes: jidad.
The Somali word for routes is jidad.

Somali

for

routes

: jidad.

Posted on

What’s the Somali word for passion? It’s dareen ama xaraarad aad u daran.

How do you say passion in Somali? dareen ama xaraarad aad u daran.
Q: What’s passion in Somali? A: dareen ama xaraarad aad u daran.
Passion in Somali: dareen ama xaraarad aad u daran.
How to say passion in Somali. Dareen ama xaraarad aad u daran.

Passion in Somali vocabulary. Dareen ama xaraarad aad u daran.
Passion, Somali translation: dareen ama xaraarad aad u daran.
Say passion in Somali. Dareen ama xaraarad aad u daran.
What is the Somali word for passion? Dareen ama xaraarad aad u daran.
In Somali how do you say passion? Dareen ama xaraarad aad u daran.
Translation of passion in Somali: dareen ama xaraarad aad u daran.
What’s the Somali word for passion? It’s dareen ama xaraarad aad u daran.
Passion in Somali translation. Dareen ama xaraarad aad u daran.
Passion in Somali is dareen ama xaraarad aad u daran.
In Somali translation of passion. Dareen ama xaraarad aad u daran.
What’s the Somali for passion? Dareen ama xaraarad aad u daran.
Passion in Somali vocab. Dareen ama xaraarad aad u daran.
The Somali translation of passion is dareen ama xaraarad aad u daran.
Somali word for passion: dareen ama xaraarad aad u daran.
The Somali word for passion is dareen ama xaraarad aad u daran.

Somali

for

passion

: dareen ama xaraarad aad u daran.

Posted on

What’s the Somali word for honour? It’s sharaf.

How do you say honour in Somali? sharaf.
Q: What’s honour in Somali? A: sharaf.
Honour in Somali: sharaf.
How to say honour in Somali. Sharaf.

Honour in Somali vocabulary. Sharaf.
Honour, Somali translation: sharaf.
Say honour in Somali. Sharaf.
What is the Somali word for honour? Sharaf.
In Somali how do you say honour? Sharaf.
Translation of honour in Somali: sharaf.
What’s the Somali word for honour? It’s sharaf.
Honour in Somali translation. Sharaf.
Honour in Somali is sharaf.
In Somali translation of honour. Sharaf.
What’s the Somali for honour? Sharaf.
Honour in Somali vocab. Sharaf.
The Somali translation of honour is sharaf.
Somali word for honour: sharaf.
The Somali word for honour is sharaf.

Somali

for

honour

: sharaf.

Posted on

What’s the Somali word for exchange? It’s is-dhaafsi.

How do you say exchange in Somali? is-dhaafsi.
Q: What’s exchange in Somali? A: is-dhaafsi.
Exchange in Somali: is-dhaafsi.
How to say exchange in Somali. Is-dhaafsi.

Exchange in Somali vocabulary. Is-dhaafsi.
Exchange, Somali translation: is-dhaafsi.
Say exchange in Somali. Is-dhaafsi.
What is the Somali word for exchange? Is-dhaafsi.
In Somali how do you say exchange? Is-dhaafsi.
Translation of exchange in Somali: is-dhaafsi.
What’s the Somali word for exchange? It’s is-dhaafsi.
Exchange in Somali translation. Is-dhaafsi.
Exchange in Somali is is-dhaafsi.
In Somali translation of exchange. Is-dhaafsi.
What’s the Somali for exchange? Is-dhaafsi.
Exchange in Somali vocab. Is-dhaafsi.
The Somali translation of exchange is is-dhaafsi.
Somali word for exchange: is-dhaafsi.
The Somali word for exchange is is-dhaafsi.

Somali

for

exchange

: is-dhaafsi.