Posted on

Turbines in Somali is matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.

In Somali how do you say turbines? Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Q: What’s turbines in Somali? A: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
How to say turbines in Somali. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Say turbines in Somali. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
The Somali word for turbines is matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
How do you say turbines in Somali? Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali vocabulary. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines, Somali translation: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
What is the Somali word for turbines? Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
What’s the Somali word for turbines? It’s matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali translation. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
The Somali translation of turbines is matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Somali word for turbines: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Translation of turbines in Somali: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali is matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
In Somali translation of turbines. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
Turbines in Somali vocab. Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.
What’s the Somali for turbines? Matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.

Somali

for

turbines

: matoor ama mashiin ku shaqeeya quwada biyahu socdaa dhaliyaan.

Posted on

Trivia in Somali is maalaa-yacni OR.

In Somali how do you say trivia? Maalaa-yacni OR.
Q: What’s trivia in Somali? A: maalaa-yacni OR.
How to say trivia in Somali. Maalaa-yacni OR.
Say trivia in Somali. Maalaa-yacni OR.
The Somali word for trivia is maalaa-yacni OR.
How do you say trivia in Somali? Maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali vocabulary. Maalaa-yacni OR.
Trivia, Somali translation: maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali: maalaa-yacni OR.
What is the Somali word for trivia? Maalaa-yacni OR.
What’s the Somali word for trivia? It’s maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali translation. Maalaa-yacni OR.
The Somali translation of trivia is maalaa-yacni OR.
Somali word for trivia: maalaa-yacni OR.
Translation of trivia in Somali: maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali is maalaa-yacni OR.
In Somali translation of trivia. Maalaa-yacni OR.
Trivia in Somali vocab. Maalaa-yacni OR.
What’s the Somali for trivia? Maalaa-yacni OR.

Somali

for

trivia

: maalaa-yacni OR.

Posted on

Travellers in Somali is socdaalayaal OR dalxiisayaal.

In Somali how do you say travellers? Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Q: What’s travellers in Somali? A: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
How to say travellers in Somali. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Say travellers in Somali. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
The Somali word for travellers is socdaalayaal OR dalxiisayaal.
How do you say travellers in Somali? Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali vocabulary. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers, Somali translation: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
What is the Somali word for travellers? Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
What’s the Somali word for travellers? It’s socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali translation. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
The Somali translation of travellers is socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Somali word for travellers: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Translation of travellers in Somali: socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali is socdaalayaal OR dalxiisayaal.
In Somali translation of travellers. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
Travellers in Somali vocab. Socdaalayaal OR dalxiisayaal.
What’s the Somali for travellers? Socdaalayaal OR dalxiisayaal.

Somali

for

travellers

: socdaalayaal OR dalxiisayaal.

Posted on

Summit in Somali is kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.

In Somali how do you say summit? Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Q: What’s summit in Somali? A: kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
How to say summit in Somali. Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Say summit in Somali. Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
The Somali word for summit is kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
How do you say summit in Somali? Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Summit in Somali vocabulary. Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Summit, Somali translation: kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Summit in Somali: kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
What is the Somali word for summit? Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
What’s the Somali word for summit? It’s kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Summit in Somali translation. Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
The Somali translation of summit is kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Somali word for summit: kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Translation of summit in Somali: kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Summit in Somali is kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
In Somali translation of summit. Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
Summit in Somali vocab. Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.
What’s the Somali for summit? Kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.

Somali

for

summit

: kulan madax-weynayaal OR isku dhiibid.

Posted on

Remained in Somali is hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.

In Somali how do you say remained? Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Q: What’s remained in Somali? A: hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
How to say remained in Somali. Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Say remained in Somali. Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
The Somali word for remained is hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
How do you say remained in Somali? Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Remained in Somali vocabulary. Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Remained, Somali translation: hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Remained in Somali: hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
What is the Somali word for remained? Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
What’s the Somali word for remained? It’s hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Remained in Somali translation. Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
The Somali translation of remained is hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Somali word for remained: hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Translation of remained in Somali: hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Remained in Somali is hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
In Somali translation of remained. Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
Remained in Somali vocab. Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.
What’s the Somali for remained? Hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.

Somali

for

remained

: hadhaa OR aan isbedalin OR hadhay.