Posted on

Help in Somali is caawimo OR caawin OR taageerid.

In Somali how do you say help? Caawimo OR caawin OR taageerid.
Q: What’s help in Somali? A: caawimo OR caawin OR taageerid.
How to say help in Somali. Caawimo OR caawin OR taageerid.
Say help in Somali. Caawimo OR caawin OR taageerid.
The Somali word for help is caawimo OR caawin OR taageerid.
How do you say help in Somali? Caawimo OR caawin OR taageerid.
Help in Somali vocabulary. Caawimo OR caawin OR taageerid.
Help, Somali translation: caawimo OR caawin OR taageerid.
Help in Somali: caawimo OR caawin OR taageerid.
What is the Somali word for help? Caawimo OR caawin OR taageerid.
What’s the Somali word for help? It’s caawimo OR caawin OR taageerid.
Help in Somali translation. Caawimo OR caawin OR taageerid.
The Somali translation of help is caawimo OR caawin OR taageerid.
Somali word for help: caawimo OR caawin OR taageerid.
Translation of help in Somali: caawimo OR caawin OR taageerid.
Help in Somali is caawimo OR caawin OR taageerid.
In Somali translation of help. Caawimo OR caawin OR taageerid.
Help in Somali vocab. Caawimo OR caawin OR taageerid.
What’s the Somali for help? Caawimo OR caawin OR taageerid.

Somali

for

help

: caawimo OR caawin OR taageerid.

Posted on

About in Somali is ku saabsan OR qiyaastii.

In Somali how do you say about? Ku saabsan OR qiyaastii.
Q: What’s about in Somali? A: ku saabsan OR qiyaastii.
How to say about in Somali. Ku saabsan OR qiyaastii.
Say about in Somali. Ku saabsan OR qiyaastii.
The Somali word for about is ku saabsan OR qiyaastii.
How do you say about in Somali? Ku saabsan OR qiyaastii.
About in Somali vocabulary. Ku saabsan OR qiyaastii.
About, Somali translation: ku saabsan OR qiyaastii.
About in Somali: ku saabsan OR qiyaastii.
What is the Somali word for about? Ku saabsan OR qiyaastii.
What’s the Somali word for about? It’s ku saabsan OR qiyaastii.
About in Somali translation. Ku saabsan OR qiyaastii.
The Somali translation of about is ku saabsan OR qiyaastii.
Somali word for about: ku saabsan OR qiyaastii.
Translation of about in Somali: ku saabsan OR qiyaastii.
About in Somali is ku saabsan OR qiyaastii.
In Somali translation of about. Ku saabsan OR qiyaastii.
About in Somali vocab. Ku saabsan OR qiyaastii.
What’s the Somali for about? Ku saabsan OR qiyaastii.

Somali

for

about

: ku saabsan OR qiyaastii.

Posted on

UK in Somali is Boqortooyada Ingiriiska.

In Somali how do you say UK? Boqortooyada Ingiriiska.
Q: What’s UK in Somali? A: Boqortooyada Ingiriiska.
How to say UK in Somali. Boqortooyada Ingiriiska.
Say UK in Somali. Boqortooyada Ingiriiska.
The Somali word for UK is Boqortooyada Ingiriiska.
How do you say UK in Somali? Boqortooyada Ingiriiska.
UK in Somali vocabulary. Boqortooyada Ingiriiska.
UK, Somali translation: Boqortooyada Ingiriiska.
UK in Somali: Boqortooyada Ingiriiska.
What is the Somali word for UK? Boqortooyada Ingiriiska.
What’s the Somali word for UK? It’s Boqortooyada Ingiriiska.
UK in Somali translation. Boqortooyada Ingiriiska.
The Somali translation of UK is Boqortooyada Ingiriiska.
Somali word for UK: Boqortooyada Ingiriiska.
Translation of UK in Somali: Boqortooyada Ingiriiska.
UK in Somali is Boqortooyada Ingiriiska.
In Somali translation of UK. Boqortooyada Ingiriiska.
UK in Somali vocab. Boqortooyada Ingiriiska.
What’s the Somali for UK? Boqortooyada Ingiriiska.

Somali

for

UK

: Boqortooyada Ingiriiska.

Posted on

Contact in Somali is la xidhiidh OR xidhiidh.

In Somali how do you say contact? La xidhiidh OR xidhiidh.
Q: What’s contact in Somali? A: la xidhiidh OR xidhiidh.
How to say contact in Somali. La xidhiidh OR xidhiidh.
Say contact in Somali. La xidhiidh OR xidhiidh.
The Somali word for contact is la xidhiidh OR xidhiidh.
How do you say contact in Somali? La xidhiidh OR xidhiidh.
Contact in Somali vocabulary. La xidhiidh OR xidhiidh.
Contact, Somali translation: la xidhiidh OR xidhiidh.
Contact in Somali: la xidhiidh OR xidhiidh.
What is the Somali word for contact? La xidhiidh OR xidhiidh.
What’s the Somali word for contact? It’s la xidhiidh OR xidhiidh.
Contact in Somali translation. La xidhiidh OR xidhiidh.
The Somali translation of contact is la xidhiidh OR xidhiidh.
Somali word for contact: la xidhiidh OR xidhiidh.
Translation of contact in Somali: la xidhiidh OR xidhiidh.
Contact in Somali is la xidhiidh OR xidhiidh.
In Somali translation of contact. La xidhiidh OR xidhiidh.
Contact in Somali vocab. La xidhiidh OR xidhiidh.
What’s the Somali for contact? La xidhiidh OR xidhiidh.

Somali

for

contact

: la xidhiidh OR xidhiidh.

Posted on

From in Somali is Ka OR ka timid OR taas darteed.

In Somali how do you say from? Ka OR ka timid OR taas darteed.
Q: What’s from in Somali? A: Ka OR ka timid OR taas darteed.
How to say from in Somali. Ka OR ka timid OR taas darteed.
Say from in Somali. Ka OR ka timid OR taas darteed.
The Somali word for from is Ka OR ka timid OR taas darteed.
How do you say from in Somali? Ka OR ka timid OR taas darteed.
From in Somali vocabulary. Ka OR ka timid OR taas darteed.
From, Somali translation: Ka OR ka timid OR taas darteed.
From in Somali: Ka OR ka timid OR taas darteed.
What is the Somali word for from? Ka OR ka timid OR taas darteed.
What’s the Somali word for from? It’s Ka OR ka timid OR taas darteed.
From in Somali translation. Ka OR ka timid OR taas darteed.
The Somali translation of from is Ka OR ka timid OR taas darteed.
Somali word for from: Ka OR ka timid OR taas darteed.
Translation of from in Somali: Ka OR ka timid OR taas darteed.
From in Somali is Ka OR ka timid OR taas darteed.
In Somali translation of from. Ka OR ka timid OR taas darteed.
From in Somali vocab. Ka OR ka timid OR taas darteed.
What’s the Somali for from? Ka OR ka timid OR taas darteed.

Somali

for

from

: Ka OR ka timid OR taas darteed.

Posted on

What’s the Somali word for boyfriend? It’s saaxiib.

How do you say boyfriend in Somali? saaxiib.
Q: What’s boyfriend in Somali? A: saaxiib.
Boyfriend in Somali: saaxiib.
How to say boyfriend in Somali. Saaxiib.

Boyfriend in Somali vocabulary. Saaxiib.
Boyfriend, Somali translation: saaxiib.
Say boyfriend in Somali. Saaxiib.
What is the Somali word for boyfriend? Saaxiib.
In Somali how do you say boyfriend? Saaxiib.
Translation of boyfriend in Somali: saaxiib.
What’s the Somali word for boyfriend? It’s saaxiib.
Boyfriend in Somali translation. Saaxiib.
Boyfriend in Somali is saaxiib.
In Somali translation of boyfriend. Saaxiib.
What’s the Somali for boyfriend? Saaxiib.
Boyfriend in Somali vocab. Saaxiib.
The Somali translation of boyfriend is saaxiib.
Somali word for boyfriend: saaxiib.
The Somali word for boyfriend is saaxiib.

Somali

for

boyfriend

: saaxiib.

Posted on

What’s the Somali word for length? It’s dhererka.

How do you say length in Somali? dhererka.
Q: What’s length in Somali? A: dhererka.
Length in Somali: dhererka.
How to say length in Somali. Dhererka.

Length in Somali vocabulary. Dhererka.
Length, Somali translation: dhererka.
Say length in Somali. Dhererka.
What is the Somali word for length? Dhererka.
In Somali how do you say length? Dhererka.
Translation of length in Somali: dhererka.
What’s the Somali word for length? It’s dhererka.
Length in Somali translation. Dhererka.
Length in Somali is dhererka.
In Somali translation of length. Dhererka.
What’s the Somali for length? Dhererka.
Length in Somali vocab. Dhererka.
The Somali translation of length is dhererka.
Somali word for length: dhererka.
The Somali word for length is dhererka.

Somali

for

length

: dhererka.

Posted on

What’s the Somali word for lighthouse? It’s minnaarad.

How do you say lighthouse in Somali? minnaarad.
Q: What’s lighthouse in Somali? A: minnaarad.
Lighthouse in Somali: minnaarad.
How to say lighthouse in Somali. Minnaarad.

Lighthouse in Somali vocabulary. Minnaarad.
Lighthouse, Somali translation: minnaarad.
Say lighthouse in Somali. Minnaarad.
What is the Somali word for lighthouse? Minnaarad.
In Somali how do you say lighthouse? Minnaarad.
Translation of lighthouse in Somali: minnaarad.
What’s the Somali word for lighthouse? It’s minnaarad.
Lighthouse in Somali translation. Minnaarad.
Lighthouse in Somali is minnaarad.
In Somali translation of lighthouse. Minnaarad.
What’s the Somali for lighthouse? Minnaarad.
Lighthouse in Somali vocab. Minnaarad.
The Somali translation of lighthouse is minnaarad.
Somali word for lighthouse: minnaarad.
The Somali word for lighthouse is minnaarad.

Somali

for

lighthouse

: minnaarad.

Posted on

What’s the Somali word for ospreys? It’s galleyryada kalluunka cuna.

How do you say ospreys in Somali? galleyryada kalluunka cuna.
Q: What’s ospreys in Somali? A: galleyryada kalluunka cuna.
Ospreys in Somali: galleyryada kalluunka cuna.
How to say ospreys in Somali. Galleyryada kalluunka cuna.

Ospreys in Somali vocabulary. Galleyryada kalluunka cuna.
Ospreys, Somali translation: galleyryada kalluunka cuna.
Say ospreys in Somali. Galleyryada kalluunka cuna.
What is the Somali word for ospreys? Galleyryada kalluunka cuna.
In Somali how do you say ospreys? Galleyryada kalluunka cuna.
Translation of ospreys in Somali: galleyryada kalluunka cuna.
What’s the Somali word for ospreys? It’s galleyryada kalluunka cuna.
Ospreys in Somali translation. Galleyryada kalluunka cuna.
Ospreys in Somali is galleyryada kalluunka cuna.
In Somali translation of ospreys. Galleyryada kalluunka cuna.
What’s the Somali for ospreys? Galleyryada kalluunka cuna.
Ospreys in Somali vocab. Galleyryada kalluunka cuna.
The Somali translation of ospreys is galleyryada kalluunka cuna.
Somali word for ospreys: galleyryada kalluunka cuna.
The Somali word for ospreys is galleyryada kalluunka cuna.

Somali

for

ospreys

: galleyryada kalluunka cuna.

Posted on

What’s the Somali word for pilot? It’s duuliye.

How do you say pilot in Somali? duuliye.
Q: What’s pilot in Somali? A: duuliye.
Pilot in Somali: duuliye.
How to say pilot in Somali. Duuliye.

Pilot in Somali vocabulary. Duuliye.
Pilot, Somali translation: duuliye.
Say pilot in Somali. Duuliye.
What is the Somali word for pilot? Duuliye.
In Somali how do you say pilot? Duuliye.
Translation of pilot in Somali: duuliye.
What’s the Somali word for pilot? It’s duuliye.
Pilot in Somali translation. Duuliye.
Pilot in Somali is duuliye.
In Somali translation of pilot. Duuliye.
What’s the Somali for pilot? Duuliye.
Pilot in Somali vocab. Duuliye.
The Somali translation of pilot is duuliye.
Somali word for pilot: duuliye.
The Somali word for pilot is duuliye.

Somali

for

pilot

: duuliye.