Posted on

Walk in Somali is socod OR lugayn OR socod lug ah.

In Somali how do you say walk? Socod OR lugayn OR socod lug ah.
Q: What’s walk in Somali? A: socod OR lugayn OR socod lug ah.
How to say walk in Somali. Socod OR lugayn OR socod lug ah.
Say walk in Somali. Socod OR lugayn OR socod lug ah.
The Somali word for walk is socod OR lugayn OR socod lug ah.
How do you say walk in Somali? Socod OR lugayn OR socod lug ah.
Walk in Somali vocabulary. Socod OR lugayn OR socod lug ah.
Walk, Somali translation: socod OR lugayn OR socod lug ah.
Walk in Somali: socod OR lugayn OR socod lug ah.
What is the Somali word for walk? Socod OR lugayn OR socod lug ah.
What’s the Somali word for walk? It’s socod OR lugayn OR socod lug ah.
Walk in Somali translation. Socod OR lugayn OR socod lug ah.
The Somali translation of walk is socod OR lugayn OR socod lug ah.
Somali word for walk: socod OR lugayn OR socod lug ah.
Translation of walk in Somali: socod OR lugayn OR socod lug ah.
Walk in Somali is socod OR lugayn OR socod lug ah.
In Somali translation of walk. Socod OR lugayn OR socod lug ah.
Walk in Somali vocab. Socod OR lugayn OR socod lug ah.
What’s the Somali for walk? Socod OR lugayn OR socod lug ah.

Somali

for

walk

: socod OR lugayn OR socod lug ah.

Posted on

Watch in Somali is saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.

In Somali how do you say watch? Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Q: What’s watch in Somali? A: saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
How to say watch in Somali. Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Say watch in Somali. Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
The Somali word for watch is saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
How do you say watch in Somali? Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Watch in Somali vocabulary. Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Watch, Somali translation: saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Watch in Somali: saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
What is the Somali word for watch? Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
What’s the Somali word for watch? It’s saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Watch in Somali translation. Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
The Somali translation of watch is saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Somali word for watch: saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Translation of watch in Somali: saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Watch in Somali is saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
In Somali translation of watch. Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
Watch in Somali vocab. Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.
What’s the Somali for watch? Saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.

Somali

for

watch

: saacad OR ilaalin OR eegid OR daawasho.

Posted on

Road in Somali is jid OR dariiq OR waddo.

In Somali how do you say road? Jid OR dariiq OR waddo.
Q: What’s road in Somali? A: jid OR dariiq OR waddo.
How to say road in Somali. Jid OR dariiq OR waddo.
Say road in Somali. Jid OR dariiq OR waddo.
The Somali word for road is jid OR dariiq OR waddo.
How do you say road in Somali? Jid OR dariiq OR waddo.
Road in Somali vocabulary. Jid OR dariiq OR waddo.
Road, Somali translation: jid OR dariiq OR waddo.
Road in Somali: jid OR dariiq OR waddo.
What is the Somali word for road? Jid OR dariiq OR waddo.
What’s the Somali word for road? It’s jid OR dariiq OR waddo.
Road in Somali translation. Jid OR dariiq OR waddo.
The Somali translation of road is jid OR dariiq OR waddo.
Somali word for road: jid OR dariiq OR waddo.
Translation of road in Somali: jid OR dariiq OR waddo.
Road in Somali is jid OR dariiq OR waddo.
In Somali translation of road. Jid OR dariiq OR waddo.
Road in Somali vocab. Jid OR dariiq OR waddo.
What’s the Somali for road? Jid OR dariiq OR waddo.

Somali

for

road

: jid OR dariiq OR waddo.

Posted on

Run in Somali is orod OR carar OR ordid.

In Somali how do you say run? Orod OR carar OR ordid.
Q: What’s run in Somali? A: orod OR carar OR ordid.
How to say run in Somali. Orod OR carar OR ordid.
Say run in Somali. Orod OR carar OR ordid.
The Somali word for run is orod OR carar OR ordid.
How do you say run in Somali? Orod OR carar OR ordid.
Run in Somali vocabulary. Orod OR carar OR ordid.
Run, Somali translation: orod OR carar OR ordid.
Run in Somali: orod OR carar OR ordid.
What is the Somali word for run? Orod OR carar OR ordid.
What’s the Somali word for run? It’s orod OR carar OR ordid.
Run in Somali translation. Orod OR carar OR ordid.
The Somali translation of run is orod OR carar OR ordid.
Somali word for run: orod OR carar OR ordid.
Translation of run in Somali: orod OR carar OR ordid.
Run in Somali is orod OR carar OR ordid.
In Somali translation of run. Orod OR carar OR ordid.
Run in Somali vocab. Orod OR carar OR ordid.
What’s the Somali for run? Orod OR carar OR ordid.

Somali

for

run

: orod OR carar OR ordid.

Posted on

Fun in Somali is istareex OR jeesjees OR tumasho.

In Somali how do you say fun? Istareex OR jeesjees OR tumasho.
Q: What’s fun in Somali? A: istareex OR jeesjees OR tumasho.
How to say fun in Somali. Istareex OR jeesjees OR tumasho.
Say fun in Somali. Istareex OR jeesjees OR tumasho.
The Somali word for fun is istareex OR jeesjees OR tumasho.
How do you say fun in Somali? Istareex OR jeesjees OR tumasho.
Fun in Somali vocabulary. Istareex OR jeesjees OR tumasho.
Fun, Somali translation: istareex OR jeesjees OR tumasho.
Fun in Somali: istareex OR jeesjees OR tumasho.
What is the Somali word for fun? Istareex OR jeesjees OR tumasho.
What’s the Somali word for fun? It’s istareex OR jeesjees OR tumasho.
Fun in Somali translation. Istareex OR jeesjees OR tumasho.
The Somali translation of fun is istareex OR jeesjees OR tumasho.
Somali word for fun: istareex OR jeesjees OR tumasho.
Translation of fun in Somali: istareex OR jeesjees OR tumasho.
Fun in Somali is istareex OR jeesjees OR tumasho.
In Somali translation of fun. Istareex OR jeesjees OR tumasho.
Fun in Somali vocab. Istareex OR jeesjees OR tumasho.
What’s the Somali for fun? Istareex OR jeesjees OR tumasho.

Somali

for

fun

: istareex OR jeesjees OR tumasho.

Posted on

Need in Somali is baahi OR u baahan.

In Somali how do you say need? Baahi OR u baahan.
Q: What’s need in Somali? A: baahi OR u baahan.
How to say need in Somali. Baahi OR u baahan.
Say need in Somali. Baahi OR u baahan.
The Somali word for need is baahi OR u baahan.
How do you say need in Somali? Baahi OR u baahan.
Need in Somali vocabulary. Baahi OR u baahan.
Need, Somali translation: baahi OR u baahan.
Need in Somali: baahi OR u baahan.
What is the Somali word for need? Baahi OR u baahan.
What’s the Somali word for need? It’s baahi OR u baahan.
Need in Somali translation. Baahi OR u baahan.
The Somali translation of need is baahi OR u baahan.
Somali word for need: baahi OR u baahan.
Translation of need in Somali: baahi OR u baahan.
Need in Somali is baahi OR u baahan.
In Somali translation of need. Baahi OR u baahan.
Need in Somali vocab. Baahi OR u baahan.
What’s the Somali for need? Baahi OR u baahan.

Somali

for

need

: baahi OR u baahan.

Posted on

Jazz in Somali is muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.

In Somali how do you say jazz? Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Q: What’s jazz in Somali? A: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
How to say jazz in Somali. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Say jazz in Somali. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
The Somali word for jazz is muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
How do you say jazz in Somali? Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali vocabulary. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz, Somali translation: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
What is the Somali word for jazz? Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
What’s the Somali word for jazz? It’s muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali translation. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
The Somali translation of jazz is muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Somali word for jazz: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Translation of jazz in Somali: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali is muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
In Somali translation of jazz. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
Jazz in Somali vocab. Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.
What’s the Somali for jazz? Muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.

Somali

for

jazz

: muyuusiga jaaska OR qoobka ciyaar.

Posted on

Part in Somali is qayb OR qaar OR biraha matoorka.

In Somali how do you say part? Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Q: What’s part in Somali? A: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
How to say part in Somali. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Say part in Somali. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
The Somali word for part is qayb OR qaar OR biraha matoorka.
How do you say part in Somali? Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali vocabulary. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part, Somali translation: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
What is the Somali word for part? Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
What’s the Somali word for part? It’s qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali translation. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
The Somali translation of part is qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Somali word for part: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Translation of part in Somali: qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali is qayb OR qaar OR biraha matoorka.
In Somali translation of part. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
Part in Somali vocab. Qayb OR qaar OR biraha matoorka.
What’s the Somali for part? Qayb OR qaar OR biraha matoorka.

Somali

for

part

: qayb OR qaar OR biraha matoorka.

Posted on

Down in Somali is hoose OR hoos.

In Somali how do you say down? Hoose OR hoos.
Q: What’s down in Somali? A: hoose OR hoos.
How to say down in Somali. Hoose OR hoos.
Say down in Somali. Hoose OR hoos.
The Somali word for down is hoose OR hoos.
How do you say down in Somali? Hoose OR hoos.
Down in Somali vocabulary. Hoose OR hoos.
Down, Somali translation: hoose OR hoos.
Down in Somali: hoose OR hoos.
What is the Somali word for down? Hoose OR hoos.
What’s the Somali word for down? It’s hoose OR hoos.
Down in Somali translation. Hoose OR hoos.
The Somali translation of down is hoose OR hoos.
Somali word for down: hoose OR hoos.
Translation of down in Somali: hoose OR hoos.
Down in Somali is hoose OR hoos.
In Somali translation of down. Hoose OR hoos.
Down in Somali vocab. Hoose OR hoos.
What’s the Somali for down? Hoose OR hoos.

Somali

for

down

: hoose OR hoos.

Posted on

Review in Somali is dib u baadhid OR dib u hubin.

In Somali how do you say review? Dib u baadhid OR dib u hubin.
Q: What’s review in Somali? A: dib u baadhid OR dib u hubin.
How to say review in Somali. Dib u baadhid OR dib u hubin.
Say review in Somali. Dib u baadhid OR dib u hubin.
The Somali word for review is dib u baadhid OR dib u hubin.
How do you say review in Somali? Dib u baadhid OR dib u hubin.
Review in Somali vocabulary. Dib u baadhid OR dib u hubin.
Review, Somali translation: dib u baadhid OR dib u hubin.
Review in Somali: dib u baadhid OR dib u hubin.
What is the Somali word for review? Dib u baadhid OR dib u hubin.
What’s the Somali word for review? It’s dib u baadhid OR dib u hubin.
Review in Somali translation. Dib u baadhid OR dib u hubin.
The Somali translation of review is dib u baadhid OR dib u hubin.
Somali word for review: dib u baadhid OR dib u hubin.
Translation of review in Somali: dib u baadhid OR dib u hubin.
Review in Somali is dib u baadhid OR dib u hubin.
In Somali translation of review. Dib u baadhid OR dib u hubin.
Review in Somali vocab. Dib u baadhid OR dib u hubin.
What’s the Somali for review? Dib u baadhid OR dib u hubin.

Somali

for

review

: dib u baadhid OR dib u hubin.