Posted on

Transmission in Somali is gudbin OR tabin OR dirid.

In Somali how do you say transmission? Gudbin OR tabin OR dirid.
Q: What’s transmission in Somali? A: gudbin OR tabin OR dirid.
How to say transmission in Somali. Gudbin OR tabin OR dirid.
Say transmission in Somali. Gudbin OR tabin OR dirid.
The Somali word for transmission is gudbin OR tabin OR dirid.
How do you say transmission in Somali? Gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali vocabulary. Gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission, Somali translation: gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali: gudbin OR tabin OR dirid.
What is the Somali word for transmission? Gudbin OR tabin OR dirid.
What’s the Somali word for transmission? It’s gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali translation. Gudbin OR tabin OR dirid.
The Somali translation of transmission is gudbin OR tabin OR dirid.
Somali word for transmission: gudbin OR tabin OR dirid.
Translation of transmission in Somali: gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali is gudbin OR tabin OR dirid.
In Somali translation of transmission. Gudbin OR tabin OR dirid.
Transmission in Somali vocab. Gudbin OR tabin OR dirid.
What’s the Somali for transmission? Gudbin OR tabin OR dirid.

Somali

for

transmission

: gudbin OR tabin OR dirid.

Posted on

Delve in Somali is baadhid OR doon-doonis.

In Somali how do you say delve? Baadhid OR doon-doonis.
Q: What’s delve in Somali? A: baadhid OR doon-doonis.
How to say delve in Somali. Baadhid OR doon-doonis.
Say delve in Somali. Baadhid OR doon-doonis.
The Somali word for delve is baadhid OR doon-doonis.
How do you say delve in Somali? Baadhid OR doon-doonis.
Delve in Somali vocabulary. Baadhid OR doon-doonis.
Delve, Somali translation: baadhid OR doon-doonis.
Delve in Somali: baadhid OR doon-doonis.
What is the Somali word for delve? Baadhid OR doon-doonis.
What’s the Somali word for delve? It’s baadhid OR doon-doonis.
Delve in Somali translation. Baadhid OR doon-doonis.
The Somali translation of delve is baadhid OR doon-doonis.
Somali word for delve: baadhid OR doon-doonis.
Translation of delve in Somali: baadhid OR doon-doonis.
Delve in Somali is baadhid OR doon-doonis.
In Somali translation of delve. Baadhid OR doon-doonis.
Delve in Somali vocab. Baadhid OR doon-doonis.
What’s the Somali for delve? Baadhid OR doon-doonis.

Somali

for

delve

: baadhid OR doon-doonis.

Posted on

Reveal in Somali is feydin OR muujin OR tusin.

In Somali how do you say reveal? Feydin OR muujin OR tusin.
Q: What’s reveal in Somali? A: feydin OR muujin OR tusin.
How to say reveal in Somali. Feydin OR muujin OR tusin.
Say reveal in Somali. Feydin OR muujin OR tusin.
The Somali word for reveal is feydin OR muujin OR tusin.
How do you say reveal in Somali? Feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali vocabulary. Feydin OR muujin OR tusin.
Reveal, Somali translation: feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali: feydin OR muujin OR tusin.
What is the Somali word for reveal? Feydin OR muujin OR tusin.
What’s the Somali word for reveal? It’s feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali translation. Feydin OR muujin OR tusin.
The Somali translation of reveal is feydin OR muujin OR tusin.
Somali word for reveal: feydin OR muujin OR tusin.
Translation of reveal in Somali: feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali is feydin OR muujin OR tusin.
In Somali translation of reveal. Feydin OR muujin OR tusin.
Reveal in Somali vocab. Feydin OR muujin OR tusin.
What’s the Somali for reveal? Feydin OR muujin OR tusin.

Somali

for

reveal

: feydin OR muujin OR tusin.

Posted on

Suspect in Somali is ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.

In Somali how do you say suspect? Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Q: What’s suspect in Somali? A: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
How to say suspect in Somali. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Say suspect in Somali. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
The Somali word for suspect is ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
How do you say suspect in Somali? Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali vocabulary. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect, Somali translation: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
What is the Somali word for suspect? Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
What’s the Somali word for suspect? It’s ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali translation. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
The Somali translation of suspect is ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Somali word for suspect: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Translation of suspect in Somali: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali is ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
In Somali translation of suspect. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
Suspect in Somali vocab. Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.
What’s the Somali for suspect? Ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.

Somali

for

suspect

: ka shakiyid OR tuhmid OR malayn.

Posted on

Freedom in Somali is xorriyad.

In Somali how do you say freedom? Xorriyad.
Q: What’s freedom in Somali? A: xorriyad.
How to say freedom in Somali. Xorriyad.
Say freedom in Somali. Xorriyad.
The Somali word for freedom is xorriyad.
How do you say freedom in Somali? Xorriyad.
Freedom in Somali vocabulary. Xorriyad.
Freedom, Somali translation: xorriyad.
Freedom in Somali: xorriyad.
What is the Somali word for freedom? Xorriyad.
What’s the Somali word for freedom? It’s xorriyad.
Freedom in Somali translation. Xorriyad.
The Somali translation of freedom is xorriyad.
Somali word for freedom: xorriyad.
Translation of freedom in Somali: xorriyad.
Freedom in Somali is xorriyad.
In Somali translation of freedom. Xorriyad.
Freedom in Somali vocab. Xorriyad.
What’s the Somali for freedom? Xorriyad.

Somali

for

freedom

: xorriyad.

Posted on

Monthly in Somali is billeed OR bishiiba.

In Somali how do you say monthly? Billeed OR bishiiba.
Q: What’s monthly in Somali? A: billeed OR bishiiba.
How to say monthly in Somali. Billeed OR bishiiba.
Say monthly in Somali. Billeed OR bishiiba.
The Somali word for monthly is billeed OR bishiiba.
How do you say monthly in Somali? Billeed OR bishiiba.
Monthly in Somali vocabulary. Billeed OR bishiiba.
Monthly, Somali translation: billeed OR bishiiba.
Monthly in Somali: billeed OR bishiiba.
What is the Somali word for monthly? Billeed OR bishiiba.
What’s the Somali word for monthly? It’s billeed OR bishiiba.
Monthly in Somali translation. Billeed OR bishiiba.
The Somali translation of monthly is billeed OR bishiiba.
Somali word for monthly: billeed OR bishiiba.
Translation of monthly in Somali: billeed OR bishiiba.
Monthly in Somali is billeed OR bishiiba.
In Somali translation of monthly. Billeed OR bishiiba.
Monthly in Somali vocab. Billeed OR bishiiba.
What’s the Somali for monthly? Billeed OR bishiiba.

Somali

for

monthly

: billeed OR bishiiba.

Posted on

Afterwards in Somali is arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.

In Somali how do you say afterwards? Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Q: What’s afterwards in Somali? A: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
How to say afterwards in Somali. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Say afterwards in Somali. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
The Somali word for afterwards is arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
How do you say afterwards in Somali? Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali vocabulary. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards, Somali translation: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
What is the Somali word for afterwards? Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
What’s the Somali word for afterwards? It’s arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali translation. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
The Somali translation of afterwards is arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Somali word for afterwards: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Translation of afterwards in Somali: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali is arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
In Somali translation of afterwards. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
Afterwards in Somali vocab. Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.
What’s the Somali for afterwards? Arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.

Somali

for

afterwards

: arrin horey u dhacday dabadeed wax dhaca OR waxaas ka bacdi.

Posted on

Eggs in Somali is ukmo OR beedad.

In Somali how do you say eggs? Ukmo OR beedad.
Q: What’s eggs in Somali? A: ukmo OR beedad.
How to say eggs in Somali. Ukmo OR beedad.
Say eggs in Somali. Ukmo OR beedad.
The Somali word for eggs is ukmo OR beedad.
How do you say eggs in Somali? Ukmo OR beedad.
Eggs in Somali vocabulary. Ukmo OR beedad.
Eggs, Somali translation: ukmo OR beedad.
Eggs in Somali: ukmo OR beedad.
What is the Somali word for eggs? Ukmo OR beedad.
What’s the Somali word for eggs? It’s ukmo OR beedad.
Eggs in Somali translation. Ukmo OR beedad.
The Somali translation of eggs is ukmo OR beedad.
Somali word for eggs: ukmo OR beedad.
Translation of eggs in Somali: ukmo OR beedad.
Eggs in Somali is ukmo OR beedad.
In Somali translation of eggs. Ukmo OR beedad.
Eggs in Somali vocab. Ukmo OR beedad.
What’s the Somali for eggs? Ukmo OR beedad.

Somali

for

eggs

: ukmo OR beedad.

Posted on

Speaks in Somali is hadlid OR hadlaa.

In Somali how do you say speaks? Hadlid OR hadlaa.
Q: What’s speaks in Somali? A: hadlid OR hadlaa.
How to say speaks in Somali. Hadlid OR hadlaa.
Say speaks in Somali. Hadlid OR hadlaa.
The Somali word for speaks is hadlid OR hadlaa.
How do you say speaks in Somali? Hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali vocabulary. Hadlid OR hadlaa.
Speaks, Somali translation: hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali: hadlid OR hadlaa.
What is the Somali word for speaks? Hadlid OR hadlaa.
What’s the Somali word for speaks? It’s hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali translation. Hadlid OR hadlaa.
The Somali translation of speaks is hadlid OR hadlaa.
Somali word for speaks: hadlid OR hadlaa.
Translation of speaks in Somali: hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali is hadlid OR hadlaa.
In Somali translation of speaks. Hadlid OR hadlaa.
Speaks in Somali vocab. Hadlid OR hadlaa.
What’s the Somali for speaks? Hadlid OR hadlaa.

Somali

for

speaks

: hadlid OR hadlaa.

Posted on

Surface in Somali is sagxad OR dusha soo marid.

In Somali how do you say surface? Sagxad OR dusha soo marid.
Q: What’s surface in Somali? A: sagxad OR dusha soo marid.
How to say surface in Somali. Sagxad OR dusha soo marid.
Say surface in Somali. Sagxad OR dusha soo marid.
The Somali word for surface is sagxad OR dusha soo marid.
How do you say surface in Somali? Sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali vocabulary. Sagxad OR dusha soo marid.
Surface, Somali translation: sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali: sagxad OR dusha soo marid.
What is the Somali word for surface? Sagxad OR dusha soo marid.
What’s the Somali word for surface? It’s sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali translation. Sagxad OR dusha soo marid.
The Somali translation of surface is sagxad OR dusha soo marid.
Somali word for surface: sagxad OR dusha soo marid.
Translation of surface in Somali: sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali is sagxad OR dusha soo marid.
In Somali translation of surface. Sagxad OR dusha soo marid.
Surface in Somali vocab. Sagxad OR dusha soo marid.
What’s the Somali for surface? Sagxad OR dusha soo marid.

Somali

for

surface

: sagxad OR dusha soo marid.