Posted on

How do you say factories in Somali? Warshado.

factories, Somali translation: warshado.
Q: What’s factories in Somali? A: warshado.
What is the Somali word for factories? Warshado.
What’s the Somali word for factories? It’s warshado.
Factories in Somali translation. Warshado.
How do you say factories in Somali? Warshado.
Factories in Somali vocabulary. Warshado.
Factories in Somali: warshado.
In Somali how do you say factories? Warshado.
Translation of factories in Somali: warshado.
Factories in Somali is warshado.
In Somali translation of factories. Warshado.
Factories in Somali vocab. Warshado.
The Somali word for factories is warshado.
How to say factories in Somali. Warshado.
Say factories in Somali. Warshado.
The Somali translation of factories is warshado.
Somali word for factories: warshado.
What’s the Somali for factories? Warshado.

Somali

for

factories

: warshado.

Posted on

How do you say earned in Somali? Kasbaday dakhli ama wax kale.

earned, Somali translation: kasbaday dakhli ama wax kale.
Q: What’s earned in Somali? A: kasbaday dakhli ama wax kale.
What is the Somali word for earned? Kasbaday dakhli ama wax kale.
What’s the Somali word for earned? It’s kasbaday dakhli ama wax kale.
Earned in Somali translation. Kasbaday dakhli ama wax kale.
How do you say earned in Somali? Kasbaday dakhli ama wax kale.
Earned in Somali vocabulary. Kasbaday dakhli ama wax kale.
Earned in Somali: kasbaday dakhli ama wax kale.
In Somali how do you say earned? Kasbaday dakhli ama wax kale.
Translation of earned in Somali: kasbaday dakhli ama wax kale.
Earned in Somali is kasbaday dakhli ama wax kale.
In Somali translation of earned. Kasbaday dakhli ama wax kale.
Earned in Somali vocab. Kasbaday dakhli ama wax kale.
The Somali word for earned is kasbaday dakhli ama wax kale.
How to say earned in Somali. Kasbaday dakhli ama wax kale.
Say earned in Somali. Kasbaday dakhli ama wax kale.
The Somali translation of earned is kasbaday dakhli ama wax kale.
Somali word for earned: kasbaday dakhli ama wax kale.
What’s the Somali for earned? Kasbaday dakhli ama wax kale.

Somali

for

earned

: kasbaday dakhli ama wax kale.

Posted on

How do you say duet in Somali? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

duet, Somali translation: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Q: What’s duet in Somali? A: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What is the Somali word for duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What’s the Somali word for duet? It’s jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali translation. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
How do you say duet in Somali? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali vocabulary. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
In Somali how do you say duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Translation of duet in Somali: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
In Somali translation of duet. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali vocab. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
The Somali word for duet is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
How to say duet in Somali. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Say duet in Somali. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
The Somali translation of duet is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Somali word for duet: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What’s the Somali for duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

Somali

for

duet

: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

Posted on

How do you say courts in Somali? Maxkamado.

courts, Somali translation: maxkamado.
Q: What’s courts in Somali? A: maxkamado.
What is the Somali word for courts? Maxkamado.
What’s the Somali word for courts? It’s maxkamado.
Courts in Somali translation. Maxkamado.
How do you say courts in Somali? Maxkamado.
Courts in Somali vocabulary. Maxkamado.
Courts in Somali: maxkamado.
In Somali how do you say courts? Maxkamado.
Translation of courts in Somali: maxkamado.
Courts in Somali is maxkamado.
In Somali translation of courts. Maxkamado.
Courts in Somali vocab. Maxkamado.
The Somali word for courts is maxkamado.
How to say courts in Somali. Maxkamado.
Say courts in Somali. Maxkamado.
The Somali translation of courts is maxkamado.
Somali word for courts: maxkamado.
What’s the Somali for courts? Maxkamado.

Somali

for

courts

: maxkamado.

Posted on

How do you say vegetables in Somali? Khudhaar.

vegetables, Somali translation: khudhaar.
Q: What’s vegetables in Somali? A: khudhaar.
What is the Somali word for vegetables? Khudhaar.
What’s the Somali word for vegetables? It’s khudhaar.
Vegetables in Somali translation. Khudhaar.
How do you say vegetables in Somali? Khudhaar.
Vegetables in Somali vocabulary. Khudhaar.
Vegetables in Somali: khudhaar.
In Somali how do you say vegetables? Khudhaar.
Translation of vegetables in Somali: khudhaar.
Vegetables in Somali is khudhaar.
In Somali translation of vegetables. Khudhaar.
Vegetables in Somali vocab. Khudhaar.
The Somali word for vegetables is khudhaar.
How to say vegetables in Somali. Khudhaar.
Say vegetables in Somali. Khudhaar.
The Somali translation of vegetables is khudhaar.
Somali word for vegetables: khudhaar.
What’s the Somali for vegetables? Khudhaar.

Somali

for

vegetables

: khudhaar.

Posted on

How do you say praised in Somali? Ammaanay.

praised, Somali translation: ammaanay.
Q: What’s praised in Somali? A: ammaanay.
What is the Somali word for praised? Ammaanay.
What’s the Somali word for praised? It’s ammaanay.
Praised in Somali translation. Ammaanay.
How do you say praised in Somali? Ammaanay.
Praised in Somali vocabulary. Ammaanay.
Praised in Somali: ammaanay.
In Somali how do you say praised? Ammaanay.
Translation of praised in Somali: ammaanay.
Praised in Somali is ammaanay.
In Somali translation of praised. Ammaanay.
Praised in Somali vocab. Ammaanay.
The Somali word for praised is ammaanay.
How to say praised in Somali. Ammaanay.
Say praised in Somali. Ammaanay.
The Somali translation of praised is ammaanay.
Somali word for praised: ammaanay.
What’s the Somali for praised? Ammaanay.

Somali

for

praised

: ammaanay.

Posted on

How do you say phoenix in Somali? Fiines.

phoenix, Somali translation: Fiines.
Q: What’s phoenix in Somali? A: Fiines.
What is the Somali word for phoenix? Fiines.
What’s the Somali word for phoenix? It’s Fiines.
Phoenix in Somali translation. Fiines.
How do you say phoenix in Somali? Fiines.
Phoenix in Somali vocabulary. Fiines.
Phoenix in Somali: Fiines.
In Somali how do you say phoenix? Fiines.
Translation of phoenix in Somali: Fiines.
Phoenix in Somali is Fiines.
In Somali translation of phoenix. Fiines.
Phoenix in Somali vocab. Fiines.
The Somali word for phoenix is Fiines.
How to say phoenix in Somali. Fiines.
Say phoenix in Somali. Fiines.
The Somali translation of phoenix is Fiines.
Somali word for phoenix: Fiines.
What’s the Somali for phoenix? Fiines.

Somali

for

phoenix

: Fiines.

Posted on

How do you say outskirts in Somali? Meesha ama nawaaxiga magaalada.

outskirts, Somali translation: meesha ama nawaaxiga magaalada.
Q: What’s outskirts in Somali? A: meesha ama nawaaxiga magaalada.
What is the Somali word for outskirts? Meesha ama nawaaxiga magaalada.
What’s the Somali word for outskirts? It’s meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali translation. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
How do you say outskirts in Somali? Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali vocabulary. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali: meesha ama nawaaxiga magaalada.
In Somali how do you say outskirts? Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Translation of outskirts in Somali: meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali is meesha ama nawaaxiga magaalada.
In Somali translation of outskirts. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Outskirts in Somali vocab. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
The Somali word for outskirts is meesha ama nawaaxiga magaalada.
How to say outskirts in Somali. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
Say outskirts in Somali. Meesha ama nawaaxiga magaalada.
The Somali translation of outskirts is meesha ama nawaaxiga magaalada.
Somali word for outskirts: meesha ama nawaaxiga magaalada.
What’s the Somali for outskirts? Meesha ama nawaaxiga magaalada.

Somali

for

outskirts

: meesha ama nawaaxiga magaalada.

Posted on

How do you say Methodists in Somali? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Methodists, Somali translation: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Q: What’s Methodists in Somali? A: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What is the Somali word for Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What’s the Somali word for Methodists? It’s xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali translation. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
How do you say Methodists in Somali? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali vocabulary. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
In Somali how do you say Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Translation of Methodists in Somali: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
In Somali translation of Methodists. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Methodists in Somali vocab. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
The Somali word for Methodists is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
How to say Methodists in Somali. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Say Methodists in Somali. Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
The Somali translation of Methodists is xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
Somali word for Methodists: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.
What’s the Somali for Methodists? Xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Somali

for

Methodists

: xubno ka mid ah Diinta Kiristaanka ee barootistanka.

Posted on

How do you say lying in Somali? Been sheegaya.

lying, Somali translation: been sheegaya.
Q: What’s lying in Somali? A: been sheegaya.
What is the Somali word for lying? Been sheegaya.
What’s the Somali word for lying? It’s been sheegaya.
Lying in Somali translation. Been sheegaya.
How do you say lying in Somali? Been sheegaya.
Lying in Somali vocabulary. Been sheegaya.
Lying in Somali: been sheegaya.
In Somali how do you say lying? Been sheegaya.
Translation of lying in Somali: been sheegaya.
Lying in Somali is been sheegaya.
In Somali translation of lying. Been sheegaya.
Lying in Somali vocab. Been sheegaya.
The Somali word for lying is been sheegaya.
How to say lying in Somali. Been sheegaya.
Say lying in Somali. Been sheegaya.
The Somali translation of lying is been sheegaya.
Somali word for lying: been sheegaya.
What’s the Somali for lying? Been sheegaya.

Somali

for

lying

: been sheegaya.