Posted on

How do you say fry in Somali? Shiilid.

fry, Somali translation: shiilid.
Q: What’s fry in Somali? A: shiilid.
What is the Somali word for fry? Shiilid.
What’s the Somali word for fry? It’s shiilid.
Fry in Somali translation. Shiilid.
How do you say fry in Somali? Shiilid.
Fry in Somali vocabulary. Shiilid.
Fry in Somali: shiilid.
In Somali how do you say fry? Shiilid.
Translation of fry in Somali: shiilid.
Fry in Somali is shiilid.
In Somali translation of fry. Shiilid.
Fry in Somali vocab. Shiilid.
The Somali word for fry is shiilid.
How to say fry in Somali. Shiilid.
Say fry in Somali. Shiilid.
The Somali translation of fry is shiilid.
Somali word for fry: shiilid.
What’s the Somali for fry? Shiilid.

Somali

for

fry

: shiilid.

Posted on

How do you say dolphins in Somali? Haanbarooyin.

dolphins, Somali translation: haanbarooyin.
Q: What’s dolphins in Somali? A: haanbarooyin.
What is the Somali word for dolphins? Haanbarooyin.
What’s the Somali word for dolphins? It’s haanbarooyin.
Dolphins in Somali translation. Haanbarooyin.
How do you say dolphins in Somali? Haanbarooyin.
Dolphins in Somali vocabulary. Haanbarooyin.
Dolphins in Somali: haanbarooyin.
In Somali how do you say dolphins? Haanbarooyin.
Translation of dolphins in Somali: haanbarooyin.
Dolphins in Somali is haanbarooyin.
In Somali translation of dolphins. Haanbarooyin.
Dolphins in Somali vocab. Haanbarooyin.
The Somali word for dolphins is haanbarooyin.
How to say dolphins in Somali. Haanbarooyin.
Say dolphins in Somali. Haanbarooyin.
The Somali translation of dolphins is haanbarooyin.
Somali word for dolphins: haanbarooyin.
What’s the Somali for dolphins? Haanbarooyin.

Somali

for

dolphins

: haanbarooyin.

Posted on

How do you say deadline in Somali? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

deadline, Somali translation: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Q: What’s deadline in Somali? A: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What is the Somali word for deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What’s the Somali word for deadline? It’s wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali translation. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
How do you say deadline in Somali? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali vocabulary. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
In Somali how do you say deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Translation of deadline in Somali: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
In Somali translation of deadline. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali vocab. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
The Somali word for deadline is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
How to say deadline in Somali. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Say deadline in Somali. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
The Somali translation of deadline is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Somali word for deadline: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What’s the Somali for deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

Somali

for

deadline

: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

Posted on

How do you say capable in Somali? Awoodi kara.

capable, Somali translation: awoodi kara.
Q: What’s capable in Somali? A: awoodi kara.
What is the Somali word for capable? Awoodi kara.
What’s the Somali word for capable? It’s awoodi kara.
Capable in Somali translation. Awoodi kara.
How do you say capable in Somali? Awoodi kara.
Capable in Somali vocabulary. Awoodi kara.
Capable in Somali: awoodi kara.
In Somali how do you say capable? Awoodi kara.
Translation of capable in Somali: awoodi kara.
Capable in Somali is awoodi kara.
In Somali translation of capable. Awoodi kara.
Capable in Somali vocab. Awoodi kara.
The Somali word for capable is awoodi kara.
How to say capable in Somali. Awoodi kara.
Say capable in Somali. Awoodi kara.
The Somali translation of capable is awoodi kara.
Somali word for capable: awoodi kara.
What’s the Somali for capable? Awoodi kara.

Somali

for

capable

: awoodi kara.

Posted on

How do you say unacceptable in Somali? Aan la aqbali karin.

unacceptable, Somali translation: aan la aqbali karin.
Q: What’s unacceptable in Somali? A: aan la aqbali karin.
What is the Somali word for unacceptable? Aan la aqbali karin.
What’s the Somali word for unacceptable? It’s aan la aqbali karin.
Unacceptable in Somali translation. Aan la aqbali karin.
How do you say unacceptable in Somali? Aan la aqbali karin.
Unacceptable in Somali vocabulary. Aan la aqbali karin.
Unacceptable in Somali: aan la aqbali karin.
In Somali how do you say unacceptable? Aan la aqbali karin.
Translation of unacceptable in Somali: aan la aqbali karin.
Unacceptable in Somali is aan la aqbali karin.
In Somali translation of unacceptable. Aan la aqbali karin.
Unacceptable in Somali vocab. Aan la aqbali karin.
The Somali word for unacceptable is aan la aqbali karin.
How to say unacceptable in Somali. Aan la aqbali karin.
Say unacceptable in Somali. Aan la aqbali karin.
The Somali translation of unacceptable is aan la aqbali karin.
Somali word for unacceptable: aan la aqbali karin.
What’s the Somali for unacceptable? Aan la aqbali karin.

Somali

for

unacceptable

: aan la aqbali karin.

Posted on

How do you say Thai in Somali? Thai – magac waddan.

Thai, Somali translation: Thai – magac waddan.
Q: What’s Thai in Somali? A: Thai – magac waddan.
What is the Somali word for Thai? Thai – magac waddan.
What’s the Somali word for Thai? It’s Thai – magac waddan.
Thai in Somali translation. Thai – magac waddan.
How do you say Thai in Somali? Thai – magac waddan.
Thai in Somali vocabulary. Thai – magac waddan.
Thai in Somali: Thai – magac waddan.
In Somali how do you say Thai? Thai – magac waddan.
Translation of Thai in Somali: Thai – magac waddan.
Thai in Somali is Thai – magac waddan.
In Somali translation of Thai. Thai – magac waddan.
Thai in Somali vocab. Thai – magac waddan.
The Somali word for Thai is Thai – magac waddan.
How to say Thai in Somali. Thai – magac waddan.
Say Thai in Somali. Thai – magac waddan.
The Somali translation of Thai is Thai – magac waddan.
Somali word for Thai: Thai – magac waddan.
What’s the Somali for Thai? Thai – magac waddan.

Somali

for

Thai

: Thai – magac waddan.

Posted on

How do you say spell in Somali? Higaadin.

spell, Somali translation: higaadin.
Q: What’s spell in Somali? A: higaadin.
What is the Somali word for spell? Higaadin.
What’s the Somali word for spell? It’s higaadin.
Spell in Somali translation. Higaadin.
How do you say spell in Somali? Higaadin.
Spell in Somali vocabulary. Higaadin.
Spell in Somali: higaadin.
In Somali how do you say spell? Higaadin.
Translation of spell in Somali: higaadin.
Spell in Somali is higaadin.
In Somali translation of spell. Higaadin.
Spell in Somali vocab. Higaadin.
The Somali word for spell is higaadin.
How to say spell in Somali. Higaadin.
Say spell in Somali. Higaadin.
The Somali translation of spell is higaadin.
Somali word for spell: higaadin.
What’s the Somali for spell? Higaadin.

Somali

for

spell

: higaadin.

Posted on

How do you say policeman in Somali? Boolis.

policeman, Somali translation: boolis.
Q: What’s policeman in Somali? A: boolis.
What is the Somali word for policeman? Boolis.
What’s the Somali word for policeman? It’s boolis.
Policeman in Somali translation. Boolis.
How do you say policeman in Somali? Boolis.
Policeman in Somali vocabulary. Boolis.
Policeman in Somali: boolis.
In Somali how do you say policeman? Boolis.
Translation of policeman in Somali: boolis.
Policeman in Somali is boolis.
In Somali translation of policeman. Boolis.
Policeman in Somali vocab. Boolis.
The Somali word for policeman is boolis.
How to say policeman in Somali. Boolis.
Say policeman in Somali. Boolis.
The Somali translation of policeman is boolis.
Somali word for policeman: boolis.
What’s the Somali for policeman? Boolis.

Somali

for

policeman

: boolis.

Posted on

How do you say nonsense in Somali? Waxaan macno lahayn.

nonsense, Somali translation: waxaan macno lahayn.
Q: What’s nonsense in Somali? A: waxaan macno lahayn.
What is the Somali word for nonsense? Waxaan macno lahayn.
What’s the Somali word for nonsense? It’s waxaan macno lahayn.
Nonsense in Somali translation. Waxaan macno lahayn.
How do you say nonsense in Somali? Waxaan macno lahayn.
Nonsense in Somali vocabulary. Waxaan macno lahayn.
Nonsense in Somali: waxaan macno lahayn.
In Somali how do you say nonsense? Waxaan macno lahayn.
Translation of nonsense in Somali: waxaan macno lahayn.
Nonsense in Somali is waxaan macno lahayn.
In Somali translation of nonsense. Waxaan macno lahayn.
Nonsense in Somali vocab. Waxaan macno lahayn.
The Somali word for nonsense is waxaan macno lahayn.
How to say nonsense in Somali. Waxaan macno lahayn.
Say nonsense in Somali. Waxaan macno lahayn.
The Somali translation of nonsense is waxaan macno lahayn.
Somali word for nonsense: waxaan macno lahayn.
What’s the Somali for nonsense? Waxaan macno lahayn.

Somali

for

nonsense

: waxaan macno lahayn.

Posted on

How do you say manufacturing in Somali? Wax soo saar.

manufacturing, Somali translation: wax soo saar.
Q: What’s manufacturing in Somali? A: wax soo saar.
What is the Somali word for manufacturing? Wax soo saar.
What’s the Somali word for manufacturing? It’s wax soo saar.
Manufacturing in Somali translation. Wax soo saar.
How do you say manufacturing in Somali? Wax soo saar.
Manufacturing in Somali vocabulary. Wax soo saar.
Manufacturing in Somali: wax soo saar.
In Somali how do you say manufacturing? Wax soo saar.
Translation of manufacturing in Somali: wax soo saar.
Manufacturing in Somali is wax soo saar.
In Somali translation of manufacturing. Wax soo saar.
Manufacturing in Somali vocab. Wax soo saar.
The Somali word for manufacturing is wax soo saar.
How to say manufacturing in Somali. Wax soo saar.
Say manufacturing in Somali. Wax soo saar.
The Somali translation of manufacturing is wax soo saar.
Somali word for manufacturing: wax soo saar.
What’s the Somali for manufacturing? Wax soo saar.

Somali

for

manufacturing

: wax soo saar.