Posted on

The Somali word for county is deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.

Q: What’s county in Somali? A: deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
How do you say county in Somali? Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
County in Somali vocabulary. Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
County, Somali translation: deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
County in Somali: deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
How to say county in Somali. Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
Say county in Somali. Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
What is the Somali word for county? Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
What’s the Somali word for county? It’s deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
County in Somali translation. Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
In Somali how do you say county? Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
Translation of county in Somali: deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
County in Somali is deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
In Somali translation of county. Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
County in Somali vocab. Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
The Somali translation of county is deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
Somali word for county: deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.
What’s the Somali for county? Deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.

Somali

for

county

: deegaan go’an oo leh dawlad hoose oo u gaar ah.

Posted on

The Somali word for past is wax tagey.

Q: What’s past in Somali? A: wax tagey.
How do you say past in Somali? Wax tagey.
Past in Somali vocabulary. Wax tagey.
Past, Somali translation: wax tagey.
Past in Somali: wax tagey.
How to say past in Somali. Wax tagey.
Say past in Somali. Wax tagey.
What is the Somali word for past? Wax tagey.
What’s the Somali word for past? It’s wax tagey.
Past in Somali translation. Wax tagey.
In Somali how do you say past? Wax tagey.
Translation of past in Somali: wax tagey.
Past in Somali is wax tagey.
In Somali translation of past. Wax tagey.
Past in Somali vocab. Wax tagey.
The Somali translation of past is wax tagey.
Somali word for past: wax tagey.
What’s the Somali for past? Wax tagey.

Somali

for

past

: wax tagey.

Posted on

The Somali word for quiz is kedis.

Q: What’s quiz in Somali? A: kedis.
How do you say quiz in Somali? Kedis.
Quiz in Somali vocabulary. Kedis.
Quiz, Somali translation: kedis.
Quiz in Somali: kedis.
How to say quiz in Somali. Kedis.
Say quiz in Somali. Kedis.
What is the Somali word for quiz? Kedis.
What’s the Somali word for quiz? It’s kedis.
Quiz in Somali translation. Kedis.
In Somali how do you say quiz? Kedis.
Translation of quiz in Somali: kedis.
Quiz in Somali is kedis.
In Somali translation of quiz. Kedis.
Quiz in Somali vocab. Kedis.
The Somali translation of quiz is kedis.
Somali word for quiz: kedis.
What’s the Somali for quiz? Kedis.

Somali

for

quiz

: kedis.

Posted on

The Somali word for church is Kiniisad.

Q: What’s church in Somali? A: Kiniisad.
How do you say church in Somali? Kiniisad.
Church in Somali vocabulary. Kiniisad.
Church, Somali translation: Kiniisad.
Church in Somali: Kiniisad.
How to say church in Somali. Kiniisad.
Say church in Somali. Kiniisad.
What is the Somali word for church? Kiniisad.
What’s the Somali word for church? It’s Kiniisad.
Church in Somali translation. Kiniisad.
In Somali how do you say church? Kiniisad.
Translation of church in Somali: Kiniisad.
Church in Somali is Kiniisad.
In Somali translation of church. Kiniisad.
Church in Somali vocab. Kiniisad.
The Somali translation of church is Kiniisad.
Somali word for church: Kiniisad.
What’s the Somali for church? Kiniisad.

Somali

for

church

: Kiniisad.

Posted on

The Somali word for copyright is xuquuqda daabacaada.

Q: What’s copyright in Somali? A: xuquuqda daabacaada.
How do you say copyright in Somali? Xuquuqda daabacaada.
Copyright in Somali vocabulary. Xuquuqda daabacaada.
Copyright, Somali translation: xuquuqda daabacaada.
Copyright in Somali: xuquuqda daabacaada.
How to say copyright in Somali. Xuquuqda daabacaada.
Say copyright in Somali. Xuquuqda daabacaada.
What is the Somali word for copyright? Xuquuqda daabacaada.
What’s the Somali word for copyright? It’s xuquuqda daabacaada.
Copyright in Somali translation. Xuquuqda daabacaada.
In Somali how do you say copyright? Xuquuqda daabacaada.
Translation of copyright in Somali: xuquuqda daabacaada.
Copyright in Somali is xuquuqda daabacaada.
In Somali translation of copyright. Xuquuqda daabacaada.
Copyright in Somali vocab. Xuquuqda daabacaada.
The Somali translation of copyright is xuquuqda daabacaada.
Somali word for copyright: xuquuqda daabacaada.
What’s the Somali for copyright? Xuquuqda daabacaada.

Somali

for

copyright

: xuquuqda daabacaada.

Posted on

The Somali word for share is wadaagid.

Q: What’s share in Somali? A: wadaagid.
How do you say share in Somali? Wadaagid.
Share in Somali vocabulary. Wadaagid.
Share, Somali translation: wadaagid.
Share in Somali: wadaagid.
How to say share in Somali. Wadaagid.
Say share in Somali. Wadaagid.
What is the Somali word for share? Wadaagid.
What’s the Somali word for share? It’s wadaagid.
Share in Somali translation. Wadaagid.
In Somali how do you say share? Wadaagid.
Translation of share in Somali: wadaagid.
Share in Somali is wadaagid.
In Somali translation of share. Wadaagid.
Share in Somali vocab. Wadaagid.
The Somali translation of share is wadaagid.
Somali word for share: wadaagid.
What’s the Somali for share? Wadaagid.

Somali

for

share

: wadaagid.

Posted on

The Somali word for young is dhalinyar.

Q: What’s young in Somali? A: dhalinyar.
How do you say young in Somali? Dhalinyar.
Young in Somali vocabulary. Dhalinyar.
Young, Somali translation: dhalinyar.
Young in Somali: dhalinyar.
How to say young in Somali. Dhalinyar.
Say young in Somali. Dhalinyar.
What is the Somali word for young? Dhalinyar.
What’s the Somali word for young? It’s dhalinyar.
Young in Somali translation. Dhalinyar.
In Somali how do you say young? Dhalinyar.
Translation of young in Somali: dhalinyar.
Young in Somali is dhalinyar.
In Somali translation of young. Dhalinyar.
Young in Somali vocab. Dhalinyar.
The Somali translation of young is dhalinyar.
Somali word for young: dhalinyar.
What’s the Somali for young? Dhalinyar.

Somali

for

young

: dhalinyar.

Posted on

The Somali word for card is kaadh.

Q: What’s card in Somali? A: kaadh.
How do you say card in Somali? Kaadh.
Card in Somali vocabulary. Kaadh.
Card, Somali translation: kaadh.
Card in Somali: kaadh.
How to say card in Somali. Kaadh.
Say card in Somali. Kaadh.
What is the Somali word for card? Kaadh.
What’s the Somali word for card? It’s kaadh.
Card in Somali translation. Kaadh.
In Somali how do you say card? Kaadh.
Translation of card in Somali: kaadh.
Card in Somali is kaadh.
In Somali translation of card. Kaadh.
Card in Somali vocab. Kaadh.
The Somali translation of card is kaadh.
Somali word for card: kaadh.
What’s the Somali for card? Kaadh.

Somali

for

card

: kaadh.

Posted on

The Somali word for doctor is dhakhtar.

Q: What’s doctor in Somali? A: dhakhtar.
How do you say doctor in Somali? Dhakhtar.
Doctor in Somali vocabulary. Dhakhtar.
Doctor, Somali translation: dhakhtar.
Doctor in Somali: dhakhtar.
How to say doctor in Somali. Dhakhtar.
Say doctor in Somali. Dhakhtar.
What is the Somali word for doctor? Dhakhtar.
What’s the Somali word for doctor? It’s dhakhtar.
Doctor in Somali translation. Dhakhtar.
In Somali how do you say doctor? Dhakhtar.
Translation of doctor in Somali: dhakhtar.
Doctor in Somali is dhakhtar.
In Somali translation of doctor. Dhakhtar.
Doctor in Somali vocab. Dhakhtar.
The Somali translation of doctor is dhakhtar.
Somali word for doctor: dhakhtar.
What’s the Somali for doctor? Dhakhtar.

Somali

for

doctor

: dhakhtar.

Posted on

The Somali word for rugby is ciyaarta roobida.

Q: What’s rugby in Somali? A: ciyaarta roobida.
How do you say rugby in Somali? Ciyaarta roobida.
Rugby in Somali vocabulary. Ciyaarta roobida.
Rugby, Somali translation: ciyaarta roobida.
Rugby in Somali: ciyaarta roobida.
How to say rugby in Somali. Ciyaarta roobida.
Say rugby in Somali. Ciyaarta roobida.
What is the Somali word for rugby? Ciyaarta roobida.
What’s the Somali word for rugby? It’s ciyaarta roobida.
Rugby in Somali translation. Ciyaarta roobida.
In Somali how do you say rugby? Ciyaarta roobida.
Translation of rugby in Somali: ciyaarta roobida.
Rugby in Somali is ciyaarta roobida.
In Somali translation of rugby. Ciyaarta roobida.
Rugby in Somali vocab. Ciyaarta roobida.
The Somali translation of rugby is ciyaarta roobida.
Somali word for rugby: ciyaarta roobida.
What’s the Somali for rugby? Ciyaarta roobida.

Somali

for

rugby

: ciyaarta roobida.