Posted on

What’s the Somali word for walls? It’s gidaaro.

How do you say walls in Somali? gidaaro.
Q: What’s walls in Somali? A: gidaaro.
Walls in Somali: gidaaro.
How to say walls in Somali. Gidaaro.

Walls in Somali vocabulary. Gidaaro.
Walls, Somali translation: gidaaro.
Say walls in Somali. Gidaaro.
What is the Somali word for walls? Gidaaro.
In Somali how do you say walls? Gidaaro.
Translation of walls in Somali: gidaaro.
What’s the Somali word for walls? It’s gidaaro.
Walls in Somali translation. Gidaaro.
Walls in Somali is gidaaro.
In Somali translation of walls. Gidaaro.
What’s the Somali for walls? Gidaaro.
Walls in Somali vocab. Gidaaro.
The Somali translation of walls is gidaaro.
Somali word for walls: gidaaro.
The Somali word for walls is gidaaro.

Somali

for

walls

: gidaaro.

Posted on

What’s the Somali word for typical? It’s la mid ah.

How do you say typical in Somali? la mid ah.
Q: What’s typical in Somali? A: la mid ah.
Typical in Somali: la mid ah.
How to say typical in Somali. La mid ah.

Typical in Somali vocabulary. La mid ah.
Typical, Somali translation: la mid ah.
Say typical in Somali. La mid ah.
What is the Somali word for typical? La mid ah.
In Somali how do you say typical? La mid ah.
Translation of typical in Somali: la mid ah.
What’s the Somali word for typical? It’s la mid ah.
Typical in Somali translation. La mid ah.
Typical in Somali is la mid ah.
In Somali translation of typical. La mid ah.
What’s the Somali for typical? La mid ah.
Typical in Somali vocab. La mid ah.
The Somali translation of typical is la mid ah.
Somali word for typical: la mid ah.
The Somali word for typical is la mid ah.

Somali

for

typical

: la mid ah.

Posted on

What’s the Somali word for slow? It’s tartiib.

How do you say slow in Somali? tartiib.
Q: What’s slow in Somali? A: tartiib.
Slow in Somali: tartiib.
How to say slow in Somali. Tartiib.

Slow in Somali vocabulary. Tartiib.
Slow, Somali translation: tartiib.
Say slow in Somali. Tartiib.
What is the Somali word for slow? Tartiib.
In Somali how do you say slow? Tartiib.
Translation of slow in Somali: tartiib.
What’s the Somali word for slow? It’s tartiib.
Slow in Somali translation. Tartiib.
Slow in Somali is tartiib.
In Somali translation of slow. Tartiib.
What’s the Somali for slow? Tartiib.
Slow in Somali vocab. Tartiib.
The Somali translation of slow is tartiib.
Somali word for slow: tartiib.
The Somali word for slow is tartiib.

Somali

for

slow

: tartiib.

Posted on

What’s the Somali word for paradise? It’s janno.

How do you say paradise in Somali? janno.
Q: What’s paradise in Somali? A: janno.
Paradise in Somali: janno.
How to say paradise in Somali. Janno.

Paradise in Somali vocabulary. Janno.
Paradise, Somali translation: janno.
Say paradise in Somali. Janno.
What is the Somali word for paradise? Janno.
In Somali how do you say paradise? Janno.
Translation of paradise in Somali: janno.
What’s the Somali word for paradise? It’s janno.
Paradise in Somali translation. Janno.
Paradise in Somali is janno.
In Somali translation of paradise. Janno.
What’s the Somali for paradise? Janno.
Paradise in Somali vocab. Janno.
The Somali translation of paradise is janno.
Somali word for paradise: janno.
The Somali word for paradise is janno.

Somali

for

paradise

: janno.

Posted on

What’s the Somali word for brain? It’s maskax.

How do you say brain in Somali? maskax.
Q: What’s brain in Somali? A: maskax.
Brain in Somali: maskax.
How to say brain in Somali. Maskax.

Brain in Somali vocabulary. Maskax.
Brain, Somali translation: maskax.
Say brain in Somali. Maskax.
What is the Somali word for brain? Maskax.
In Somali how do you say brain? Maskax.
Translation of brain in Somali: maskax.
What’s the Somali word for brain? It’s maskax.
Brain in Somali translation. Maskax.
Brain in Somali is maskax.
In Somali translation of brain. Maskax.
What’s the Somali for brain? Maskax.
Brain in Somali vocab. Maskax.
The Somali translation of brain is maskax.
Somali word for brain: maskax.
The Somali word for brain is maskax.

Somali

for

brain

: maskax.

Posted on

What’s the Somali word for religious? It’s diineed.

How do you say religious in Somali? diineed.
Q: What’s religious in Somali? A: diineed.
Religious in Somali: diineed.
How to say religious in Somali. Diineed.

Religious in Somali vocabulary. Diineed.
Religious, Somali translation: diineed.
Say religious in Somali. Diineed.
What is the Somali word for religious? Diineed.
In Somali how do you say religious? Diineed.
Translation of religious in Somali: diineed.
What’s the Somali word for religious? It’s diineed.
Religious in Somali translation. Diineed.
Religious in Somali is diineed.
In Somali translation of religious. Diineed.
What’s the Somali for religious? Diineed.
Religious in Somali vocab. Diineed.
The Somali translation of religious is diineed.
Somali word for religious: diineed.
The Somali word for religious is diineed.

Somali

for

religious

: diineed.

Posted on

What’s the Somali word for unable? It’s aan awoodin.

How do you say unable in Somali? aan awoodin.
Q: What’s unable in Somali? A: aan awoodin.
Unable in Somali: aan awoodin.
How to say unable in Somali. Aan awoodin.

Unable in Somali vocabulary. Aan awoodin.
Unable, Somali translation: aan awoodin.
Say unable in Somali. Aan awoodin.
What is the Somali word for unable? Aan awoodin.
In Somali how do you say unable? Aan awoodin.
Translation of unable in Somali: aan awoodin.
What’s the Somali word for unable? It’s aan awoodin.
Unable in Somali translation. Aan awoodin.
Unable in Somali is aan awoodin.
In Somali translation of unable. Aan awoodin.
What’s the Somali for unable? Aan awoodin.
Unable in Somali vocab. Aan awoodin.
The Somali translation of unable is aan awoodin.
Somali word for unable: aan awoodin.
The Somali word for unable is aan awoodin.

Somali

for

unable

: aan awoodin.

Posted on

What’s the Somali word for demand? It’s baahi.

How do you say demand in Somali? baahi.
Q: What’s demand in Somali? A: baahi.
Demand in Somali: baahi.
How to say demand in Somali. Baahi.

Demand in Somali vocabulary. Baahi.
Demand, Somali translation: baahi.
Say demand in Somali. Baahi.
What is the Somali word for demand? Baahi.
In Somali how do you say demand? Baahi.
Translation of demand in Somali: baahi.
What’s the Somali word for demand? It’s baahi.
Demand in Somali translation. Baahi.
Demand in Somali is baahi.
In Somali translation of demand. Baahi.
What’s the Somali for demand? Baahi.
Demand in Somali vocab. Baahi.
The Somali translation of demand is baahi.
Somali word for demand: baahi.
The Somali word for demand is baahi.

Somali

for

demand

: baahi.

Posted on

What’s the Somali word for mums? It’s hooyooyin.

How do you say mums in Somali? hooyooyin.
Q: What’s mums in Somali? A: hooyooyin.
Mums in Somali: hooyooyin.
How to say mums in Somali. Hooyooyin.

Mums in Somali vocabulary. Hooyooyin.
Mums, Somali translation: hooyooyin.
Say mums in Somali. Hooyooyin.
What is the Somali word for mums? Hooyooyin.
In Somali how do you say mums? Hooyooyin.
Translation of mums in Somali: hooyooyin.
What’s the Somali word for mums? It’s hooyooyin.
Mums in Somali translation. Hooyooyin.
Mums in Somali is hooyooyin.
In Somali translation of mums. Hooyooyin.
What’s the Somali for mums? Hooyooyin.
Mums in Somali vocab. Hooyooyin.
The Somali translation of mums is hooyooyin.
Somali word for mums: hooyooyin.
The Somali word for mums is hooyooyin.

Somali

for

mums

: hooyooyin.

Posted on

What’s the Somali word for wonderland? It’s meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.

How do you say wonderland in Somali? meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Q: What’s wonderland in Somali? A: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland in Somali: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
How to say wonderland in Somali. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.

Wonderland in Somali vocabulary. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland, Somali translation: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Say wonderland in Somali. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
What is the Somali word for wonderland? Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
In Somali how do you say wonderland? Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Translation of wonderland in Somali: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
What’s the Somali word for wonderland? It’s meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland in Somali translation. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland in Somali is meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
In Somali translation of wonderland. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
What’s the Somali for wonderland? Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Wonderland in Somali vocab. Meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
The Somali translation of wonderland is meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
Somali word for wonderland: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.
The Somali word for wonderland is meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.

Somali

for

wonderland

: meel ay buuxaan waxyaallo qurux iyo xiiso badan.