Posted on

Falling in Somali is soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.

In Somali how do you say falling? Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Q: What’s falling in Somali? A: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
How to say falling in Somali. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Say falling in Somali. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
The Somali word for falling is soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
How do you say falling in Somali? Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali vocabulary. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling, Somali translation: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
What is the Somali word for falling? Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
What’s the Somali word for falling? It’s soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali translation. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
The Somali translation of falling is soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Somali word for falling: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Translation of falling in Somali: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali is soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
In Somali translation of falling. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
Falling in Somali vocab. Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.
What’s the Somali for falling? Soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.

Somali

for

falling

: soo dhicid OR dhicid OR si cusub noqosho.

Posted on

Shots in Somali is xabbado ridid OR toogashooyin.

In Somali how do you say shots? Xabbado ridid OR toogashooyin.
Q: What’s shots in Somali? A: xabbado ridid OR toogashooyin.
How to say shots in Somali. Xabbado ridid OR toogashooyin.
Say shots in Somali. Xabbado ridid OR toogashooyin.
The Somali word for shots is xabbado ridid OR toogashooyin.
How do you say shots in Somali? Xabbado ridid OR toogashooyin.
Shots in Somali vocabulary. Xabbado ridid OR toogashooyin.
Shots, Somali translation: xabbado ridid OR toogashooyin.
Shots in Somali: xabbado ridid OR toogashooyin.
What is the Somali word for shots? Xabbado ridid OR toogashooyin.
What’s the Somali word for shots? It’s xabbado ridid OR toogashooyin.
Shots in Somali translation. Xabbado ridid OR toogashooyin.
The Somali translation of shots is xabbado ridid OR toogashooyin.
Somali word for shots: xabbado ridid OR toogashooyin.
Translation of shots in Somali: xabbado ridid OR toogashooyin.
Shots in Somali is xabbado ridid OR toogashooyin.
In Somali translation of shots. Xabbado ridid OR toogashooyin.
Shots in Somali vocab. Xabbado ridid OR toogashooyin.
What’s the Somali for shots? Xabbado ridid OR toogashooyin.

Somali

for

shots

: xabbado ridid OR toogashooyin.

Posted on

Joint in Somali is guntin OR kalagoys.

In Somali how do you say joint? Guntin OR kalagoys.
Q: What’s joint in Somali? A: guntin OR kalagoys.
How to say joint in Somali. Guntin OR kalagoys.
Say joint in Somali. Guntin OR kalagoys.
The Somali word for joint is guntin OR kalagoys.
How do you say joint in Somali? Guntin OR kalagoys.
Joint in Somali vocabulary. Guntin OR kalagoys.
Joint, Somali translation: guntin OR kalagoys.
Joint in Somali: guntin OR kalagoys.
What is the Somali word for joint? Guntin OR kalagoys.
What’s the Somali word for joint? It’s guntin OR kalagoys.
Joint in Somali translation. Guntin OR kalagoys.
The Somali translation of joint is guntin OR kalagoys.
Somali word for joint: guntin OR kalagoys.
Translation of joint in Somali: guntin OR kalagoys.
Joint in Somali is guntin OR kalagoys.
In Somali translation of joint. Guntin OR kalagoys.
Joint in Somali vocab. Guntin OR kalagoys.
What’s the Somali for joint? Guntin OR kalagoys.

Somali

for

joint

: guntin OR kalagoys.

Posted on

Frequently in Somali is aalaa OR marmar badan.

In Somali how do you say frequently? Aalaa OR marmar badan.
Q: What’s frequently in Somali? A: aalaa OR marmar badan.
How to say frequently in Somali. Aalaa OR marmar badan.
Say frequently in Somali. Aalaa OR marmar badan.
The Somali word for frequently is aalaa OR marmar badan.
How do you say frequently in Somali? Aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali vocabulary. Aalaa OR marmar badan.
Frequently, Somali translation: aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali: aalaa OR marmar badan.
What is the Somali word for frequently? Aalaa OR marmar badan.
What’s the Somali word for frequently? It’s aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali translation. Aalaa OR marmar badan.
The Somali translation of frequently is aalaa OR marmar badan.
Somali word for frequently: aalaa OR marmar badan.
Translation of frequently in Somali: aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali is aalaa OR marmar badan.
In Somali translation of frequently. Aalaa OR marmar badan.
Frequently in Somali vocab. Aalaa OR marmar badan.
What’s the Somali for frequently? Aalaa OR marmar badan.

Somali

for

frequently

: aalaa OR marmar badan.

Posted on

Except in Somali is ma’ahee OR mooyaane.

In Somali how do you say except? Ma’ahee OR mooyaane.
Q: What’s except in Somali? A: ma’ahee OR mooyaane.
How to say except in Somali. Ma’ahee OR mooyaane.
Say except in Somali. Ma’ahee OR mooyaane.
The Somali word for except is ma’ahee OR mooyaane.
How do you say except in Somali? Ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali vocabulary. Ma’ahee OR mooyaane.
Except, Somali translation: ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali: ma’ahee OR mooyaane.
What is the Somali word for except? Ma’ahee OR mooyaane.
What’s the Somali word for except? It’s ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali translation. Ma’ahee OR mooyaane.
The Somali translation of except is ma’ahee OR mooyaane.
Somali word for except: ma’ahee OR mooyaane.
Translation of except in Somali: ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali is ma’ahee OR mooyaane.
In Somali translation of except. Ma’ahee OR mooyaane.
Except in Somali vocab. Ma’ahee OR mooyaane.
What’s the Somali for except? Ma’ahee OR mooyaane.

Somali

for

except

: ma’ahee OR mooyaane.

Posted on

Reflect in Somali is humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.

In Somali how do you say reflect? Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Q: What’s reflect in Somali? A: humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
How to say reflect in Somali. Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Say reflect in Somali. Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
The Somali word for reflect is humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
How do you say reflect in Somali? Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Reflect in Somali vocabulary. Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Reflect, Somali translation: humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Reflect in Somali: humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
What is the Somali word for reflect? Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
What’s the Somali word for reflect? It’s humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Reflect in Somali translation. Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
The Somali translation of reflect is humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Somali word for reflect: humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Translation of reflect in Somali: humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Reflect in Somali is humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
In Somali translation of reflect. Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
Reflect in Somali vocab. Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.
What’s the Somali for reflect? Humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.

Somali

for

reflect

: humaag noqod OR ka ra’yi bixin OR ka baaraandegid.

Posted on

Purpose in Somali is danta OR hadaf OR ujeedada.

In Somali how do you say purpose? Danta OR hadaf OR ujeedada.
Q: What’s purpose in Somali? A: danta OR hadaf OR ujeedada.
How to say purpose in Somali. Danta OR hadaf OR ujeedada.
Say purpose in Somali. Danta OR hadaf OR ujeedada.
The Somali word for purpose is danta OR hadaf OR ujeedada.
How do you say purpose in Somali? Danta OR hadaf OR ujeedada.
Purpose in Somali vocabulary. Danta OR hadaf OR ujeedada.
Purpose, Somali translation: danta OR hadaf OR ujeedada.
Purpose in Somali: danta OR hadaf OR ujeedada.
What is the Somali word for purpose? Danta OR hadaf OR ujeedada.
What’s the Somali word for purpose? It’s danta OR hadaf OR ujeedada.
Purpose in Somali translation. Danta OR hadaf OR ujeedada.
The Somali translation of purpose is danta OR hadaf OR ujeedada.
Somali word for purpose: danta OR hadaf OR ujeedada.
Translation of purpose in Somali: danta OR hadaf OR ujeedada.
Purpose in Somali is danta OR hadaf OR ujeedada.
In Somali translation of purpose. Danta OR hadaf OR ujeedada.
Purpose in Somali vocab. Danta OR hadaf OR ujeedada.
What’s the Somali for purpose? Danta OR hadaf OR ujeedada.

Somali

for

purpose

: danta OR hadaf OR ujeedada.

Posted on

Minor in Somali is ahmiyad yar OR qof carruur ah.

In Somali how do you say minor? Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Q: What’s minor in Somali? A: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
How to say minor in Somali. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Say minor in Somali. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
The Somali word for minor is ahmiyad yar OR qof carruur ah.
How do you say minor in Somali? Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali vocabulary. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor, Somali translation: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
What is the Somali word for minor? Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
What’s the Somali word for minor? It’s ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali translation. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
The Somali translation of minor is ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Somali word for minor: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Translation of minor in Somali: ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali is ahmiyad yar OR qof carruur ah.
In Somali translation of minor. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
Minor in Somali vocab. Ahmiyad yar OR qof carruur ah.
What’s the Somali for minor? Ahmiyad yar OR qof carruur ah.

Somali

for

minor

: ahmiyad yar OR qof carruur ah.

Posted on

Serving in Somali is u adeegid OR u khidmayn.

In Somali how do you say serving? U adeegid OR u khidmayn.
Q: What’s serving in Somali? A: u adeegid OR u khidmayn.
How to say serving in Somali. U adeegid OR u khidmayn.
Say serving in Somali. U adeegid OR u khidmayn.
The Somali word for serving is u adeegid OR u khidmayn.
How do you say serving in Somali? U adeegid OR u khidmayn.
Serving in Somali vocabulary. U adeegid OR u khidmayn.
Serving, Somali translation: u adeegid OR u khidmayn.
Serving in Somali: u adeegid OR u khidmayn.
What is the Somali word for serving? U adeegid OR u khidmayn.
What’s the Somali word for serving? It’s u adeegid OR u khidmayn.
Serving in Somali translation. U adeegid OR u khidmayn.
The Somali translation of serving is u adeegid OR u khidmayn.
Somali word for serving: u adeegid OR u khidmayn.
Translation of serving in Somali: u adeegid OR u khidmayn.
Serving in Somali is u adeegid OR u khidmayn.
In Somali translation of serving. U adeegid OR u khidmayn.
Serving in Somali vocab. U adeegid OR u khidmayn.
What’s the Somali for serving? U adeegid OR u khidmayn.

Somali

for

serving

: u adeegid OR u khidmayn.

Posted on

Marked in Somali is calaamadsan OR la calaamadiyey.

In Somali how do you say marked? Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Q: What’s marked in Somali? A: calaamadsan OR la calaamadiyey.
How to say marked in Somali. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Say marked in Somali. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
The Somali word for marked is calaamadsan OR la calaamadiyey.
How do you say marked in Somali? Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali vocabulary. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked, Somali translation: calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali: calaamadsan OR la calaamadiyey.
What is the Somali word for marked? Calaamadsan OR la calaamadiyey.
What’s the Somali word for marked? It’s calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali translation. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
The Somali translation of marked is calaamadsan OR la calaamadiyey.
Somali word for marked: calaamadsan OR la calaamadiyey.
Translation of marked in Somali: calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali is calaamadsan OR la calaamadiyey.
In Somali translation of marked. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
Marked in Somali vocab. Calaamadsan OR la calaamadiyey.
What’s the Somali for marked? Calaamadsan OR la calaamadiyey.

Somali

for

marked

: calaamadsan OR la calaamadiyey.