Posted on

Operators in Somali is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.

In Somali how do you say operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Q: What’s operators in Somali? A: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
How to say operators in Somali. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Say operators in Somali. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
The Somali word for operators is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
How do you say operators in Somali? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali vocabulary. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators, Somali translation: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What is the Somali word for operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What’s the Somali word for operators? It’s xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali translation. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
The Somali translation of operators is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Somali word for operators: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Translation of operators in Somali: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali is xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
In Somali translation of operators. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
Operators in Somali vocab. Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.
What’s the Somali for operators? Xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.

Somali

for

operators

: xidhiidhiyayaal telafoon OR ku shaqeeyayaal.