Posted on

Onboard in Somali is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.

In Somali how do you say onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Q: What’s onboard in Somali? A: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
How to say onboard in Somali. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Say onboard in Somali. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
The Somali word for onboard is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
How do you say onboard in Somali? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali vocabulary. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard, Somali translation: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What is the Somali word for onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What’s the Somali word for onboard? It’s dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali translation. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
The Somali translation of onboard is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Somali word for onboard: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Translation of onboard in Somali: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali is dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
In Somali translation of onboard. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
Onboard in Somali vocab. Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.
What’s the Somali for onboard? Dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.

Somali

for

onboard

: dul-saaran OR fuushan sida diyaarad OR tareen ama bas.