Posted on

Nominations in Somali is doorashooyin OR magacaabidyo.

In Somali how do you say nominations? Doorashooyin OR magacaabidyo.
Q: What’s nominations in Somali? A: doorashooyin OR magacaabidyo.
How to say nominations in Somali. Doorashooyin OR magacaabidyo.
Say nominations in Somali. Doorashooyin OR magacaabidyo.
The Somali word for nominations is doorashooyin OR magacaabidyo.
How do you say nominations in Somali? Doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali vocabulary. Doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations, Somali translation: doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali: doorashooyin OR magacaabidyo.
What is the Somali word for nominations? Doorashooyin OR magacaabidyo.
What’s the Somali word for nominations? It’s doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali translation. Doorashooyin OR magacaabidyo.
The Somali translation of nominations is doorashooyin OR magacaabidyo.
Somali word for nominations: doorashooyin OR magacaabidyo.
Translation of nominations in Somali: doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali is doorashooyin OR magacaabidyo.
In Somali translation of nominations. Doorashooyin OR magacaabidyo.
Nominations in Somali vocab. Doorashooyin OR magacaabidyo.
What’s the Somali for nominations? Doorashooyin OR magacaabidyo.

Somali

for

nominations

: doorashooyin OR magacaabidyo.