Posted on

Lifts in Somali is kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.

In Somali how do you say lifts? Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Q: What’s lifts in Somali? A: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
How to say lifts in Somali. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Say lifts in Somali. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
The Somali word for lifts is kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
How do you say lifts in Somali? Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali vocabulary. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts, Somali translation: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
What is the Somali word for lifts? Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
What’s the Somali word for lifts? It’s kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali translation. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
The Somali translation of lifts is kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Somali word for lifts: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Translation of lifts in Somali: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali is kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
In Somali translation of lifts. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
Lifts in Somali vocab. Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.
What’s the Somali for lifts? Kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.

Somali

for

lifts

: kor u qaadid OR kor u hinjin OR joojin OR baabi’in OR baabuurro lacag la’aan dad kuugu qaadid OR wiishashka dadka qaada.