Posted on

Influences in Somali is raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.

In Somali how do you say influences? Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Q: What’s influences in Somali? A: raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
How to say influences in Somali. Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Say influences in Somali. Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
The Somali word for influences is raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
How do you say influences in Somali? Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Influences in Somali vocabulary. Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Influences, Somali translation: raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Influences in Somali: raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
What is the Somali word for influences? Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
What’s the Somali word for influences? It’s raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Influences in Somali translation. Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
The Somali translation of influences is raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Somali word for influences: raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Translation of influences in Somali: raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Influences in Somali is raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
In Somali translation of influences. Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
Influences in Somali vocab. Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.
What’s the Somali for influences? Raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.

Somali

for

influences

: raad ku yeelasho OR jeclaysiin OR saamayn.