Posted on

How do you say roundabouts in Somali? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

roundabouts, Somali translation: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Q: What’s roundabouts in Somali? A: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What is the Somali word for roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali word for roundabouts? It’s goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali translation. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How do you say roundabouts in Somali? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali vocabulary. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali how do you say roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Translation of roundabouts in Somali: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
In Somali translation of roundabouts. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Roundabouts in Somali vocab. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali word for roundabouts is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
How to say roundabouts in Somali. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Say roundabouts in Somali. Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
The Somali translation of roundabouts is goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
Somali word for roundabouts: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.
What’s the Somali for roundabouts? Goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.

Somali

for

roundabouts

: goobaabinno waddada ku dhex taala oo kala qaybisa wadooyin dhowr ah.