Posted on

How do you say representatives in Somali? Wakiillo ka wakiilo noqosho.

representatives, Somali translation: wakiillo ka wakiilo noqosho.
Q: What’s representatives in Somali? A: wakiillo ka wakiilo noqosho.
What is the Somali word for representatives? Wakiillo ka wakiilo noqosho.
What’s the Somali word for representatives? It’s wakiillo ka wakiilo noqosho.
Representatives in Somali translation. Wakiillo ka wakiilo noqosho.
How do you say representatives in Somali? Wakiillo ka wakiilo noqosho.
Representatives in Somali vocabulary. Wakiillo ka wakiilo noqosho.
Representatives in Somali: wakiillo ka wakiilo noqosho.
In Somali how do you say representatives? Wakiillo ka wakiilo noqosho.
Translation of representatives in Somali: wakiillo ka wakiilo noqosho.
Representatives in Somali is wakiillo ka wakiilo noqosho.
In Somali translation of representatives. Wakiillo ka wakiilo noqosho.
Representatives in Somali vocab. Wakiillo ka wakiilo noqosho.
The Somali word for representatives is wakiillo ka wakiilo noqosho.
How to say representatives in Somali. Wakiillo ka wakiilo noqosho.
Say representatives in Somali. Wakiillo ka wakiilo noqosho.
The Somali translation of representatives is wakiillo ka wakiilo noqosho.
Somali word for representatives: wakiillo ka wakiilo noqosho.
What’s the Somali for representatives? Wakiillo ka wakiilo noqosho.

Somali

for

representatives

: wakiillo ka wakiilo noqosho.