Posted on

How do you say lorries in Somali? Baabuurta xamuulka.

lorries, Somali translation: baabuurta xamuulka.
Q: What’s lorries in Somali? A: baabuurta xamuulka.
What is the Somali word for lorries? Baabuurta xamuulka.
What’s the Somali word for lorries? It’s baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali translation. Baabuurta xamuulka.
How do you say lorries in Somali? Baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali vocabulary. Baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali: baabuurta xamuulka.
In Somali how do you say lorries? Baabuurta xamuulka.
Translation of lorries in Somali: baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali is baabuurta xamuulka.
In Somali translation of lorries. Baabuurta xamuulka.
Lorries in Somali vocab. Baabuurta xamuulka.
The Somali word for lorries is baabuurta xamuulka.
How to say lorries in Somali. Baabuurta xamuulka.
Say lorries in Somali. Baabuurta xamuulka.
The Somali translation of lorries is baabuurta xamuulka.
Somali word for lorries: baabuurta xamuulka.
What’s the Somali for lorries? Baabuurta xamuulka.

Somali

for

lorries

: baabuurta xamuulka.