Posted on

How do you say logo in Somali? Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.

logo, Somali translation: calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Q: What’s logo in Somali? A: calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
What is the Somali word for logo? Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
What’s the Somali word for logo? It’s calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Logo in Somali translation. Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
How do you say logo in Somali? Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Logo in Somali vocabulary. Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Logo in Somali: calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
In Somali how do you say logo? Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Translation of logo in Somali: calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Logo in Somali is calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
In Somali translation of logo. Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Logo in Somali vocab. Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
The Somali word for logo is calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
How to say logo in Somali. Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Say logo in Somali. Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
The Somali translation of logo is calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
Somali word for logo: calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.
What’s the Somali for logo? Calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.

Somali

for

logo

: calaamada u goonida ha shirkadda ama hay’ad ama urur.