Posted on

How do you say frontman in Somali? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.

frontman, Somali translation: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Q: What’s frontman in Somali? A: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What is the Somali word for frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What’s the Somali word for frontman? It’s qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali translation. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
How do you say frontman in Somali? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali vocabulary. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
In Somali how do you say frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Translation of frontman in Somali: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
In Somali translation of frontman. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Frontman in Somali vocab. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
The Somali word for frontman is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
How to say frontman in Somali. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Say frontman in Somali. Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
The Somali translation of frontman is qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
Somali word for frontman: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.
What’s the Somali for frontman? Qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.

Somali

for

frontman

: qofka matalaya hay’ad oo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo dadka.