Posted on

How do you say duet in Somali? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

duet, Somali translation: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Q: What’s duet in Somali? A: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What is the Somali word for duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What’s the Somali word for duet? It’s jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali translation. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
How do you say duet in Somali? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali vocabulary. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
In Somali how do you say duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Translation of duet in Somali: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
In Somali translation of duet. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Duet in Somali vocab. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
The Somali word for duet is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
How to say duet in Somali. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Say duet in Somali. Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
The Somali translation of duet is jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
Somali word for duet: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.
What’s the Somali for duet? Jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.

Somali

for

duet

: jilitaan laba heesaa ama laba coob-ka ciyaarayaal.