Posted on

How do you say deadline in Somali? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

deadline, Somali translation: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Q: What’s deadline in Somali? A: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What is the Somali word for deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What’s the Somali word for deadline? It’s wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali translation. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
How do you say deadline in Somali? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali vocabulary. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
In Somali how do you say deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Translation of deadline in Somali: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
In Somali translation of deadline. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Deadline in Somali vocab. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
The Somali word for deadline is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
How to say deadline in Somali. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Say deadline in Somali. Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
The Somali translation of deadline is wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
Somali word for deadline: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.
What’s the Somali for deadline? Wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.

Somali

for

deadline

: wakhtiga kama dambaysta ah ee hawl ama wax loo qabto.