Posted on

How do you say affecting in Somali? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.

affecting, Somali translation: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Q: What’s affecting in Somali? A: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
What is the Somali word for affecting? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
What’s the Somali word for affecting? It’s wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali translation. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
How do you say affecting in Somali? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali vocabulary. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
In Somali how do you say affecting? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Translation of affecting in Somali: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali is wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
In Somali translation of affecting. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Affecting in Somali vocab. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
The Somali word for affecting is wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
How to say affecting in Somali. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Say affecting in Somali. Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
The Somali translation of affecting is wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
Somali word for affecting: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.
What’s the Somali for affecting? Wax ku saameeya ama ku dareen galiya.

Somali

for

affecting

: wax ku saameeya ama ku dareen galiya.