Posted on

Headline in Somali is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.

In Somali how do you say headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Q: What’s headline in Somali? A: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
How to say headline in Somali. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Say headline in Somali. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
The Somali word for headline is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
How do you say headline in Somali? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali vocabulary. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline, Somali translation: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What is the Somali word for headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What’s the Somali word for headline? It’s warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali translation. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
The Somali translation of headline is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Somali word for headline: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Translation of headline in Somali: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali is warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
In Somali translation of headline. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
Headline in Somali vocab. Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.
What’s the Somali for headline? Warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.

Somali

for

headline

: warka madaxdiisa OR cinwaan-maqaal.