Posted on

Heading in Somali is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

In Somali how do you say heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Q: What’s heading in Somali? A: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
How to say heading in Somali. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Say heading in Somali. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
The Somali word for heading is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
How do you say heading in Somali? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali vocabulary. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading, Somali translation: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What is the Somali word for heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What’s the Somali word for heading? It’s cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali translation. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
The Somali translation of heading is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Somali word for heading: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Translation of heading in Somali: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali is cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
In Somali translation of heading. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
Heading in Somali vocab. Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.
What’s the Somali for heading? Cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.

Somali

for

heading

: cinwaan OR cinwaanka qoraalka loo sameeyo.