Posted on

Handed in Somali is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

In Somali how do you say handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Q: What’s handed in Somali? A: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
How to say handed in Somali. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Say handed in Somali. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
The Somali word for handed is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
How do you say handed in Somali? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali vocabulary. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed, Somali translation: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What is the Somali word for handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What’s the Somali word for handed? It’s gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali translation. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
The Somali translation of handed is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Somali word for handed: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Translation of handed in Somali: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali is gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
In Somali translation of handed. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
Handed in Somali vocab. Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.
What’s the Somali for handed? Gacanta ugu dhiibay OR siiyey.

Somali

for

handed

: gacanta ugu dhiibay OR siiyey.