Posted on

Groove in Somali is jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.

In Somali how do you say groove? Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Q: What’s groove in Somali? A: jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
How to say groove in Somali. Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Say groove in Somali. Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
The Somali word for groove is jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
How do you say groove in Somali? Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Groove in Somali vocabulary. Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Groove, Somali translation: jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Groove in Somali: jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
What is the Somali word for groove? Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
What’s the Somali word for groove? It’s jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Groove in Somali translation. Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
The Somali translation of groove is jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Somali word for groove: jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Translation of groove in Somali: jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Groove in Somali is jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
In Somali translation of groove. Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
Groove in Somali vocab. Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.
What’s the Somali for groove? Jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.

Somali

for

groove

: jeexid OR siiba dillaac dhuuban oo meel ku samaysan.