Posted on

Financial in Somali is dhaqaaleed OR maaliyadeed.

In Somali how do you say financial? Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Q: What’s financial in Somali? A: dhaqaaleed OR maaliyadeed.
How to say financial in Somali. Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Say financial in Somali. Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
The Somali word for financial is dhaqaaleed OR maaliyadeed.
How do you say financial in Somali? Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Financial in Somali vocabulary. Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Financial, Somali translation: dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Financial in Somali: dhaqaaleed OR maaliyadeed.
What is the Somali word for financial? Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
What’s the Somali word for financial? It’s dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Financial in Somali translation. Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
The Somali translation of financial is dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Somali word for financial: dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Translation of financial in Somali: dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Financial in Somali is dhaqaaleed OR maaliyadeed.
In Somali translation of financial. Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
Financial in Somali vocab. Dhaqaaleed OR maaliyadeed.
What’s the Somali for financial? Dhaqaaleed OR maaliyadeed.

Somali

for

financial

: dhaqaaleed OR maaliyadeed.