Posted on

Dock in Somali is kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.

In Somali how do you say dock? Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Q: What’s dock in Somali? A: kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
How to say dock in Somali. Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Say dock in Somali. Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
The Somali word for dock is kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
How do you say dock in Somali? Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Dock in Somali vocabulary. Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Dock, Somali translation: kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Dock in Somali: kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
What is the Somali word for dock? Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
What’s the Somali word for dock? It’s kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Dock in Somali translation. Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
The Somali translation of dock is kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Somali word for dock: kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Translation of dock in Somali: kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Dock in Somali is kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
In Somali translation of dock. Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
Dock in Somali vocab. Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.
What’s the Somali for dock? Kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.

Somali

for

dock

: kaabiga maraakiibta rarka lagu saaro loogana dejiyo OR ka goyn-ka jarid.