Posted on

December in Somali is Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.

In Somali how do you say December? Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
Q: What’s December in Somali? A: Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
How to say December in Somali. Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
Say December in Somali. Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
The Somali word for December is Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
How do you say December in Somali? Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
December in Somali vocabulary. Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
December, Somali translation: Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
December in Somali: Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
What is the Somali word for December? Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
What’s the Somali word for December? It’s Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
December in Somali translation. Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
The Somali translation of December is Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
Somali word for December: Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
Translation of December in Somali: Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
December in Somali is Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
In Somali translation of December. Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
December in Somali vocab. Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.
What’s the Somali for December? Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.

Somali

for

December

: Diisambar OR bisha laba iyo tobnaad.