Posted on

Damage in Somali is dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.

In Somali how do you say damage? Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Q: What’s damage in Somali? A: dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
How to say damage in Somali. Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Say damage in Somali. Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
The Somali word for damage is dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
How do you say damage in Somali? Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Damage in Somali vocabulary. Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Damage, Somali translation: dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Damage in Somali: dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
What is the Somali word for damage? Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
What’s the Somali word for damage? It’s dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Damage in Somali translation. Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
The Somali translation of damage is dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Somali word for damage: dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Translation of damage in Somali: dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Damage in Somali is dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
In Somali translation of damage. Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
Damage in Somali vocab. Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.
What’s the Somali for damage? Dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.

Somali

for

damage

: dhaawac-gaadhsiin OR waxyeelo.