Posted on

Curators in Somali is dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.

In Somali how do you say curators? Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Q: What’s curators in Somali? A: dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
How to say curators in Somali. Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Say curators in Somali. Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
The Somali word for curators is dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
How do you say curators in Somali? Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Curators in Somali vocabulary. Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Curators, Somali translation: dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Curators in Somali: dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
What is the Somali word for curators? Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
What’s the Somali word for curators? It’s dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Curators in Somali translation. Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
The Somali translation of curators is dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Somali word for curators: dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Translation of curators in Somali: dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Curators in Somali is dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
In Somali translation of curators. Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
Curators in Somali vocab. Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.
What’s the Somali for curators? Dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.

Somali

for

curators

: dadka masuulka ka ah matxafka OR maktabadda.