Posted on

Critical in Somali is ceeb raadis badan OR heer xun.

In Somali how do you say critical? Ceeb raadis badan OR heer xun.
Q: What’s critical in Somali? A: ceeb raadis badan OR heer xun.
How to say critical in Somali. Ceeb raadis badan OR heer xun.
Say critical in Somali. Ceeb raadis badan OR heer xun.
The Somali word for critical is ceeb raadis badan OR heer xun.
How do you say critical in Somali? Ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali vocabulary. Ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical, Somali translation: ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali: ceeb raadis badan OR heer xun.
What is the Somali word for critical? Ceeb raadis badan OR heer xun.
What’s the Somali word for critical? It’s ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali translation. Ceeb raadis badan OR heer xun.
The Somali translation of critical is ceeb raadis badan OR heer xun.
Somali word for critical: ceeb raadis badan OR heer xun.
Translation of critical in Somali: ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali is ceeb raadis badan OR heer xun.
In Somali translation of critical. Ceeb raadis badan OR heer xun.
Critical in Somali vocab. Ceeb raadis badan OR heer xun.
What’s the Somali for critical? Ceeb raadis badan OR heer xun.

Somali

for

critical

: ceeb raadis badan OR heer xun.