Posted on

Clip in Somali is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.

In Somali how do you say clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Q: What’s clip in Somali? A: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
How to say clip in Somali. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Say clip in Somali. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
The Somali word for clip is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
How do you say clip in Somali? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali vocabulary. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip, Somali translation: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What is the Somali word for clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What’s the Somali word for clip? It’s biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali translation. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
The Somali translation of clip is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Somali word for clip: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Translation of clip in Somali: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali is biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
In Somali translation of clip. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
Clip in Somali vocab. Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.
What’s the Somali for clip? Biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.

Somali

for

clip

: biin ku qabasho OR biinka waraaqaha lagu qabto.